05.09.23 DIB Blog

Vi skal af med uligheden i dansk erhvervsliv

I DI tager vi nu et ambitiøst skridt, der sigter mod at skabe opmærksomhed på den kønsubalance, der stadig præger dansk erhvervsliv. Vi inviterer alle virksomheder – uanset størrelse, branche og udfordringer – til at til at hjælpe udviklingen på vej, blogger rådgivningsdirektør Kinga Szabo Christensen.

I DI vil vi mobilisere det danske arbejdsmarked til at spejle unge talenter. Vi vil skabe en mere lige fremtid for alle, og diversitet, inklusion og ligestilling skal være nøglen til et stærkere erhvervsliv.

Det sker med lanceringen af en national kampagne, hvor vi påpeger, at de studerende, der er klar til at påbegynde deres uddannelser rundt omkring i landet, ser ind i et erhvervsliv, der stadig er udfordret på ligestillingskontoen.  
Tal og statistikker peger nemlig på en vedvarende udfordring med kønsulighed i erhvervslivet. En ulighed der flugter dårligt med den pulje af talent, der er på vej ud på arbejdsmarkedet.

De kommende studerende kommer med talent, ambition og en vilje til at forme fremtiden. Og en bevidsthed om diversitet, inklusion og ligestilling, der er større, end nogen generation har haft før dem.

Det er i al enkelthed afgørende for dem at kunne se sig selv repræsenteret i det arbejdsmarked, de drømmer om at træde ind i efter endt uddannelse. Og det understreger nødvendigheden af at arbejde målrettet mod at opnå en mere retfærdig fordeling mellem kønnene i erhvervslivet, hvis de unge kvindelige studerende også skal kunne spejle sig i det.

Læs også: Nipper: Ligestillingen går simpelthen for langsomt

Alle talenter i spil for et mere konkurrencedygtigt erhvervsliv

Diversitet, inklusion og ligestilling giver danske virksomheder adgang til et bredere spektrum af perspektiver og idéer, hvilket fremmer innovation og kreativitet, og giver dem en konkurrencefordel i en stadig mere globaliseret økonomi. ​

Ved at bringe alle talenter i spil kan virksomheder bedre leve op til lovgivning om måltal, øge adgangen til arbejdskraft, styrke produktivitet & økonomisk vækst og ikke mindst skabe en mere bæredygtig forretningsmodel, der er bedre rustet til fremtidige udfordringer.​

Det er afgørende, at vi alle, både virksomheder og enkeltpersoner, tager ansvar for at skabe denne ændring. Det kræver, at vi arbejder sammen for at nedbryde barrierer, udfordre stereotype opfattelser og styrke kvinders repræsentation på alle niveauer af erhvervslivet.

DI’s Diversitetsløfte – Sammen kan vi rykke erhvervslivet

For at hjælpe udviklingen på vej henimod mere diversitet, inklusion og ligestilling i dansk erhvervsliv, har vi i DI søsat et initiativ, Diversitetsløftet, der har til hensigt at hjælpe virksomheder med at fremme diversitet, inklusion og ligestilling. Vi opfordrer alle virksomheder til at tilslutte sig løftet, så gode ambitioner kan blive omsat til konkret handling.

Ingen virksomhed kan ændre udviklingen alene, men alle virksomheder – uanset størrelse, branche og udfordringer – kan bidrage til at rykke erhvervslivet i den rigtige retning.

Læs mere - og tilmeld din virksomhed - på di.dk/diversitetsløftet

Fakta

Fakta om ligestilling i Danmark

86% af alle topchefer i danske virksomheder er mænd. Dette tal afspejler sig også i de 50 største virksomheder målt på omsætning, hvor der kun er 3 kvindelige administrerende direktører i forhold til 6 mænd med navnet Jesper.

67% af mellemlederstillinger er besat af mænd.

I bestyrelserne er der 9 mandlige bestyrelsesformænd for hver kvinde.

I 2021 gik hele 89,5 procent af investeringskapitalen til startups, der var alene stiftet af mænd, mens kun 1,7 procent gik til startups alene stiftet af kvinder. Det er på trods af, at 27 pct. af iværksætterne er kvinder.

Læs mere på di.dk/diversitetsløftet 

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Kinga Szabo Christensen

Kinga Szabo Christensen

Rådgivningsdirektør

  • Direkte +45 3377 3905
  • Mobil +45 2949 4699
  • E-mail kisz@di.dk

Relateret indhold