De forslag om CO2-afgift, der har været fra Klimarådet og Kraka, vil pålægge Aalborg Portland så store ekstra omkostninger, at det ikke vil være muligt for os at have en rentabel forretning i Danmark, siger adm,. direktør Michael Lundgaard Thomsen.

20.05.20 DIB Nyheder

Glæde hos Aalborg Portland over regeringens klimaplan

Adm. direktør Michael Lundgaard Thomsen ser gode takter i udspil, der skal bremse CO2-udledning – uden brug af CO2-afgifter.

Det er positivt, at regeringen har lyttet til klimapartnerskabernes anbefalinger i den klimaplan, som nu er fremlagt. Sådan lyder reaktionen fra Aalborg Portlands adm. direktør Michael Lundgaard Thomsen, der samtidig er formand for klimapartnerskabet for Energitung Industri.

 - Vi er meget glade for at se, at flere af vores anbefalinger fra klimapartnerskabet for energiintensiv industri er afspejlet i regeringens klimaudspil. Det betyder, at regeringen tager det arbejde, vi har lagt i klimapartnerskabet, alvorligt og lytter til industriens forslag, siger han.

Konkret handler det om, at der i regeringens klimaudspil er gode takter i forhold til støtte til og udbygning af biogasproduktion. Der skal laves en strategi for at indfange og lagre CO2. Dertil skal tilskud understøtte  industriens energieffektivisering og elektrificering, og regeringen vil fremme brugen af overskudsvarme.

- Det er meget konkret forslag som absolut peger i den rigtige retning, og som vil medvirke til, at den grønne omstilling af industrien accelereres, siger Michael Lundgaard Thomsen.

Læs også: Klimasporet frem mod 2030 er lagt

Det er meget konkrete forslag som absolut peger i den rigtige retning, og som vil medvirke til, at den grønne omstilling af industrien accelereres. Michael Lundgaard Thomsen, adm. direktør, Aalborg Portland

Største udleder af CO2

Michael Lundgaard Thomsen og Aalborg Portland står reelt med Danmarks største klimaudfordring, hvor det er nødvendigt at kæmpe for at sikre virksomheden holdbare forretningsmæssige vilkår.

Med en årlig CO2-udledning på 2,2 millioner ton har virksomheden et klimaaftryk, der er ti gange så stort som nummer to blandt virksomheder i en tid, hvor regeringen, Folketinget og Dansk Industri går offensivt ind i klimakampen for at skære 70 procent af CO2-udledningerne i 2030.

Arbejder for grøn omstilling

I klimaindsatsen har Aalborg Portland hele tiden frarådet af danske CO2-afgifter, der vil være gift for virksomhedens fremtid.

- Men det betyder ikke, at vi er imod grøn omstilling og 70 procent reduktion i 2030. Vi foreslår bare en anden vej frem mod 2030. De forslag om CO2-afgift, der har været fra Klimarådet og Kraka, vil pålægge os så store ekstra omkostninger, at det ikke vil være muligt for os at have en rentabel forretning i Danmark, siger cementchefen.

Afgifter vil blot følge produktionen af cement uden for Danmark, hvor CO2-kravene er mere lempelige. Det vil koste danske arbejdspladser.

-  Vi peger omvendt på, at den grønne omstilling skal drives af efterspørgsel. Hvis der er krav til bæredygtighed i udbud og vilje til at betale lidt ekstra, så kan vi investere i bæredygtig produktion og levere de grønne løsninger, siger Michael Lundgaard Thomsen.

Læs anbefalinger fra klimapartnerskaber

Garanti fra Mette Frederiksen

Aalborg Portland har haft en særlig bevågenhed fra regeringen i lyset af den grønne dagsorden. Statsminister Mette Frederiksen besøgte således virksomheden i november i forbindelse med fejringen af 130 års cementproduktion ved Limfjorden. Og ved den lejlighed gav hun virksomheden en garanti mod klimakrav, der kunne true eksistensen.

Læs mere om regeringens klimaudspil

Fakta

Aalborg Portland

·          Michael Lundgaard Thomsen er formand for klimapartnerskabet Energitung Industri

·          Virksomhed grundlagt i 1889 og er i dag Danmarks eneste producent af cement.

·          Producerede i 2018 over 2,3 millioner ton grå og hvid cement, heraf 47 pct. til eksport.

·          Ejes af cement- og betonleverandøren Cementir med aktivitet i bl.a. Belgien, Tyrkiet, USA og Kina.

·          Aalborg Portland Holding, som dækker hovedparten af Cementirs aktivitet, havde en global omsætning i 2018 på 8,9 mia. kr.

·          Fabrikken beskæftiger 250 ansatte.

·          Udleder 2,2 millioner ton CO2 om året.

Se hvordan Aalborg Portland arbejder med grøn omstilling.

Troels Ranis

Troels Ranis

Branchedirektør

  • Direkte +45 3377 3683
  • Mobil +45 2328 5056
  • E-mail trra@di.dk

Relateret indhold