Målsætningen bør være, at vi skal have flere nystartede virksomheder end før finanskrisen. Og at de skaber højere vækst og flere jobs i hele landet, siger Lars Sandahl Sørensen, adm. direktør i DI.

Foto: Colourbox
12.01.21 DIB Nyheder

Iværksætterpanel skal drømme om bedre vilkår

Le Gammeltoft fra Heartbeat, Anna-Sophie Hartvigsen, Female Invest ApS og Lasse Vesterby fra Stauning Whisky A/S er blandt deltagerne i nyt advisory board, der skal drømme om – og give bud på, hvordan det bliver lettere for nye virksomheder at vokse sig store og stærke.

Danmark har alvorligt brug for en ny ambitiøs iværksætter-politik, som kan sikre, at vi får flere nye og levedygtige virksomheder. Det mener Dansk Industri, som opfordrer regeringen og Folketingets partier til at vedtage en politisk målsætning om at gøre Danmark til et paradis for iværksættere.

- Det er helt vildt, at vi mere end ti år efter finanskrisen aldrig er kommet tilbage fra det dyk, vi så i etableringen af nye virksomheder. Med 2021 og vaccinen har vi endelig taget fat på slutfasen af coronakrisen. Derfor er det også det helt rigtige tidspunkt at sætte nogle langt højere ambitioner for dansk iværksætteri, siger adm. direktør Lars Sandahl Sørensen, DI.

Fjern unødvendige bump

For at hjælpe folketinget med at nå målet har DI nedsat et Advisory Board med en stribe iværksættere, investorer og eksperter, som skal komme med deres bud på, hvordan det kan gøres lettere at starte nye virksomheder, som kan vokse sig store og stærke.

Advisory boardet har blandt andet deltagelse af Le Gammeltoft fra Heartbeat, Anna-Sophie Hartvigsen, Female Invest ApS og Lasse Vesterby, Stauning Whisky A/S.

- Det vil altid være forbundet med en risiko at starte virksomhed. Men vi skal sørge for, at unødvendige bump ikke står i vejen for iværksætterens succes. Helt konkret bør målsætningen være, at vi skal have flere nystartede virksomheder end før finanskrisen, og at de skaber højere vækst og flere jobs i hele landet, siger Lars Sandahl Sørensen, DI.

Læs også: Her er iværksætterdanmark

DI kommer med konkrete forslag

Ifølge DI er der en række barrierer for et godt iværksættermiljø. Det gælder bl.a. adgang til kapital og kompetencer samt kommercialisering af forskning. Derfor kommer DI i den nærmeste fremtid med en række konkrete forslag, som bredt vil forbedre vilkårene for iværksætterne samt skubbe på udviklingen af nye grønne teknologier og bæredygtige løsninger.

- Danmark er ikke et dårligt land at starte op i – men vi skal sigte meget højere end at være nogenlunde. Der skal være flere, som finder iværksættervejen attraktiv, og vi skal have flere vækstiværksættere. Et dynamisk iværksættermiljø er ganske enkelt nødvendigt for at opretholde det langsigtede økosystem af virksomheder og dermed vækst og velstand i Danmark, siger adm. direktør Lars Sandahl Sørensen, DI.

Læs mere om medlemmerne af DI’s iværksætter advisory board 

Nedenfor kan du læse, hvad nogle af deltagerne i advisory boardet lægger vægt på i arbejdet. 

DI hjælper iværk-sættere

Gratis iværksættermedlemskab. DI hjælper iværksættere med et års gratis råd og vejledning om personalejura, international vækst, adgang til netværk og brancher, politisk indflydelse og meget mere. Læs mere om alle medlemsfordelene og kontakt os. 

Få nyt fra iværksætterverdenen om kapital, nye markeder, lovgivning, netværk, events m.v. i DI’s nyhedsbrev for iværksættere. 

Marie Lommer Bagger, CEO and Co-founder Measurelet ApS

Hvad har været den største vanskelighed for dig i opstartsfasen?

Det har helt sikkert været alle de juridiske og revisor-tekniske ting, der skulle være på plads, når vi startede virksomheden. Begge fagligheder er bekostelige på et tidspunkt i virksomhedens liv, hvor der ikke er penge. Hvis man, som os skal ud og rejse penge, er det nødvendigt at få rådgivning lige netop inden for disse områder, så man ikke brænder fingrene på længere sigt. Ejeraftaler, selvskabskonstruktion, holdingselskab, skat, warrent-aftaler, moms osv. Det er ret kompliceret, men essentielt at have styr på, så virksomheden er attraktiv at investere i, men også at stifterne forbliver motiverede, så projektet når i mål. Derfor er konstruktionen og det juridiske fundament så vigtigt at få på plads fra start. 

