Indlægget er skrevet af Mads Flarup Christensen, generalsekretær i Greenpeace Norden (th) og Mads Helleberg Dorff, branchechef i Dansk Industri, DI Vand

Collage: Nicholas Wood
04.01.22 DIB Nyheder

Greenpeace og DI: Verden er i vandkrise – Danmark kan hjælpe

Danmark har de teknologiske løsninger, men hvis vi fortsat skal hjælpe verden, er der behov for en politisk strategiplan for vandområdet, mener Greenpeace og DI Vand.

Indlægget er skrevet af Mads Flarup Christensen, generalsekretær i Greenpeace Norden og Mads Helleberg Dorff, branchechef i Dansk Industri, DI Vand og har også været bragt i Politiken.

Over hele verden er mennesker udfordret, fordi de har for lidt vand, urent vand eller for meget vand i form af oversvømmelser. Udfordringerne bliver forværret af klimakrisen, et presset miljø og stigende ulighed. Danmark har de teknologiske løsninger, men hvis vi fortsat skal hjælpe verden, er der behov for en politisk strategiplan for vandområdet, mener Greenpeace og DI Vand. En plan der samler og styrker initiativer inden for regulering, forskning & udvikling og eksport til gavn for vandområdet.

Danmark har et ofte overset internationalt lederskab på vandområdet. Vi har den nødvendige teknologi til at sikre adgang til rent vand og sørge for en bæredygtig udnyttelse af spildevand til energi og andre ressourcer. Vi har flest vandpatenter per indbygger i hele verden, og vandområdets andel af Danmarks samlede eksport er relativt ret høj. Den danske vandsektor har været underlagt ambitiøse miljø- og klimakrav, hvilket har været en løftestang til den globale førerposition inden for udvikling og eksport af vandteknologi og rådgivning.

Læs også: Fuld tryk på grønt fremstød i 2022

Spildevand udledes urenset

Men vores styrkeposition er under pres – vi sakker bagud.

Mens det internationale marked og behovet for bæredygtige løsninger ekspanderer voldsomt, har vi ikke øget vores eksport væsentligt siden 2015. En tilsvarende stagnerende tendens ses i antallet af nye vandpatenter. Udviklingen er sket, selvom de danske løsninger har en høj kvalitet og er blandt de mest bæredygtige i verden.

Det er et problem – ikke kun for Danmark, men for hele verden. I dag bliver 80 procent af verdens spildevand udledt urenset til skade for naturen og klimaet. Næsten halvdelen af verdens befolkning lider under mangel på vand samtidig med, at vandspildet i ledningsnettet er på 40 procent fra huller og lækager. Vandsektoren forbruger mere end 4 procent af den globale el-produktion. Udfordringerne ventes at vokse i fremtiden, helt overvejende på grund af konsekvenserne af klimakrisen og en stigende befolkning. Også udfordringer med sikkerhed og migration er alvorlige følgevirkninger allerede i dag.

Der er søsat gode, men enkeltstående initiativer, der skal styrke vandsektoren. Det gælder den politiske aftale om en energi- og klimaneutral vandsektor i 2030, regeringens eksportstrategi for vand med en målsætning om en fordoblet eksport på 40 mia. kr. i 2030 og vandbranchens egne initiativer så som eksempelvist DI Vand.

Men der er brug for en fælles strategisk retning på vandområdet, hvis vi skal levere på de politiske målsætninger og fastholde Danmark som et globalt fyrtårn på vandområdet. Vi har valgt at kalde det en strategiplan, der kan samle og styrke initiativer inden for regulering, forskning og udvikling samt eksport- og udviklingspolitiske tiltag.

Læs også: del de grønne gravemaskiner

Klar til dialog

Den globale vandkrise bliver større dag for dag, og der udestår en enorm opgave med at løse den. Men hvis vi finder en stærk og fælles strategi og styrker indsatsen herhjemme, kan vi fastholde Danmark som et globalt fyrtårn på vandområdet til gavn for os selv og resten af verden.

Vi står klar til dialog og til at hjælpe regeringen og Folketinget med at konkretisere strategiplanen.

Læs også: Reducér de danske virksomheders byrder til ét klik

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Mads Helleberg Dorff

Mads Helleberg Dorff

Chef for DI Vand

  • Direkte +45 3377 3034
  • Mobil +45 4280 1888
  • E-mail mahd@di.dk

Relateret indhold