03.02.22 DIB Blog

Gennemgribende grøn skatteomlægning i vente

Dansk erhvervsliv afventer ekspertgruppens anbefalinger om grøn skattereform med betydelig spænding. En afgift er helt nødvendig for at skabe den nødvendige grønne omstilling og sikre Danmarks grønne førertrøje. Omvendt må det ikke blive en så omfattende omkostning for danske virksomheder, at konkurrenceevnen sættes over styr, blogger Emil Fannikke Kiær, politisk direktør i DI.

Vi har sagt det mange gange før, og nu siger vi det igen: Danmark skal have en CO2-afgift, der sætter en højere pris for udledning af CO2. Det vil give en økonomisk tilskyndelse til danske virksomheder, så vi sikrer, at den grønne omstilling kommer op i det gear, som er nødvendigt for, at vi når 70 procents målet.  

Omvendt har vi arbejdet hårdt for, at vi ikke får en national afgift, der er så høj, at danske virksomheders omkostninger kommer op på et niveau, der gør, at de taber markedsandele til fordel for billigere og mere klimabelastende løsninger fra udlandet.

Derfor er det med betydelig spænding, at vi afventer de anbefalinger, en ekspertgruppe nedsat af regeringen og et bredt flertal i Folketinget har nedsat.

Danmark skal være et internationalt foregangsland

DI ønsker en ambitiøs grøn skattereform. Vi skal gribe muligheden for at blive et grønt og konkurrencedygtigt foregangsland i det kommende 10-år, hvor EU og resten af verden også skal gennemføre en storstilet grøn omstilling. Vi skal have et blik for det internationale, hvis vi skal lykkes.

Anbefalingerne kommer tirsdag den 8. februar, og i Dansk Industri (DI) er vi fortalere for en forhøjet CO2-afgift og en lavere afgift på energi, så det samlet set ikke bliver dyrere at drive virksomhed. Vi skal nemlig beskatte det, vi vil have mindre af.

Derfor er det også glædeligt, at prisen på CO2-kvoter er stigende i EU – i skrivende stund er kvoteprisen knap 700 kr. per ton CO2 og dermed knap fire gange højere end den nuværende danske CO2-afgift. Allerbedst ville det være, hvis prisen på CO2 blev sat op i hele verden for at sikre lige konkurrencevilkår, men for danske virksomheder er det mest afgørende, at vi ikke går alene med en høj beskatning indenfor EU's grænser.

Uanset hvad ekspertgruppen og siden Folketingets partier kommer frem til, vil omlægningen få meget stor betydning for Danmark og dansk erhvervsliv. . For DI er det afgørende, at omlægningen ikke giver unødige omkostninger for dansk produktion.

Vi har stor tiltro til, at danske virksomheder vil gøre alt, hvad de kan for at omlægge og tilrette deres produktion, så vi kan fastholde den danske førertrøje og konkurrenceevne. Det bliver der arbejdet for i virksomhederne, i forskningsverdenen og i alle sektorer , der har indflydelse på fremtiden.

Alle i Danmark er nemlig bevidste om, at de grønneste produkter er fremtidens vindere.

I Danmark er vi enestående dygtige til at skabe samarbejde og dialog på tværs. Derfor er de danske virksomheder også blandt de bedst stillede, når det gælder udvikling af fremtidens løsninger. Det skal vi sørge for at give de bedste vilkår, så Danmark bliver foregangsland for grønne løsninger til hele verden.

Afgifter er ikke det eneste virkemiddel til grøn omstilling

Derfor argumenterer vi i DI også for, at provenuet fra den afgift, der måtte ende med at blive indført, bliver brugt til udvikling og omstilling i de virksomheder, der bliver hårdest ramt af afgifterne.

Fremtidens energi skal komme fra grønne kilder, som vindmøller, biogasanlæg, solceller, og vi skal finde metoder, hvor den grønne energi kan transformeres til en form, der kan sikre, at de energitunge processer kan gøre brug af den. Vi skal finde nye løsninger til at fange og lagre CO2, og omdanne CO2 til fremtidens klimavenlige brændsler. Og ikke mindst skal vi have et skarpt høje for, hvor effektive vi kan blive til at producere og bruge energien og finde bedre og mere energieffektive løsninger.

Det kan ske i partnerskaber på tværs af sektorer, der klogt og effektivt skal nedbringe CO2-udledninger og samtidigt eksportere de grønne løsninger til hele verden. For vindmøller, biogasanlæg, solcelleparker, grøn infrastruktur og energieffektive bygninger mv.  bygger ikke sig selv. De skal bruge grøn beton, stål, skruer, møtrikker og andre materialer, som det koster energi at fremstille.

For DI er det helt afgørende, at fremtidens CO2-afgifter er tænkt ind i en sammenhæng, der sikrer, at hele værdikæden er tænkt ind i den grønne omstilling. Danmark har de perfekte forudsætninger for at skabe systemer og samarbejder, der virker lokalt såvel som globalt.

De forudsætninger skal CO2-afgiften hjælpe med at gøre endnu bedre.

Se mere om DIs holdning til CO2-afgift på di.dk/co2

Fakta

DI lancerer kampagne for en stærk grøn skattereform

Som bekendt støtter DI og virksomhederne fuldt ud den ambitiøse danske målsætning om at nedbringe CO2-udledningen med 70 pct. frem mod år 2030. Det kræver en kæmpe indsats fra hele samfundet, det kræver store investeringer, og det kræver et skattesystem, der giver de rette forhold for den grønne omstilling.

Fra i dag ruller DI en ny kampagne ud, som skal være med til at sætte yderligere gang i den grønne omstilling. Det sker med trykannoncer i de store dagblade, med bannerannoncer på de store nyhedssites og på DI’s sociale mediekanaler og en hjemmeside. Målet er at tydeliggøre virksomhedernes ønsker til en grøn skattereform – den største og mest gennemgribende reform af det danske skattesystem nogensinde.

Anledningen er, at ’ekspertgruppe for grøn skattereform’ aflægger sin rapport tirsdag den 8. februar – en rapport som kommer til at give anbefalinger til, hvordan en CO2-afgift vil kunne se ud, og hvordan den kan indføres. For DI er det vigtigt, at afgiften kommer til at være på et niveau, der giver tilskyndelse til at vælge energieffektive løsninger. Men ikke så høj at virksomhederne ikke kan konkurrere – og at afgiften ikke står alene, men har følgeskab af afgiftsændringer og investeringer, som kan hjælpe omstillingen på vej. Dette omfatter bl.a. betragtelige investeringer i ny teknologi, som er nødvendige for at komme i mål med klimamålsætningerne.

Kampagnen bygger oven på DI’s øvrige klimaindsats, herunder ”Vi vil”-kampagnen, som blev skudt i gang inden jul. Kampagnen vil fortsætte, mens forhandlingerne om en grøn skattereform pågår med det formål, at reformen rammer rigtigt. Vi skal have en reel grøn omstilling og ikke bare tvinge de virksomheder, som i dag udleder mest CO2, til at lukke, fordi CO2-afgiftens størrelse gør det umuligt at konkurrere med udlandet.

Læs mere på di.dk/co2

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Emil Fannikke Kiær

Emil Fannikke Kiær

Politisk direktør

  • Direkte +45 3377 3032
  • Mobil +45 2476 7713
  • E-mail efk@di.dk

Relateret indhold