De politiske ordførere Jacob Elleman-Jensen (V), Nicolai Wammen (S), Peter Skaarup (DF), Nikolaj Villumsen (Ø) og Christina Egelund (LA) debatterer, hvorvidt internationalt samarbejde eller national enegang er den bedste måde at løse verdens store udfordringer.

Illustration: Belle Djergberg
21.12.17 DIB Nyheder

Danskerne: Internationalt samarbejde skal løse verdens store problemer

Flertallet af danskerne holder på, at udfordringer med klima og miljø, skatteunddragelse, flygtninge og handelsbarrierer løses bedst gennem international samarbejde, viser DI-meningsmåling.

Verdens lande og politiske ledere skal stå sammen, hvis der skal findes løsninger på vor tids store udfordringer. Det nytter ikke, at hvert land blot gør, hvad der passer dem bedst. Det er meldingen i en meningsmåling foretaget af Epinion for Dansk Industri blandt 1.019 repræsentativt udvalgte danskere.

Målingen viser, at både når der det kommer til klima- og miljøproblemer, flygtninge, skatteunddragelse, fattigdom og handelsbarrierer, mener langt over halvdelen af befolkningen, at de danske politikere skal arbejde tæt sammen med deres kolleger i udlandet på at finde løsninger. Kun et få tal mener, at hvert land skal gøre, hvad der passer dem bedst.

Danskernes svar er særdeles interessante i en tid, hvor handelsbarrierer og protektionisme har sat spørgsmålstegn ved det internationale samarbejde, mener underdirektør i Dansk Industri Peter Thagesen.

- Danskerne har fat i den lange ende. Det er kun gennem internationalt samarbejde, at vi kan skabe gode rammer for danske virksomheders salg til udlandet. Protektionisme og nationalisme gør alle fattigere, siger Peter Thagesen.

Han påpeger, at cirka 775.000 danske job er knyttet til de danske virksomheders eksport til udlandet. 

Jeg er glad og tryg ved, at folk ser internationalt samarbejde som en forudsætning for at løse de her udfordringer Jacob Elleman-Jensen, politisk ordfører, Venstre

8 ud af 10 er for internationalt samarbejde

Størst er opbakningen til internationalt samarbejde, når det kommer til klima- og miljøproblemer. Her siger 83 procent, at internationalt samarbejde er vejen frem. Blot 7 procent mener, at Danmark og andre lande bør gå solo. De resterende har svaret ”ved ikke” eller ”hverken eller”

Ligeledes svarer 76 procent af danskerne, at udfordringer med handelsbarrierer løses bedst gennem internationalt samarbejde. 9 procent holder mere på, at hvert land gør, hvad der passer dem bedst.

Målingen modtages med glæde på Christiansborg.

- Jeg er glad og tryg ved, at folk ser internationalt samarbejde som en forudsætning for at løse de her udfordringer. Det gør jeg, og det gør Venstre nemlig også, siger Jacob Ellemann-Jensen, politiks ordfører for Venstre.

Socialdemokraternes politiske ordfører Nicolai Wammen mener ligeledes, at internationalt samarbejde er afgørende for at fremme danske virksomheders muligheder.

- Det er vigtigt, at vi holder fast i frihandelsaftaler. Det er afgørende, at der er åbne markeder at sælge til, og at der er så få barrierer for danske eksport som muligt, siger han.

En holdning, der også nyder opbakning hos Liberal Alliances Christina Egelund:

- Det er afgørende for Liberal Alliance at nedbryde handelsbarrierer. Vi skal åbne os og tro på, at vi sagtens kan klare os i international konkurrence, siger hun.

Læs også: Rekordaftale: EU stiller 1,6 mia. kr. garanti på lån til danske SMV’er

DF: Vi skal selv kunne bestemme

Synet på internationalt samarbejde er mindre positivt hos Dansk Folkeparti.

- Danmark er et lille land, som vi ønsker at bevare intakt. Vi ville nemt og hurtigt blive kørt over af de store lande, hvis vi overgav kontrollen med vigtige spørgsmål, siger politisk ordfører Peter Skaarup og tilføjer:

- Vi er selvfølgelig både lydhøre og modtagelige for gode idéer om at løse internationale udfordringer. Men vi skal ikke fortælle andre lande, hvordan de skal løse deres interne problemer. Derfor vil vi heller ikke dikteres udefra, hvordan vi løse vores problemer.

I den modsatte ende af det politiske spektrum lyder det fra Enhedslistens Nikolaj Villumsen, at Danmarks skal sætte sig i førersædet med ambitionen om stærke internationale løsninger.

- Det gør vi ved at søge de internationale løsninger, men også ved at være foregangsland, når det for eksempel kommer til klimapolitik, hjælp til flygtninge og regulering af finanssektoren. På det punkt kan man savne nogle af de andre partier, særligt på højrefløjen, siger han.

Læs også: Glade virksomheder: Udenlandske specialister får forlænget særordning

 

Spørgsmål:
Mener du, at de følgende udfordringer bedst løses gennem øget internationalt samarbejde eller ved, at hvert land gør, hvad der passer dem bedst?

 

Internationalt
  samarbejde

National
  enegang

Flygtninge

67

20

Skatteundragelse

68

18

Fattigdom

58

26

Klima- og miljøproblemer

83

7

Handelsbarrierer

76

9

Anm.: ”Hverken eller” og ”ved ikke” er udeladt. Kilde: Epinion for Dansk Industri. Rundspørge blandt 1.019 repræsentativt udvalgte danskere på 18 år og derovre. Gennemført i august 2017. De præcise svarmuligheder lød: ”Udfordringer løses bedst gennem internatio­nalt samarbejde” og ”Udfordringer løses bedst ved, at hvert land gør, hvad der passer dem bedst.”

Peter Thagesen

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 3752
  • Mobil +45 2949 4569
  • E-mail pth@di.dk

Relateret