Pengene skal passe - også i kommunerne. Og det gør de efter at budgetloven blev indført. viser DI-analyse.

Foto: Getty Images
04.03.20 DIB Nyheder

Pletskud: Kommuner rammer budgetter på øren – næsten

Indførelsen af budgetloven har været en kæmpe succes, der har medført at kommunerne nu bruger næsten præcist lige så mange penge som forventet i deres budgetter, viser DI-analyse.

De 98 danske kommuner gør nu, hvad mangt en husholdning drømmer om. De holder deres budgetter nærmest til punkt og prikke.

Det viser en analyse foretaget af Dansk Industri, som har gået de kommunale udgifter efter i sømmene i perioden efter 2010 – året hvor budgetloven blev indført med tilhørende sanktioner på budgetoverskridelser på  serviceudgifterne.

- Efter en tilpasningsperiode har kommunerne fuldstændig vænnet sig til de nye rammer. Budgetterne holdes til punk og prikke. Det er ganske godt gået, når der er tale om et budget på serviceområdet alene på cirka 250 milliarder kroner, siger direktør i Dansk Industri Kent Damsgaard og tilføjer:

- Budgetloven er en stor succes. Den er en styringsmæssig triumf, som har hjulpet kommunerne til at tilpasse deres forbrug til det aftalte – vel at mærke efter mange års overforbrug og brud på de indgåede økonomiaftaler.

Læs hele analysen. 

Kopier succesen

DI’s analyser viser også, at kommunerne endnu ikke formår at holde deres anlægsudgifter indenfor budget. Siden 2014 har kommunerne overskredet budgetterne med flere milliarder af kroner.

Det skal ses i lyset af, at  budgetloven ikke indeholder sanktionsmuligheder for overskridelser af anlægsbudgetterne. Kommunerne kan derfor helt uden af bekymre sig om sanktioner lade udgifterne løbe løbsk, påpeger Kent Damsgaard.

- Når staten indgår aftaler med kommunerne, bør der være mekanismer, der sikrer, at disse aftaler bliver overholdt. Det ser ud til at være lykkedes for så vidt angår serviceudgifterne, men der mangler budgetdisciplin på anlægsområdet, siger han og tilføjer: 

- I DI mener vi, at der inden for den samlede udgiftspolitik skal prioriteres en højere anlægsramme, så vi investerer yderligere i f.eks. infrastruktur og grøn omstilling. Men løsningen er prioritering og ikke dårlig økonomistyring.

DI anbefaler derfor, at de gode erfaringer med budgetoverholdelse omkring serviceudgifterne tænkes ind i forhold til anlægsudgifterne, så der også her indføres sanktionsmuligheder.

Læs også: Vækstmuligheder i kommuners klimaalliancer med SMV’er

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Kent Damsgaard

Kent Damsgaard

Politisk direktør

  • Direkte +45 3377 3090
  • Mobil +45 2585 3216
  • E-mail ked@di.dk

Relateret indhold