05.08.21 DIB Blog

Derfor er den kommende forsvarsstrategi relevant for alle virksomheder

Dansk Industri har samlet forsvars- rum- og sikkerhedsindustriens parter om input til regeringens længe ventede forsvarsindustrielle strategi. Men hele det danske erhvervsliv har interesser i, at strategien lander godt, blogger Joachim Finkielman, forsvars- og Sikkerhedspolitisk chef i DI.

Når forsvarsministeren og erhvervsministeren om kort tid præsenterer regeringens forsvarsindustrielle strategi, er det et længe ventet papir. Strategien er ikke fornyet siden 2014, og ikke mindst coronakrisen har gjort det lysende klart for os, at omfattende kriser kan ramme os når som helst og med hurtig og ødelæggende effekt.

Coronakrisen, klimaudfordringerne - med afledte konsekvenser – og angreb i cyberspace har en karakter, som udfordrer vores traditionelle måder at tænke forsvars- og sikkerhed på. Implikationerne kan være omfattende og fremtidens udfordringer kræver samstemte indsatser, hvor både myndigheder og det private erhvervsliv bidrager til at skabe sikkerhed og tryghed for borgerne.

Derfor er der stærkt behov for, at regeringen sætter rammerne i en ny strategi, der indtænker industrien på nye måder for at skabe øget sikkerhed for Danmark og danskerne.

Det gælder ikke kun på forsvarsområdet. Coronakrisen har vist os, at andre sektorer kan og skal bidrage substantielt. Det gælder fx ved produktion af værnemidler, drift at testfaciliteter eller øget rengøring for den sags skyld.

Læs også: Dansk forsvarsindustri skal bekæmpe internationale cyberkriminelle

Invester i danske løsninger

Når der specifikt er behov for en opdateret forsvarsindustriel strategi, er det fordi, at en veludviklet forsvars- og sikkerhedsindustri med de rette rammevilkår spiller en afgørende rolle for varetagelse af dansk sikkerhed. Derfor tog Dansk Industri i foråret initiativ til samle forsvars- rum og sikkerhedsindustriens parter og formulere  strategiske vigtige prioriteter til regeringens arbejde med den forsvarsindustrielle strategi.

Her pegede vi bl.a. på:

  • At en strategi skal bidrage til at fastholdelse og videreudvikle danske styrkepositioner indenfor strategisk vigtige teknologier for dansk sikkerhed – det maritime område, cyber, overvågningsevne m.v.
  • At forsvaret bør inddrage industrien tidligt i forsvarsplanlægningen for dels at få bedre indblik i teknologiske muligheder, men også for at udnytte civil innovation på forsvarsområdet
  • At strategien skaber et mere grønt forsvar, hvor veludviklede danske kompetencer på klimaområdet indtænkes i forsvarets virke, uden at kompromittere opgaveløsningen
  • At man fra politisk hold udviser større risikovillighed til at investere i innovation, materieludvikling og test af nye teknologier til gavn for dansk sikkerhed og som også kan få eksportpotentiale

 

Disse og en række andre anbefalinger har vi sendt til forsvarsministeren og erhvervsministeren. Men skåret helt til benet, er der med trusselsbilledet behov for substantielle investeringer i forsvar og sikkerhed også i fremtiden. Med løsninger i verdensklasse fra den dansk forsvars- rum og sikkerhedsindustri kan vi på en og samme tid både øge sikkerheden og trygheden for danskerne og samtidig skaber vækst, arbejdspladser og velfærd.

Det håber jeg, de politiske parter på Christiansborg vil bakke op om, når strategien skal gøres til virkelighed og når fremtidens forsvar debatteres.

Læs også: Danske værnemidler efterspurgt kloden rundt

Joachim Finkielman

Joachim Finkielman

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 3673
  • Mobil +45 6187 1540
  • E-mail jofi@di.dk

Relateret indhold