"Vi beder egentlig blot EU-lovgiverne sikre, at direktivet overholder sit erklærede formål om at fremme selskabers muligheder for at anvende A– og B-aktier," siger Kim Haggren, vicedirektør i DI.

Foto: Getty
28.11.23 DIB Nyheder

Europæiske erhvervsorganisationer sender advarsel til EU-lovgivere

Sammen med erhvervsorganisationer fra i alt otte forskellige lande, der tilsammen kunne udgøre et blokerende mindretal i Rådet, sender DI nu en kraftig advarsel til EU-lovgivere, der vil ændre reglerne om A- og B-aktier.

EU’s ministerråd er nødt til at stå stejlt fast på sin nuværende position og pure afvise alle forslag fra EU-kommissionen og EU-parlamentet, der vil begrænse selskabers muligheder for at anvende A- og B-aktier.

Ellers vil de kommende nye EU-regler – stik imod hensigten – gøre det mindre attraktivt for selskaber at søge vækstkapital via aktiemarkedet, og reglerne kan også ende med at hæmme andre muligheder for at rejse kapital, bl.a. til den grønne omstilling.  

Så klar er beskeden i et statement fra europæiske erhvervsorganisationer, der repræsenterer otte EU-lande, som allerede tillader A- og B-aktier, og som vil blive negativt ramt Europa-Parlamentets og EU-Kommissionens forslag.

- Intentionen med den nye lovgivning er at fremme A- og B-aktier i EU. Men i alle de lande, hvor de allerede er tilladt, risikerer vi i stedet, at lovgivningen vil begrænse anvendelsen af A- og B-aktier, og det kan blive en kæmpe hæmsko for vores selskabers muligheder for at rejse kapital, siger Kim Haggren, vicedirektør i DI.

Læs også: EU-regler vil være gift for fremtidens vækstlokomotiver

Ikke nok at afvise værste forslag

I brevet understreger de otte europæiske erhvervsorganisationer, at det ikke er nok at afvise Europa-Parlamentets værste forslag til restriktioner. I stedet skriver de, at alle restriktioner, der vil forringe fleksibiliteten i de lande, der allerede tillader A- og B-aktier, skal afvises. Det samme skal de elementer, der ville indebære en alvorlig trussel på længere sigt.

- Vi og de øvrige organisationerne lægger stor vægt på, at direktivet heller ikke anbefaler restriktioner, som foreslås at være frivillige nu, men som risikerer at blive en tikkende bombe for A- og B-aktier på sigt, siger Kim Haggren.

 Organisationerne advarer også mod at udvide direktivets anvendelsesområde med den begrundelse, at det kun vil forværre de nuværende problemer såvel som truslerne på længere sigt.

- Vi beder egentlig blot EU-lovgiverne sikre, at direktivet overholder sit erklærede formål om at fremme selskabers muligheder for at anvende A– og B-aktier, siger Kim Haggren.

Han påpeger, at anbefalingerne i den fælles udtalelse også er i overensstemmelse med tidligere udstedte garantier fra EU-Kommissionen om, at direktivet ikke må forringe fleksibiliteten i et eneste af de lande, som allerede tillader A- og B-aktier.

- Det kræver kun et blokerende mindretal i Rådet, som er enige i disse basale præmisser, så ender direktivet fornuftigt, tilføjer Kim Haggren.

Dansk regering forventes at gå forrest

DI forventer, at den danske regering går forrest i Ministerrådet, idet Erhvervsminister Morten Bødskov i Børsen den 13. november udtalte, at Danmark vil kæmpe med næb og klør i de kommende trialogforhandlinger, som vil afgøre direktivets skæbne.

Derudover betyder opråbet fra erhvervsorganisationer, der også repræsenterer selskaber i Italien, Polen, Tjekkiet, Nederlandene, Finland, Rumænien og Sverige, at Danmark formentlig kan forvente allierede i den forestående politiske kamp.

- Vi er bekymrede men også optimistiske. De otte lande repræsenteret i vores fælles opråb ville allerede udgøre et blokerende mindretal, og der er flere lande, som tillader A- og B-aktier og derfor påvirkes negativt. Danmark har allerede gjort det godt i Rådet, men det er nu, det gælder. Erhvervsministeren kan regne med vores støtte i den forestående kamp. Det er nemlig vigtigt det her, afslutter Kim Haggren.   

Læs statement fra de otte landes erhvervsorganisationer   

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Lars Hammer

Lars Hammer

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3565
  • Mobil +45 6167 7207
  • E-mail lahj@di.dk

Relateret indhold