Hvad vil være dit hovedfokus at få med i DI’s kommende iværksætterpolitik?

Mit hovedfokus må være at sætte fokus på helt almindelige mennesker, der fx arbejder i den offentlige sektor og som får en ide på deres arbejde. Disse mennesker skal motiveres og hjælpes til at tage springet udi iværksætteri, så idéerne kan realiseres og kommercialiseres til vores alles bedste. Der findes 1000-vis af gode ideer fx på hospitaler og på skoler, som bare venter på at blive løst og her er det en fordel, at det er de medarbejdere, der har arbejdet med problemet i årevis og som kender til kultur og organisationen, der udvikler produkterne. Jeg har fx selv en baggrund som sygeplejerske, hvor jeg fik en ide, men at springe ud som iværksætter er der hverken tradition for, men heller ikke særlig meget fokus på og så kan det også være bøvlet rent juridisk med fx ”Opfinderloven”. Desuden bestrides de store offentlige fag især af kvinder (fx læger, sygeplejersker, lærere). Kvinderne i Danmark er på nuværende tidspunkt desværre stærkt underrepræsenterede blandt iværksættere, hvilket jo er ærgerligt, da det er vigtigt at de personer der udvikler løsninger, skal repræsentere dem, som skal bruge løsningerne.

Anna-Sophie Hartvigsen, Partner i Female Invest 

Hvad har været den største vanskelighed for dig i opstartsfasen?

Den sværeste del af iværksætter rejsen er ikke at få en god idé - det er alt det, der kommer bagefter. Hvis man ikke kender andre, som har startet virksomhed, kan den praktiske del af projektet virke uoverskuelig. Det kan eksempelvis være, hvordan man registrerer sin virksomhed, laver kontrakter eller sætter en hjemmeside op. En anden udfordring er mindset: Hvis man ikke kender andre iværksættere, kan det være svært at finde inspiration, tænke stort og holde gejsten oppe. 

Hvad vil være dit hovedfokus at få med i DI’s kommende iværksætterpolitik?

Det skal være nemmere og mere overskueligt at starte en virksomhed. Derfor er der brug for håndgribelige guides og gode tilbud om hjælp og støtte. Derudover er det vigtigt at engagere de grupper, der traditionelt set er underrepræsenterede, når det kommer til at starte virksomhed. Det er vigtigt at have et diverst felt med iværksættere, så vi får de bedste ideér og skarpeste hjerner i spil.

Læs mere om Female Invest her. 

 

Mette Fløe Nielsen, Angel Investor & Advisor

Hvad har været den største vanskelighed for dig i opstartsfasen?

At udvalget udi rådgivning/mentoring og kapitalrejsning er stort men uoverskueligt for de der træder deres skridt på iværksætterrejsen for første gang. Der er brug for gennemsigtighed for iværksætterne - både på den kvantitative side (antal muligheder) og den kvalitative (hvilke muligheder er bedst for mig og min forretning). 

Hvad vil være dit hovedfokus at få med i DI's kommende iværksætterpolitik?

At hjælpe DI til at sætte tonen for facilitering af gennemsigtighed. Mellem store og små forretninger, mellem iværksættere og rådgivningsmuligheder, mellem iværksættere og kapital. 

Michael Valentin, CEO & Partner 

Hvad har været den største vanskelighed for dig i opstartsfasen?

Adgang til kvalificeret arbejdskraft - herunder også kapitalen til at kunne ansætte mere ambitiøst tidligere; så kunne vi formentlig have skabt endnu bedre resultater over tid.

Køkkenbords-iværksætteren: For meget tid på administration, jura, støtteansøgninger, etc. Kan man gøre det endnu mere enkelt og lave en/nogle standardpakke(r) til de tidligere faser hvor det er trygt at afsøge en idé i nogle gode rammer, uden at det kræver det store?

Vækstvirksomhederne: Adgangen til kvalificeret arbejdskraft. Både udbud og fleksible og attraktive vilkår i forhold til at konkurrere med etablerede virksomheder. Desuden behov for flere som er i stand til at bringe deres kompetencer i spil i det kaotiske og krævende system, uden corporate-støttehjul, som en start-up i vækst typisk er.

