En god udvikling for danske virksomheder står og falder med, at der også er en positiv udvikling i verdensøkonomien, siger direktør Kent Damsgaard, DI.

20.11.18 DIB Nyheder

Nye nedjusteringer af global vækst kan koste 14.000 arbejdspladser

Hvis væksten i den globale økonomi sænkes med blot 0,25 procentpoint i de kommende år, kan det koste Danmark 14.000 arbejdspladser, viser ny prognose fra Dansk Industri. Den gode nyhed er, at økonomien – trods alt – forventes at vokse støt.

Det kan blive en overordentlig smertefuld omgang for dansk økonomi og danskerne, hvis den seneste tids svaghedstegn i verdensøkonomien er mere en krusninger på overfladen.

En ny prognose fra Dansk Industri (DI) viser, at i et scenarie med 0,25 procentpoint nedgang i væksten i verdensøkonomien i de kommende to år, vil Danmark ved udgangen af 2020 være 12 milliarder kroner fattigere end ellers forventet. Det vil også betyde, at beskæftigelsen vil være 14.000 personer lavere end ellers.  

Ifølge direktør i DI Kent Damsgaard understreger beregningerne, hvor dybt afhængig dansk økonomi er af den globale udvikling.

- En god udvikling for danske virksomheder står og falder med, at der også er en positiv udvikling i verdensøkonomien. Går det nedad i udlandet, er der færre penge til at købe danske varer, og det vil kosterne virksomhederne indtjening og arbejdspladser, siger Kent Damsgaard.

Han påpeger, at finanskrisen, der i 2008 lagde verdensøkonomien ned, er et mønstereksempel på, at Danmark rammes meget hårdt, når der sker rystelser i udlandet. I kølvandet på finanskrisen faldt Danmarks bruttonationalprodukt med over 90 milliarder kroner fra 2008 til 2009 og Danmark mistede over 200.000 private arbejdspladser.

Læs hele analysen her.

Pæn fremgang i økonomien

Den gode nyhed i DI’s prognose er imidlertid, at dansk økonomi forventes at vokse støt i de kommende par år. Både i 2019 og i 2020 forventer DI en vækst på 1, 8 procent, hvilket er 0,8 procentpoint over den forventede vækst i år.

Baggrunden for det optimistiske vækstskøn er, at både privatforbruget og eksporten forventes at komme op i gear igen.

Stigningerne i privatforbruget skyldes blandt andet, at inflation er lav, hvilket giver danskerne flere penge mellem hænderne. Samtidig forventes skattelettelserne, der følger af skattereformen fra februar 2018, at sparke mere gang i forbruget, skriver DI i prognosen.

- Der er helt klart luft i budgettet hos danskerne til at øge forbruget. Vi forventer, at det kommer til at ske i de kommende år, hvilket også kan komme virksomhederne til gavn, siger direktør Kent Damsgaard.

Forventningen er desuden, at den seneste sløje udvikling i eksporten bliver bragt til en ende. I 2018 forventes realvæksten i eksporten at være et stort rundt nul, mens der i 2019 og 2020 forventes en vækst på henholdsvis 2,7 og 2,6 procent.

 

Stor usikkerhed om økonomien

En positiv udvikling i eksporten er dog afhængig af, der ikke kommer nye og alvorlige kriser i den internationale økonomi. Med handelskrigen mellem USA og Kina og et endnu uafklaret Brexit, er der nok at være bekymret over, mener Kent Damsgaard.

- Set i det lys, er det også vigtigt, at vi i Danmark gør, hvad vi kan for at ruste os til potentielle kriser, siger han og tilføjer:

- Hvis vi sætter for meget turbo på økonomien herhjemme, som vi gjorde op til finanskrisen, risikerer det at ramme os lige i hovedet igen, hvis det går nedad i udlandet. Vi skal hele tiden arbejde for, at de danske virksomheder kan klare sig i konkurrencen med virksomheder i udlandet. Det handler om gode rammevilkår, investeringer og styr på de offentlige udgifter. 

Kent Damsgaard tilføjer, at det også er vigtigt at være opmærksom på virksomhedernes udfordringer med at finde kvalificeret arbejdskraft. Ifølge DI’s prognose vil beskæftigelsen blive øget med 33.000 i 2019 og 30.000 i 2020. Da arbejdsstyrken i samme periode blot øges med 27.000 og 24.000 vil der blive endnu mere kamp om medarbejderne.

- Det understreger, at manglen på kvalificerede medarbejdere også i de kommende år er en alvorlig udfordring for virksomheder, som truer deres vækst og udvikling, siger Kent Damsgaard.

Læs ogå: Sølv til Danmark i global talentkonkurrence

Kent Damsgaard

Kent Damsgaard

Politisk direktør

  • Direkte +45 3377 3090
  • Mobil +45 2585 3216
  • E-mail ked@di.dk

Relateret indhold