05.03.21 DIB Blog

Brug kvindernes kampdag som startskud til øget kønsbalance

Når kalenderen viser den 8. marts 2022, hvor står din virksomhed så? Sidder du i en lederstilling, så brug Kvindernes kampdag 2021 som startskud til at rykke på kønsbalancen i din virksomhed, hvis I ikke allerede er godt i gang, blogger underdirektør i Dansk Industri, Mette Fjord Sørensen.

Hvis du skulle forestille dig en direktør i en privat virksomhed, hvem ser du så for dig? Hvilket tøj har personen på? Hvilken udstråling har vedkommende? Måske forestiller du dig næsten instinktivt, at direktøren er en mand. Det er der i hvert fald mange, der kommer til, fordi vores ubevidste fortolkninger af verden gør, at vi hurtigt kommer til at sætte folk i kasser.

 

I dag findes der heldigvis ledere, som ser ud på mange forskellige måder, og i DI’s medlemskreds møder jeg hver dag en bred vifte af kompetente og dygtige virksomhedsledere. På kvindernes internationale kampdag er det vigtigt, at vi anerkender, at diversitet på ledelsesgangene øger danske virksomheders intelligens og dermed grundlag for at skabe nytænkning, udvikling og forandring.

 

Følg med i webinar med DI og Folkekirkens Nødhjælp: Global Women in Top Leadership - from East Africa to Copenhagen

Det går (langsomt) fremad

Det går fremad med andelen af kvinder i toppen af det private erhvervsliv, men tallene rykker sig langsomt.

Ser vi på alle danske virksomheder med minimum 50 ansatte, er andelen af kvindelige CEO’s fortsat lav. Ifølge vores seneste analyse på området, var der i 2019 en kvinde for bordenden i 14 pct. af virksomhederne.

Den lave andel af kvinder i erhvervslivet er ikke kun en udfordring, når man kigger på adm. direktører. Også i bestyrelserne i SMV’er, i resten af direktionerne, i de øvrige ledelseslag og i den private sektor som helhed, er der en skæv kønsfordeling.

Jeg vil derfor bruge kvindernes internationale kampdag som en anledning til at opfordre dig, der sidder i en magtfuld position i erhvervslivet til at se dig omkring og tænke over, hvordan du kan skabe bedre rammer for dine talenter uanset deres køn.

Det er helt afgørende for din virksomheds succes, at du har adgang til dygtige og talentfulde medarbejdere og ledere. Det siger sig selv. Alle kompetencer og ressourcer skal i spil uanset køn, alder, nationalitet, seksuel orientering, uddannelse, baggrund mv., hvis danske virksomheder skal få de bedste idéer til produkter og serviceydelser, som kan bidrage til virksomheders udvikling, succes og vækst. Når vi stadig ikke har flere kvinder på lederposterne, misser vi simpelthen en gylden mulighed for at bringe alle talenter i spil.

Læs analysen: Flere kvinder i topledelse og bestyrelser

Kalder alle ledere

Sidder du i en lederstilling, så brug dagen i dag som startskud til at rykke på kønsbalancen i din virksomhed, hvis du/I ikke allerede er godt i gang. Kvindernes kampdag skal nemlig være vores alles kampdag. For vi vil alle sammen drage nytte af, at en mere mangfoldig gruppe af talenter kommer frem i bussen. Din virksomhed kan træffe bedre beslutninger, hvis du får flere forskellige perspektiver ind. 

Når kalenderen viser den 8. marts 2022, hvor står din virksomhed så? Har I lavet om på jeres rekrutteringsrutiner, så I tiltrækker andre talenter? Har I udarbejdet en politik, der sætter fokus på inklusion og gode arbejdsforhold? Er du selv med til at skabe en kultur, hvor forskellige perspektiver er velkomne og bliver bifaldet?

Hvis vi alle bidrager, hvor vi kan, er det muligt at skabe en stor forandring i erhvervslivet. Og i Dansk Industri står vi naturligvis klar med råd og vejledning til virksomheder og ledere, der ønsker sparring eller værktøjer til at komme videre.

Kvinderne står klar – nu skal vi alle sammen løfte dagsordenen

Vi ved, at de kvindelige talenter findes. Der er masser af ambitiøse, dygtige og kompetente erhvervskvinder, som står klar til at indtage topposter i danske virksomheder.

I DI har vi med initiativet ”Women on Board” samlet 150 kvindelige bestyrelseskandidater, som alle har kompetencer og erfaring til at skabe målbar værdi i danske virksomheder. 

Når du skal rekruttere til din bestyrelse næste gang, er der derfor ingen undskyldning for ikke at kigge bredere ud end at bruge de vanlige rekrutteringsmetoder og -kanaler. Når vi har muligheden for at rekruttere fra det hav af talenter, der findes, hvorfor så holde sig til andedammen?

En vigtig indsats for DI

Det er et defineret mål for DI at få en højere grad af diversitet i erhvervslivet. Netop derfor har vi også i 2020 nedsat et specialudvalg for mangfoldighed med 25 topledere fra en række af DI’s medlemsvirksomheder. Udvalget er i fuld gang med at udvikle konkrete løsningsforslag til, hvordan vi får skabt et mere mangfoldigt erhvervsliv med rammer for, at alle, der har evnerne og talentet, kan skabe sig en god karriere i den private sektor.

Vi ved, at der er ting, der virker. Her får du otte gode råd til, hvordan du som leder kan rykke på kønsfordelingen i din virksomhed:

 • Gør kønsfordeling til en del af ledelsesstrategien
 • Sæt klare mål for kvinder i ledelse og bestyrelse
 • Udarbejd en politik for kønsfordeling
 • Shortlister over kandidater bør indeholde kvinder
 • Motivér ledelsestalenter og skub dem frem
 • Brug mentorprogrammer og netværk
 • Styrk kvinders tilknytning under barsel
 • Se karriereveje ud fra et livsfaseperspektiv

Du kan læse mere i DI’s otte anbefalinger og beskrivelse af best practice for at få flere kvinder i ledelse.

Jeg ønsker jer alle en rigtig god kampdag!

 

 

 

Mette Fjord Sørensen

Mette Fjord Sørensen

Underdirektør

 • Direkte +45 3377 3797
 • Mobil +45 5213 2312
 • E-mail mfj@di.dk

Relateret indhold