Hvad vil være dit hovedfokus at få med i DI’s kommende iværksætterpolitik?

Attraktive, enkle og fleksible ansættelsesmodeller og fokus på udbud af arbejdskraft gennem dimensionering, uddannelsespolitik og international arbejdskraft. Sikre attraktive forhold for risikovillig kapital, set i forhold til sammenlignelige lande.Enkle pakkeløsninger til basis jura, regnskab, rapportering, etc. til de helt tidlige stadier af virksomhed.

Lasse Vesterby, Co-founder / CEO Stauning Whisky A/S

Hvad har været den største vanskelighed for dig i opstartsfasen? 

Den største udfordring i vores opstart var at navigere i de mange regler der i. Eksempelvis hos SKAT, fødevarestyrelse og Brand- og bygningsregler. Det kan være meget svært at få tydelige svar når man taler med de forskellige instanser og det kan gøre det svært at komme videre. Desuden så havde vi store udfordringer da Stauning Whisky ligger i det åbne land, og den tidligere planlov gjorde det meget vanskeligt at få lov til at lave et destilleri i landområde. Især da vi skulle udvide og bygge nyt. Planloven blev heldigvis ændret, så det efter et langt sejt træk lykkedes det at få relevante tilladelser i hus. Uden en meget aktiv kommune som medspiller var det formentlig ikke lykkes, og Stauning Whisky havde ikke været en vækstvirksomhed men måtte nøjes med at blive i eksisterende gamle nedlagte landbrugsbygninger.

Hvad vil være dit hovedfokus at få med i DI’s kommende iværksætterpolitik?  

Generelt bør der være større fleksibilitet i overgang fra evt. studie/SU, dagpenge osv. og til man vælger at starte som selvstændig. I folkeskolen bør man i højere grad lære om iværksætteri. Det er ikke tilstrækkeligt at man lærer om innovation og tænke kreativt. Man skal også lære og forstå hvad det vil sige at få sin ide til at blive en forretning. Vi skal fjerne noget af det ukendte og potentielt skræmmende i at kaste sig ud i at være iværksætter. Det tror jeg man kan gøre ved at lære elever i folkeskolen om iværksætteri. Gøre det til noget naturligt som en mulig levevej og ikke noget mystisk. 

Læs mere om Stauning Whisky A/S her. 

 

Troels Jørgensen, Head of Partnerships Business & Innovation Royal Danish Academy

Hvad har været den største vanskelighed for dig i opstartsfasen?

Hvis jeg skulle pege på den vigtigste ting universelt, efter at have rådgivet en hel del danske startups efterhånden, så er det manglende fokus på slutbrugeren / kunden tidligt i processen. Om det er tech, design eller andet er ligegyldigt. Det handler om, så snart du har din ide, at komme frem til en pretotype af den, der kan testes på din valgte målgruppe. Den må godt være skrabet, den må godt være håndholdt en stor del af vejen. Det vigtigste er at få direkte feedback, som kan blive til et positivt feedback-loop. Ud og find 10 mennesker der er villige til at teste, tag deres input tilbage til hele dit team, snak det over og byg så næste pretotype og få den testet. Alt for meget tid går med at polere en ikke testet idé. Så ud og snak med brugerne så snart man kan. 

Hvad vil være dit hovedfokus at få med i DI’s kommende iværksætterpolitik?

At forskellige typer startups har forskellige behov. Jeg vil have fokus på de kreative iværksættere indenfor Arkitektur, design, digital og lyd. Fire områder der er danske styrkepositioner, men hvor det efterhånden er lang tid siden vi har haft en verdensomspændende succes. For det skal vi huske at det har vi haft gentagende gange. Vi hviler på laurbærrene så at sige og glemmer, at hvis vi skal have de næste store eksport-succeser, så kan det hele ikke kun være tech. De kreative erhverv repræsenterer trods alt en ganske stor del af vores eksport og har brug for deres egen del af startup-økosystemet. Derfor er jeg også interesseret i dels de fysiske rammer, men også f.eks. crowdfunding, der er en rigtig god kilde til finansiering for kreative virksomheder i opstartsfasen. 

Læs mere om Royal Danish Academy her. 

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Sine Linderstrøm

Sine Linderstrøm

Fagchef

  • Direkte +45 3377 3571
  • Mobil +45 2098 9913
  • E-mail sili@di.dk

Relateret indhold