Med aftalen vil der ske markante og nødvendige investeringer i vejene. Det eksisterende motorvejsnet bliver udbygget, så større byer som Næstved og Viborg bliver forbundet til en motorvej. Den østjyske motorvej E45 bliver udvidet, og man tager hul på at etablere den midtjyske motorvej med etaper ved Billund og Viborg.

Foto: Skyfish
28.06.21 DIB Nyheder

DI: Historisk aftale om infrastruktur skaber vished for erhvervslivet

Stor ros fra DI til bred politisk aftale, der sikrer investeringer i veje, jernbaner og cykelstier for over 160 mia. kr.

Folketinget har indgået en stor, bred og langsigtet aftale om investeringer i infrastrukturen. Frem mod 2035 vil der blive brugt over 160 mia. kr. til at forbedre veje, kollektiv trafik og fremme cykling over hele Danmark. Det betyder, at der kommer markante og nødvendige forbedringer af infrastrukturen til gavn for os alle – også for virksomhederne, mener DI.

- Der er tale om en historisk stor, bred og langsigtet aftale, som både støber fundamentet for fremtidens samfund og skaber den nødvendige vished for erhvervslivet. Det er bredt samarbejde, når det er bedst, siger Lars Sandahl Sørensen, adm. direktør i DI. 

Aftalen om infrastrukturen er vedtaget af hele Folketinget, og den er fuldt finansieret. Det skaber den sikkerhed for investeringerne, som virksomhederne efterlyser, mener DI.

Stribe af projekter sættes i gang

Med aftalen vil der ske markante og nødvendige investeringer i vejene. Det eksisterende motorvejsnet bliver udbygget, så større byer som Næstved og Viborg bliver forbundet til en motorvej. Den østjyske motorvej E45 bliver udvidet, og man tager hul på at etablere den midtjyske motorvej med etaper ved Billund og Viborg.

Herudover kommer der en tredje limfjordsforbindelse, en tunnel under Marselis Boulevard i Aarhus og der bliver sat penge af til de to store udviklingsprojekter i København – Lynetteholmen og Holmene ved Avedøre.

Det nye jernbanespor på Nordvestfyn bliver bygget tidligere end ellers planlagt. Der kommer batteritog flere steder i landet, og i de større byer bliver der etableret tracéer, hvor kun busser har adgang. Endelig er der sat 3 milliarder kroner af til investeringer blandt andet i cykelstier.

Deltag i DI's webinar om infrastrukturplan

Jeg vil gerne takke for et rigtigt godt samarbejde om denne historisk langsigtede investeringsplan. Lars Sandahl Sørensen, Adm. direktør

106 mia. kr. til nye projekter

Overordnet er hele Folketinget med i aftalen, dog har enkelte partier undtagelser for visse af projekterne. I planen indgår investeringer for mere end 86 mia. kroner i kollektiv transport og ca. 64 mia. kroner til anlæg og udbygning af fremtidens veje. Aftalen indeholder nye projekter for 106 mia. kroner, forklarer regeringen i en pressemeddelelse. 

- Med aftalen samler vi Danmark og binder landet endnu stærkere sammen. Det er en snusfornuftig investering i bl.a. kollektiv trafik, veje og cykelstier, som vil gøre hverdagen nemme for mange og sikre danske virksomheder endnu bedre mulighed for at afsætte deres varer og skabe arbejdspladser – uden at gå på kompromis med den grønne omstilling. Det er jeg glad for, at vi har fundet rigtig bred opbakning til, siger finansminister Nicolai Wammen.

Og transportminister Benny Engelbrecht henviser til, at der i aftalen er lagt vægt på at reducerer trængsel og gøre plads til grønne biler, bekæmpe vejstøj og give vores jernbaner et stort og tiltrængt løft.

- Det er samlet set en rigtig god og meget bred politisk aftale med den rigtige balance mellem investeringer i vej- og kollektive transportprojekter. Det var det, vi lovede før valget, og det leverer vi nu, siger han. 

DI: God balance i plan

DI roser også balancen i investeringerne både i forhold til transportformer men også geografisk. 

- Den vil være med til at give Danmark en infrastruktur i verdensklasse, siger Lars Sandahl Sørensen.

DI ønsker i kommende år en grøn omstilling af transportsektoren, hvor blandt andet flere biler og tog kører på grøn strøm.

- Den udvikling skal ske samtidig med, at vi forbedrer vores mobilitet, så vi kan transportere os selv og vores varer rundt i landet uden at holde i lange køer eller opleve andre forsinkelser. Med aftalen er der mulighed for, at begge ønsker kan gå i opfyldelse, siger DI’s adm. direktør.

Penge til gøre tung trafik grøn

Som en del af aftalen er der afsat 275 millioner kroner til grøn omstilling af den tunge transport. Og der skal gennemføres en reform af taksterne i den kollektive trafik, så flere hopper over i busser og tog. Det er noget, som DI længe har efterlyst.

DI har både før og under forhandlingerne spillet konstruktivt med. I april fremlagde DI sit eget forslag til en investeringsplan, og en væsentlig del af ønskerne er kommet med i aftalen.

- Partierne i Folketinget viser samlet med aftalen, at de har forståelse for erhvervslivets behov. Jeg vil gerne takke for et rigtigt godt samarbejde om denne historisk langsigtede investeringsplan, siger Lars Sandahl Sørensen.

Læs DI's investeringsplan for infrastruktur

Fakta

Med aftalen om Infrastrukturplan 2035 er Folketinget enige  om at afsætte penge til en lang række infrastrukturprojekter og transportpolitiske tiltag herunder:

  • Mere end 86 mia. kroner til kollektiv trafik, heraf ca. 45 mia. i nye investeringer, der sikrer hurtigere rejser på tværs af landet, nye BRT- og letbaneløsninger og metrolignende S-togs-drift i København.
  • Cirka 64 mia. kroner til anlæg af fremtidens veje, der skal bidrage til at løse centrale trængselsudfordringer og binde Danmark bedre sammen.
  • Omtrent 11 mia. kroner til tre centrale regionale udviklingsprojekter, der skal bidrage til den lokale udvikling og trafikudviklingen i hele regionen.
  • 3 mia. kroner til nye cykelinitiativer, der skal få flere til at vælge cyklen ved f.eks. anlæg af nye cykelstier i kommuner og langs statsveje.
  • Grønne tiltag, der skal sikre, at ny infrastruktur ikke sker på kompromis med klimamålsætningerne, f.eks. udrulning af klimavenlig asfalt, batteritog på statsbanerne og opsætning af ladestandere langs statsvejene.

Kilde: Transportministeriet

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Michael Svane

Michael Svane

Branchedirektør

  • Direkte +45 3377 4652
  • Mobil +45 4036 1348
  • E-mail misv@di.dk

Relateret indhold