Virksomhedernes byrdestakke er blevet mindre i 2018. Men stakkene er også vokset på nogle områder

03.04.19 DIB Nyheder

Ny redegørelse: Virksomheders byrder lettet for 185 mio. kr.

Regeringens kamp mod byrder for erhvervslivet går fremad og embedsværket handler hurtigere, viser ny redegørelse. Men regnskabet viser også, at byrderne flere steder er steget.

En ny redegørelse fra Erhvervsministeriet viser, at danske virksomheder i 2018 fik lettet byrder for ca. 185 millioner kr. Det er en stigning siden sidste opgørelse, hvor byrderegnskabet gik i nul.

Samtidig er der sket en stigning i antallet af forslag fra Virksomhedsforum for Enklere Regler, der er implementeret. Det betyder, at 77 pct. af forslagene er implementeret i 2018 – modsat 68 pct. i 2017.

- Regeringen handler hurtigere og udviser større vilje til at gennemføre konkrete forslag om forenklinger for erhvervslivet, og det er glædeligt. Vi er på rette vej, men der bør ikke gå mere end 12 måneder fra et forslag er godkendt, til det føres ud i livet, siger direktør Kent Damsgaard, Dansk Industri (DI).

Læs også: Kæmpe byrdelettelse giver lettere adgang til EU’s forbrugere

Vi skal blive meget bedre til at tjekke nye love og regler for bøvl og byrder, inden de træder i kraft Kent Damsgaard, Politisk direktør

Udvikling går også den gale vej

Udviklingen går også den forkerte vej på en række andre områder, viser redegørelsen. Eksempelvis er der tilført byrder for ca. 91 millioner primært på miljø- og fødevareområder.

- Selvom politikerne har søsat mange gode og ambitiøse initiativer, så er vi ikke i mål endnu. Vi skal blive meget bedre til at tjekke nye love og regler for bøvl og byrder, inden de træder i kraft, siger Kent Damsgaard.

DI er derfor kommet med 20 konkrete forslag til at nedbringe byrderne for erhvervslivet. Forslagene stiller skarpt på, hvad der fører til byrder, og hvor i processen med at fjerne byrder, at Danmark kan blive skarpere.

- F.eks. foreslår vi et uafhængigt organ, som skal holde et vågent og kritisk øje med al ny lovgivning, siger Kent Damsgaard.

Læs også: Nyt organ skal lette erhvervslivets byrder

Dorte Gram Nybroe

Dorte Gram Nybroe

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3769
  • Mobil +45 2968 5962
  • E-mail dgny@di.dk

Relateret indhold