15.02.24 DIB Blog

Danmark slipper for katastrofale aktieregler

Samtlige af EU-Kommissionens og EU-Parlamentets forslag om påtvungne begrænsninger i brugen af A- og B-aktier er ryddet af vejen i ny aftale. Det er en sejr, der viser, at Danmark kan rykke noget i EU, når vi står sammen, blogger vicedirektør Kim Haggren, DI.

Der er indgået en aftale mellem Rådet, EU-Parlamentet og EU-Kommissionen i den kontroversielle sag om potentiel EU-indblanding i de fleksible danske regler for A- og B-aktier.

Aftalen, som alene mangler formel godkendelse, endte med en sejr for Rådet, og dermed for Danmark og de andre EU-lande, som har kæmpet indædt imod de begrænsninger i selskabers muligheder for at have A- og B-aktier, som EU-Kommissionen og især EU-Parlamentet ønskede indført.

De kommende EU-regler vil nemlig ikke påføre danske virksomheder en eneste begrænsning. Det er således lykkedes at få samtlige forslag til påtvungne begrænsninger, som vi ikke allerede har i Danmark, ryddet af vejen. Det er samtidig lykkedes at undgå, at EU-reglerne blev udvidet til regulerede markeder.

Læs også: EU-regler vil være gift for fremtidens vækstlokomotiver

Danmark kan sætte store aftryk i EU

Sagen viser heldigvis, at Danmark virkelig kan rykke noget i EU, når vi står sammen. I denne sag har regeringen, dansk erhvervsliv, Komitéen for God Fondsledelse, Komitéen for God Selskabsledelse, danske professorer og andre danske interessenter alle bidraget til at forhindre uhensigtsmæssig EU-indblanding i den velfungerende danske model for selskabsledelse.

Desværre ser vi i stigende grad, at kræfter i EU ønsker at regulere interne forhold i virksomhedernes ledelse, som ellers med god grund i dag er et rent nationalt anliggende. Denne gang lykkedes vi med at afværge det helt. Det gjorde vi kun, fordi danske kræfter stod sammen og skabte alliancer med interessenter i andre EU-lande – og fordi der blev arbejdet hårdt og vedvarende. Det bør være et eksempel til efterfølgelse i fremtidige EU-sager, hvor væsentlige danske interesser er på spil.

EU-direktivet forventes at blive formelt godkendt inden sommer og vil gælde fra medio 2026, men altså uden nævneværdige konsekvenser for danske virksomheder.

Læs også: Europæiske erhvervsorganisationer sender advarsel til EU-lovgivere

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Kim Haggren

Kim Haggren

Vicedirektør

  • Direkte +45 3377 3449
  • Mobil +45 2124 4608
  • E-mail kih@di.dk

Relateret indhold