08.12.23 DIB Blog

Vær varsom med nye vurderinger for erhvervsejendomme

Når de foreløbige 2023-vurderinger for erhvervsejendomme offentliggøres, skal mange virksomheder tænke sig godt om. Særligt, hvis man ligger i en kommune med dækningsafgift. Jacob Bræstrup, skattepolitisk chef i DI, blogger om grundskyld og dækningsafgift.

Der findes to forskellige ejendomsskatter på erhvervsejendomme. Den ene er grundskyld, som alle betaler. Den anden er dækningsafgift, som pt. 33 af landets 98 kommuner pålægger visse erhvervsejendomme i kommunen.

I 2024 bliver begge skatter beregnet på baggrund af en offentlig, foreløbig ejendomsvurdering for 2023, som vil være tilgængelige her.

Generelt vil de foreløbige 2023-vurderinger være højere end tidligere vurderinger, og derfor bliver de kommunale grundskyldspromiller samtidig sat ned.

Den gennemsnitlige grundskyldspromille falder fra 27 til 7,4 – med store kommunale variationer.

Samtidig er virksomhedernes grundskyldsbetaling i 2024 beskyttet af forskellige stigningsbegrænsninger: Dels gælder, at grundskylden for 2024 ikke må være højere, end den ville have været med de hidtidige regler. Derfor kan 2024-grundskylden på den enkelte ejendom maksimalt stige 2,8 procent fra det nuværende niveau. Desuden indføres fra 2024 en moderniseret stigningsbegrænsning på grundskylden så grundskylden årligt højst kan stige med 4,75 procent af den nye (fuldt indfasede) grundskyldsbetaling.

Første billede af langsigtet grundskyld

I forhold til grundskylden skal virksomhederne derfor primært være opmærksomme på to ting (ud over selvfølgelig om deres foreløbige 2023-vurdering ser helt skæv ud):

Dels at de nu for første gang får et billede af, hvad deres grundskyldsbetaling bliver på sigt, når alle stigningsbegrænsninger er udløbet.

Og dels at der er tale om en foreløbig 2023-vurdering. Den endelige 2023-vurdering forventes i løbet af 2025-26 og kan således både føre til, at virksomheder får efteropkrævet for lidt betalt grundskyld (for både 2024 og 2025), eller at de får penge retur.

Endelig skal alle virksomheder også være opmærksom på, at grundskyldsbetalingerne for 2022 of 2023 vil blive genberegnet – og efterreguleret – når de endelige 2021-vurderinger foreligger i løbet af 2025.

Grundskylden er dog i disse år omfattet af en stigningsbegrænsning, sådan at man som virksomhed for disse år maksimalt kan frygte en efterregulering på ca. 10 procent (af ét års betalt grundskyld) for de to år under ét.

Vær særlig opmærksom hvis I betaler dækningsafgift

Situationen er noget mere speget for virksomheder i de 33 kommuner, der opkræver dækningsafgift.

Som nævnt indledningsvist vil den foreløbige 2023-vurdering også danne grundlag for dækningsafgiften i 2024 (og 2025). Men fordi dækningsafgiften nu beregnes ud fra grundværdien – modsat bygningsværdien eller ’forskelsværdien’ under de gamle skatteregler – så kan flere virksomheder risikere at få en 2024-regning som er markant højere end, hvad de plejer at betale.

Og for dækningsafgiften gælder en væsentlig anden stigningsbegrænsning sammenlignet med grundskylden:

Efter pres fra bl.a. DI blev aftalekredsen bag boligskattereformen den 9. november 2023 enige om en stigningsbegrænsning på 10 procent om året beregnet på grundlag af den nye endelige dækningsafgift.

Det betyder altså ikke, at dækningsafgiften maksimalt kan stige 10 procent i forhold til året før, som nogle måske kunne foranlediges til at tro.

Følg nu godt med

Det er nu, man skal følge godt med:

Stigningsbegrænsning beregnes først – og fratrækkes først – når de endelige 2023-vurderinger foreligger en gang i 2025-26.

Derfor får virksomheder, der oplever stigende dækningsafgift i 2024 den mulighed, at de kan fortsætte med at betale det samme som i 2023 indtil den endelige dækningsafgift (inklusive stigningsbegrænsning) er beregnet.

Dette tilbud skal de dog være yderst varsomme mod at tage imod.

Det skyldes, at de nye skatteregler for dækningsafgiften i princippet har været gældende siden 2022. De seneste to år har virksomhederne derfor betalt en foreløbig dækningsafgift, der er på niveau med hvad de betalte i 2021 eller op til 30 procent højere end dette.

Dækningsafgiften for disse to år genberegnes, når den endelige 2021-vurdering kommer, og det sker forventeligt i løbet af 2025.

Man kan skubbe regningen foran sig

Modtager man en ny foreløbig 2023-vurdering, som  giver en højere dækningsafgift i 2024, end hvad man nu betaler, kan man altså formentlig i 2025 forvente en efteropkrævning for 2022 og 2023.

Det kan i sig selv pege på, at det kan være klogt at takke nej til statens tilbud om (også) at udskyde noget af 2024-regningen. Man skal i hvert fald være opmærksom på, at det er en større og større skatteregning, man skubber foran sig.

Og særligt udlejere af erhvervsejendomme gør nok klogt i hurtigst muligt at få sendt det sande afgiftsniveau videre til deres lejere.

Humlen af det hele er...

Man skal dog her huske, at stigningsbegrænsningen for dækningsafgiften også har haft effekt siden 2022.

Det betyder, at efterreguleringen for 2022 maksimalt kan udgøre 10 procent af den nye fuldt indfasede dækningsafgift (baseret på endelig 2021-vurdering), mens efterreguleringen for 2023 maksimalt kan udgøre 20 procent.

Tilsvarende gælder det, at den endelige dækningsafgift for 2024 maksimalt kan udgøre dækningsafgiften i 2021 plus 30 procent af den nye fuldt indfasede dækningsafgift (baseret på den endelige 2023-vurdering).

Og at dækningsafgiften i 2024 maksimalt kan udgøre dækningsafgiften i 2021 plus 40 pct. af den nye fuldt indfasede dækningsafgift (baseret på den endelige 2023-vurdering).

Humlen af ovenstående er, at hvis man som virksomhed modtager en opkrævning for dækningsafgift i 2024 (og 2025), som er betydelig højere end det, man har betalt hidtil, så er det med meget stor sikkerhed et tegn på, at man på et tidspunkt vil blive opkrævet en efterregulering af dækningsafgiften for 2022 og 2023.

Vælger man at fortsætte med at betale den samme dækningsafgift som i 2023, så vil denne efterregulering blive suppleret med efterreguleringer for 2024 og 2025 også. Det kan potentielt blive en meget stor samlet efteropkrævning, der rammer i 2025-26.

Der vil være mulighed for at klage over de endelige vurderinger.

Læs mere om efterregulering af både grundskyld og dækningsafgift her.

Du kan læse meget mere om hele det nye system til vurdering og beskatning af erhvervsejendomme her.

Jacob Bræstrup

Jacob Bræstrup

Skattepolitisk chef

  • Direkte +45 3377 3426
  • Mobil +45 2020 3232
  • E-mail jcb@di.dk

Relateret indhold