04.08.22 DIB Blog

Virksomheders behov skal tilgodeses i offentlig efteruddannelse

Det eksisterende offentlige voksen- og efteruddannelsessystem skal moderniseres . Sker det ikke, må virksomheder kigge andre steder hen for at sikre, at deres medarbejdere får de bedste forudsætninger for at udfylde deres job, blogger Signe Tychsen Philip, underdirektør i Dansk Industri.

I løbet af august starter trepartsforhandlingerne mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om voksen- og efteruddannelse (VEU). De skal sikre, at der sker den nødvendige udvikling af offentlige efteruddannelsestilbud, så virksomhedernes medarbejdere får de relevante kompetencer.

Jeg ser frem til at komme i gang med forhandlingerne, for vi har brug for et fremtidssikret system. Samt at staten prioriterer midler til området.

Grønt og digitalt skal styrkes

Forhandlingerne vil skulle adressere det forhold, at virksomhederne står overfor en massiv grøn omstilling.  Det vil i mange tilfælde stille nye og andre krav til medarbejdernes kompetencer.

Derfor bør det offentlige voksen- og efteruddannelsessystem sætte hårdt ind på at sikre et udbud af kurser og forløb målrettet den grønne omstilling. Arbejdsmarkedets parter har længe udviklet kurser på området. Men skal vi lykkes, skal erhvervsskolerne og andre udbydere tilbyde relevante AMU-kurser og AMU-kursuspakker målrettet den grønne omstilling.

Voksen- og efteruddannelsessystemet skal selvfølgelig også oprustes på brugen af digitale teknologier. Desværre oplever mange virksomheder, at det offentlige voksen- og efteruddannelsessystem digitalt ikke er fulgt med tiden. Virksomhederne efterspørger større fleksibilitet, og de ønsker undervisningsteknologier og -forløb, som i langt højere grad inddrager de digitale muligheder i klasseundervisningen, ved fjernundervisning eller en kombination af klasseundervisning og fjernundervisning.

Mulighederne ved at bruge digital læringsteknologi  i dag rækker langt videre end et videomøde eller gennemgang af powerpoints, og kan bl.a. styrke kursisterne læringsudbytte og kvaliteten af undervisningen.

Giv tilbud inden for virksomhedernes rammer

Samtidig oplever virksomhederne, at nogle af deres medarbejdere ikke har mulighed for at rejse hjemmefra for at kunne deltage i efteruddannelse. Medarbejderne vil dog gerne deltage i efteruddannelse, hvis det f.eks. kan ske inden for virksomhedens egne rammer. Et andet ønske er, at vi mere effektivt skal kunne bruge den overskydende tid i arbejdsdagen til efteruddannelse f.eks. mellem to kundebesøg.

Det er bare et par eksempler på noget af den fleksibilitet, som det offentlige voksen- og efteruddannelsessystem skal kunne rumme. Og det kan digitale undervisningsteknologier være en del af løsningen på.

Der vil være udfordringer for nogle kursister i de nye læringsmiljøer. Ikke desto mindre er det et miljø, som på mange måder ligner den hverdag, medarbejdere møder eller vil møde på deres job i fremtiden.

Udbredelsen af digitale teknologier vokser også i virksomhederne, så at lade VEU-systemet stå over på denne fornyelse vil være katastrofalt.

Læs også: Digital efteruddannelse i det offentlige - her er overblikket

 

Fakta

Trepartsforhandlinger om voksen og efteruddannelse

I 2021 forlængede Regeringen og arbejdsmarkedets parter trepartsaftalen fra 2017-2021 om voksen- og efteruddannelse, man  efter 1½ år med COVID-19 ville indhente endnu flere erfaringer med tiltagene i aftalen forud for drøftelser om langtidssikrede løsninger på voksen- og efteruddannelsesområdet.

 

Trepartsforhandlinger om voksen og efteruddannelse igangsættes i august 2022 .

 

Der er sat tre pejlemærker for de kommende trepartsforhandlinger på voksen- og efteruddannelse: 

  • Et fremtidssikret VEU-system, der understøtter en omstillingsparat arbejdsstyrke og arbejdsmarkedets behov
  • En national handlingsplan og et styrket løft af basale færdigheder.
  • Et tilgængeligt, fleksibelt og overskueligt VEU-system med kvalitetsudbud og høj forsyningssikkerhed
Signe Tychsen Philip

Signe Tychsen Philip

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 3283
  • Mobil +45 2565 9282
  • E-mail siph@di.dk

Relateret indhold