Er din tv-overvågning opsat inden d. 15 marts 2021, skal du have registreret dine kameraer senest d. 29 marts 2021.

Foto: Cecilie Hegner Jonsson/Colourbox
03.03.21 DIB Nyheder

Virksomheder får pligt til at registrere overvågningskameraer hos Politiet

I slutningen af marts bliver det obligatorisk for virksomheder, offentlige myndigheder og private aktører med særlig tilladelse at have deres overvågningskameraer registreret i Politiets Kameraregister, POLCAM. I denne artikel kan du læse mere om, hvordan du registrerer dine kameraer, og hvad du skal være særligt opmærksom på.

Fra d. 15 marts skal alle offentlige myndigheder, virksomheder og private aktører med særlig tilladelse registrere deres overvågningskameraer hos Politiet. Baggrunden for lovkravet er, at Politiet i højere grad får overblik over tilgængelig overvågning, som kan spille en central rolle i efterforskning af kriminalitet, som det eksempelvis gjorde ved bombningen af Skattestyrelsen tilbage i 2019.

Politiet vil med registreringen alene have et overblik over opsatte kameraer i Danmark, og vil derfor som udgangspunkt ikke have adgang til selve optagelsesmaterialet. Det vil dog være muligt for Politiet hurtigere at komme i kontakt med virksomheder, der kan have relevant overvågningsmateriale.

DI: Vigtigt at overvågning ikke bliver på bekostning af virksomhedernes økonomi

At politiet kan få hurtigt adgang til videomateriale, der kan gøre vores samfund mere sikkert, er vigtigt. Men det bør tjene til at beskytte borgere og virksomheder og ikke pålægge virksomhederne uforholdsmæssige byrder.

- Det er selvfølgelig vigtigt, at politiet har mulighed for at opklare kriminelle sager hurtigt og effektivt. Her kan brug af videomateriale være afgørende. Men det må ikke blive på bekostning af, at virksomhederne skal bruge uforholdsmæssigt meget tid og ressourcer på at overholde reglerne. Derfor opfordrer vi til, at reglerne for indberetning, samt vejledning om hvordan indberetning foretages, er helt klare, så virksomhedernes administrative omkostninger holdes så lave som overhovedet muligt, siger Kim Haggren, underdirektør i Dansk Industri (DI).

Registrer din overvågning

Selvom loven endnu ikke er trådt i kraft, er det stadig muligt at registrere sig i POLCAM allerede nu. Hvis din virksomhed har opsat videovervågning eller planlægger opsætning, skal du være opmærksom på fristerne for registrering.

Er din tv-overvågning opsat inden d. 15 marts 2021, skal du have registreret dine kameraer senest d. 29 marts 2021.

Opsætter du overvågning efter d. 15 marts, skal kameraerne være registreret senest 14 dage efter opsætning.

Procedure for registrering

Du registrerer dine kameraer på www.politi.dk/kamera ved at logge ind med NemID. Når du er logget ind, vil du blive spurgt om, hvilken adresse dine kameraer er placeret på, samt hvor de er opsat. Bemærk her, at det kun er nødvendigt at foretage én registrering pr. adresse, hvor der er overvågningskameraer.

Som led i registreringen vil I desuden blive bedt om at oplyse lagringstid, antallet af kameraer og om der er særlige forhold som Politiet skal være opmærksomme på. I den forbindelse bør man huske, at Datatilsynet som hovedregel mener, at billed- og lydoptagelser med personoplysninger, der stammer fra tv-overvågning som er opsat for at forebygge kriminalitet, som udgangspunkt skal slettes 30 dage efter, at de er blevet optaget. 

Kim Haggren

Kim Haggren

Vicedirektør

  • Direkte +45 3377 3449
  • Mobil +45 2124 4608
  • E-mail kih@di.dk

Relateret indhold