31.08.20 DIB Nyheder

Regeringen ser lidt lysere på økonomien

Selvom det er begyndt at gå bedre for dansk økonomi, og regeringen nu vurderer, at tilbageslaget bliver mindre end ventet, er den nuværende situation stadig præget af stor usikkerhed. Meget tyder på, at eksporten, som vi er så afhængige af i Danmark, vil være lang tid om at komme sig, vurderer underdirektør Morten Granzau.

Finansministeriet har offentliggjort Økonomisk Redegørelse August 2020, hvor der ventes en tilbagegang i BNP på 4,5 pct. i 2020. Faldet i BNP er mindre end skønnet i maj, hvor der blev skønnet et fald i BNP på 5,3 pct. i 2020.

- Regeringen skønner nu, at krisen bliver knap så dyb og ikke så langvarig som frygtet i maj. Der er grund til at glæde sig over, at vi er begyndt at se nogle tegn på fornyet vækst i økonomien, siger Morten Granzau, underdirektør i Dansk Industri (DI).

- Der er dog fortsat betydelig usikkerhed om udviklingen. Mange lande er ramt markant hårdere af krisen og har mindre styr på smittespredningen end Danmark. Dette medfører, at det bliver vanskeligt at få genoprettet eksporten, siger Morten Granzau.

 - Det er vigtigt, at regeringen holder et skarpt øje med udviklingen i økonomien. Den skal være klar til at sætte ekstra tiltag i gang for at sikre job og virksomheder, hvis vi bliver ramt af en anden bølge af coronakrisen. Hvis økonomien omvendt bedrer sig, som vi håber, så bør vi gemme pengene – til investeringer i klima, uddannelse, infrastruktur og modernisering af samfundet, siger Morten Granzau.

Morten Granzau Nielsen

Morten Granzau Nielsen

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 4676
  • Mobil +45 2245 4620
  • E-mail mogr@di.dk

Relateret indhold