Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og minister for udviklingssamarbejde Ulla Tørnæs (V) holdt oplæg  om  Danmarks role i forhold til FN's 17  verdensmål, da  parterne bag  Danish SDG Invstment Fund lancerede den ny investeringspulje.

Foto:  Felix Stark
07.06.18 DIB Nyheder

Nu ruller pensionsmilliarderne til FN’s verdensmål

30 milliarder kroner vil blive investeret i udviklingslande, forventer parterne bag Danish SDG Investment Fund, der gennem investeringer skal bidrage til realiseringen af FN’s verdensmål i udviklingslande og fremme salget af dansk know-how og teknologi. DI er begejstret.

”Der er gået to år, fra jeg præsenterede ideen om en investeringsfond for udviklingslande i en lidt højere FN-bygning i New York til nu. Derfor er det en særlig glæde for mig at stå her i dag, hvor det er blevet en realitet.”

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) var i sjældent godt humør, da han holdt oplæg om Danmark og FN’s verdensmål under lanceringen af Danish SDG Investment Fund i FN Byen.

Der var også mange grunde til glæde. 4,1 milliarder helt nøjagtigt, for det er det foreløbige kapitaltilsagn fra pensionsselskaberne PKA, PensionDanmark, PFA, ATP, JØP/DIP og PenSam. Sammen med IFU (Investeringsfonden for Udviklingslande) har de etableret et offentligt-privat samarbejde, hvor staten og pensionsselskaber går sammen om at løse en væsentlig samfundsudfordring.

- Vi har en egen interesse i at investere i en verden i fred og fremgang. Det bliver bemærket, at vi gør det. Der er stor international bevågenhed, og vi skal vise hele verden, hvordan vi evner at indgå partnerskaber, der skaber troværdige resultater, sagde Lars Løkke Rasmussen.

Læs også: Danske vandmålere virker i sydafrikansk vandkrise

Den private sektors potentiale i udviklingslandene er enorm og kan resultere i jobs, uddannelse og et bedre liv for mange mennesker i nogle af verdens fattigste lande. Jeg er enormt glad for aftalen Minister for udviklingssamarbejde Ulla Tørnæs (V).

Minister: Enormt potentiale for bedre liv

IFU, der skal forvalte fonden, samarbejder i forvejen med flere end 900 danske virksomheder og har investeret i over 1.250 selskaber i mere end 100 udviklingslande. Fonden skal medvirke til at mobilisere yderligere kapital i de enkelte selskaber i udviklingslandene, og det forventes, at den vil bidrage til investeringer for omkring 30 mia. kr. i udviklingslande.

- Verdensmålsfonden er et konkret eksempel på paradigmeskiftet i dansk udviklingssamarbejde - vi kan ikke indfri verdensmålene og løfte mennesker ud af fattigdom uden private investeringer. De danske pensionsselskabers deltagelse i verdensmålsfonden viser stort lederskab og globalt ansvar. Den private sektors potentiale i udviklingslandene er enorm og kan resultere i jobs, uddannelse og et bedre liv for mange mennesker i nogle af verdens fattigste lande. Jeg er enormt glad for aftalen, siger minister for udviklingssamarbejde Ulla Tørnæs (V).

Læs også: Blog: Norden og Afrika har meget til fælles

Flere penge på vej

De seks pensionskasser bidrager med i alt 2,4 mia. kr., mens IFU og staten bidrager med 1,65 mia. kr. og en privat investor med 80 mio. kr. Målsætningen er at rejse yderligere omkring én mia. kr. i en såkaldt second closing.  

 - Mange danske virksomheder har gennem årene investeret sammen med IFU med et godt afkast og en positiv effekt på lokalsamfundet. Men behovet er endnu større, og vi håber, at SDG-fonden vil være med til at sikre flere danske investeringer i udviklingslande. Investeringer, der skaber gode arbejdspladser og indkomster, men som også giver udviklingslandene adgang til nye bæredygtige teknologier og ny viden, der kan blive afgørende for, at de kan nå verdensmålene, siger direktør Thomas Bustrup, DI.

Han mener, det er den private sektor, der har nøglen til at overkomme mange af de udfordringer, der ligger i verdensmålene.

- Danske rådgivere og arkitekter er i gang med at skabe mere bæredygtige byer, fødevareproducenter bekæmper madspild og udvikler nye og langt mere næringsrige produkter målrettet udviklingslande, og ligesådan kan vi på hvert enkelt verdensmål pege på virksomheder, der lige nu er i gang med at udvikle fremtidens løsninger, siger Thomas Bustrup.

Læs også: Blog: 21 virksomheder bliver pionerer på bæredygtig udvikling

Fakta

Danish SDG Investment Fund

Danish SDG Investment Fund vil investere aktiekapital i selskaber i Afrika, Asien, Latinamerika og dele af Europa. Det vil ske i samarbejde med dansk erhvervsliv, der har stærke kompetencer, viden og teknologier indenfor en række af de strategiske sektorer, som understøtter realiseringen af verdensmålene. Fonden vil blive drevet på markedsmæssige vilkår og forventningen er et årligt nettoafkast til investorerne på 10 - 12 procent.   

Der kan investeres i alle udviklingslande

Danish SDG Investment Fund kan investere i alle udviklingslande. Dvs. alle lande i Afrika samt en stor del af landene i Sydøstasien og Latinamerika. Derudover kan fonden investere i et mindre antal lande i Europa.

Det er forventningen, at 30 – 40 procent af fondens midler vil blive investeret i Afrika og en tilsvarende andel i Asien. 10 – 20 procent forventes investeret i Latinamerika og ligeledes 10 – 20 procent i Europa og MENA-regionen.    

Der investeres fra 25 – 250 mio. kr. i enkelte projekter

Danish SDG Investment Fund vil investere egenkapital direkte i enkelte projektselskaber i investeringslandene. Investeringsstørrelsen vil variere fra minimum 25 mio. kr. til makismalt 250 mio. kr. i de enkelte projektselskaber.  Det er forventningen, at fonden vil investere i 35 – 40 projektselskaber. 

Investering i strategiske sektorer

Danish SDG Investment Fund vil investere i en række strategiske sektorer som vedvarende energi, agribusiness, infrastruktur, vand og sanitet samt industri, service og den finansielle sektor. Dermed vil fondens investeringer bidrage til realiseringen af flere af de centrale verdensmål.

IFU

IFU har siden etableringen i 1967 gennemført mere end 1.200 investeringer i over 100 udviklingslande med danske virksomheder. De samlede aftalte investeringer har rundet 19 mia. kr. og der er skabt og fastholdt mere end 570.000 job i investeringslandene.

 

Marie Gad

Marie Gad

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 3789
  • Mobil +45 2949 4447
  • E-mail msh@di.dk

Relateret indhold