Nyt lovudkast gør tilværelsen nemmere for virksomheder, der kan komme i klammeri med det amerikanske retssystem

AWAPATENT
18.12.17 DIB Nyheder

DI jubler: Nu får patentrådgivere vidnebeskyttelse

Nyt lovforslag vil afslutte ti års kamp for danske regler, der giver patentrådgiveres klienter ret til at hemmeligholde rådgivernes råd. Det vil lette livet for virksomheder i alle størrelser med internationale ambitioner, siger DI.

”En retstvist om krænkelse af et patent i USA kan betyde liv eller død for selv store globale selskaber. Og selv om det kan virke som et fjernt marked, skal selv mindre og nystartede danske virksomheder fra starten være opmærksomme på at sikre sig mod patentsager.”

Sådan siger Mikkel Roed Trier, partner i den skandinavisk/asiatiske patentrådgivervirksomhed AWAPATENT og formand for den danske patentagentforening, ADIPA.

Han er begejstret for, at justitsminister Søren Pape Poulsen (C) fredag har præsenterede et nyt lovforslag om beskyttelse af patentrådgivere, der sikrer vidneudelukkelse for europæiske patentagenter i Danmark. Det betyder, at deres rådgivning fremover vil være fortrolig på samme måde, som danske advokaters er det i dag.

- Som det er i dag, er vi ofte nødt til at give vores juridiske rådgivning mundtligt for at sikre, at klienten ikke bliver tvunget til at fremlægge skriftlige råd i en retssag i fx USA. Det er en daglig udfordring for os, og for vores klienter er det bøvlet og fordyrende, at de ikke kan få skriftlig rådgivning i sager, der kan køre over mange år, siger Mikkel Roed Trier.

Det er lidt besynderligt, at det har taget så lang tid at få det hertil, for der er faktisk ikke nogen, der har noget imod, at reglerne bliver ændret, og det bør derfor også gå let igennem lovmøllen på Christiansborg. Lars Holm Nielsen, Chef for regelforenkling, iværksætteri og SMV-politik

Danske virksomheder udsatte i retssalen


Amerikanske advokater og patentrådgivere har vidnebeskyttelse gennem deres client-attorney privilege, og de amerikanske domstole vil i en retssag mellem en dansk og en amerikansk virksomhed se på, om den danske virksomheds danske rådgivere har en tilsvarende beskyttelse. Den nuværende situation kan derfor betyde, at den danske virksomhed skal fremlægge patentrådgiverens skriftlige råd, mens rådgivningen til den amerikanske virksomhed ikke skal fremlægges. Med de nye regler forventes danske patentrådgivere at få vidnebeskyttelse på lige fod med de amerikanske rådgivere.

- Mange tvister i USA ender i forlig. Men den nuværende situation gør, at danske virksomheder som udgangspunkt står dårligere og har højere risiko for at tabe i en eventuel retssag. Derfor kan danske virksomheder også stå dårligere i forligsforhandlinger, alene fordi der er risiko for, at de bliver tvunget til at fremlægge skriftlig rådgivning, siger Mikkel Roed Trier.


Ti års indsats


DI og ADIPA har derfor gennem ti år arbejdet for, at de danske regler blev lavet om, så de kom på niveau med landene omkring os og med det, der vil gælde i den kommende fælles europæiske patentdomstol.

- Det er lidt besynderligt, at det har taget så lang tid at få det hertil, for der er faktisk ikke nogen, der har noget imod, at reglerne bliver ændret, og det bør derfor også gå let igennem lovmøllen på Christiansborg. Men det er i hvert fald meget glædeligt, at det nu ser ud til at ske, siger chefkonsulent Lars Holm Nielsen, DI.

Han mener, at det især vil være til glæde for mindre virksomheder.

- Det gavner alle virksomheder der har et højt forsknings- og udviklingsniveau. De store virksomheder har i hovedsagen styr på, hvad de skal gøre for at undgå problemer, men nu slipper de for en del bøvl, og de mindre virksomheder vil med forslaget blive bedre stillet, fordi de så pr. automatik er beskyttet, siger Lars Holm Nielsen.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (C) er manden bag lovudkastet. Han siger: 

- Det har været et klart ønske fra erhvervslivet, at der kommer regler, som sikrer, at der i forbindelse med patentretssager kan være en fortrolighed i forholdet mellem en virksomhed og dennes patentrådgiver. Det kender man bl.a. fra vores nabolande Sverige og Finland. For at medvirke til, at danske virksomheder har optimale vilkår i den globale konkurrence, vil regeringen udvide reglerne om vidneudelukkelse til også at omfatte patentrådgivere. Derved styrker vi fortroligheden i forholdet mellem en patentrådgiver og klienten.

Lars Holm Nielsen

Lars Holm Nielsen

Chef for regelforenkling, iværksætteri og SMV-politik

  • Direkte +45 3377 3562
  • Mobil +45 2013 7756
  • E-mail lhni@di.dk

Relateret indhold