16.05.18 DIB Nyheder

Nøgletal: Positivt at danske virksomheder investerer mere i digitalisering

Virksomhedernes udgifter til it stiger, viser tal fra Danmarks Statistik. Det er et tegn på, at virksomhederne udnytter mulighederne inden for digitalisering, mener DI

Virksomheder med mindst ti fuldtidsansatte brugte samlet set 57,6 mia. kr. på it i 2016 . Dermed steg de samlede udgifter til it med 6 pct. i forhold til 2015, viser tal fra Danmarks Statistik.  

Direktør i DI Lars Frelle-Petersen glæder sig over de stigende It-udgifter i virksomhederne.

Hvis virksomhederne skal opnå det fulde udbytte af de nye muligheder, er investeringerne nødt til at følge med Lars Frelle-Petersen, Medlemsdirektør

- Danske virksomheder har investeret knap 3,5 mia. kr. mere i 2016 end året før i deres digitale omstilling, og det er første gang siden 2011, at investeringerne har taget et større ryk.

- Det afspejler den betydning, som  digital teknologi har for hele erhvervslivet. Hvis virksomhederne skal opnå det fulde  udbytte af de nye muligheder, er investeringerne nødt til at følge med, siger Lars Frelle-Petersen.

- Investeringer i software står for den største del  af stigningen. Og jeg tror, at investeringerne vil stige endnu mere, når vi får tal fra 2017 og 2018. Intelligente produkter og services kræver software, og det er et område, mange virksomheder satser på, siger Lars Frelle-Petersen.

- Der er stadig store forskelle mellem virksomheder og brancher. Den finansielle sektor havde i gennemsnit it-udgifter pr. fuldtidsansat på næsten 250.000 kr. Bygge og anlæg lå lavest med 12.000 kr. pr. fuldtidsansat. Der er forskel på forskellige branchers behov. Men det er vigtig, at der  fortsat er  fokus på at få alle med, understreger Lars  Frelle-Petersen.

Lars Frelle-Petersen

Lars Frelle-Petersen

Medlemsdirektør

  • Direkte +45 3377 3606
  • Mobil +45 4097 4462
  • E-mail lfp@di.dk

Relateret indhold