Investeringer i infrastruktur for ladestandere til elbiler er et af de landsdækkende projekter i Folketingets infrastrukturplan.

Foto: Getty Images
28.06.21 DIB Nyheder

Overblik: Trafikprojekter på tværs af Danmark

Få det fulde overblik over infrastrukturprojekterne, der går på tværs af landsdelene og vil blive sat i gang i de kommende år.

Regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Alternativet og Kristendemokraterne er blevet enige om at gennemføre nye investeringer og initiativer i en fuldt
finansieret investeringsplan på transportområdet for perioden 2022-2035.

Aftalen indebærer, at der samlet investeres og igangsættes nye initiativer på transportområdet for 105,8 mia.kr. i perioden 2022-2035. Sammen med de igangværende investeringer, fornyelse og vedligeholdelse udgør investeringerne på transportområdet i alt ca. 161 mia. kr., hvoraf ca. 64
mia. kr. går til veje, ca. 86 mia. kr. går til jernbaner, og ca. 11 mia. kr. går til en række puljer og øvrige initiativer.

Nedenfor kan du se, hvilke projekter, der i de kommende år sættes i gang i de kommende år og som går på tværs af landsdelene. I parentes er angivet, hvornår projektet starter op, hvis det er kendt. 

Hele landet

- Pulje til bedre trafikal sammenhæng mellem land og by og bedre fremkommelighed (2022 - 2035)
- Havnepulje, herunder adgangsinfrastruktur til danske havne (2022)
- Vejvedligehold og klimavenlig asfalt på statsveje (2022 - 2035)
- Fornyelse og vedligehold af baner (2022 - 2035)
- Ladeinfrastruktur, vej (2022 - 2030)
- Eldelebiler (2022 - 2035)
- Puljer til trafiksikkerhed (2022 - 2035)
- Puljer til støjbekæmpelse (2022 - 2035)
- Drivmiddelinfrastruktur til tung vejtransport 
- Ladeinfrastuktur, privatbaner 
- Udvidelse af rastepladser 
- Pulje til trygge stationer (2022 - 2023)
- Pulje til øget tilgængelighed til stationer (2022 - 2035)
- Puljer til grønne busser og grøn flextrafik (2022 - 2026)
- Pulje til biodiversitet langs veje og jernbaner (2022 - 2035)
- Grønt takstudvalg 
- Sommerrejsepas (2022 - 24)
- Grøn mobilitetsmodel (2022 - 2035)
- Færgepulje -teknisk (2028)
- Veterantog 
- Busfremkommelighed i hele landet (2022)
- Maas App - hurtigere udvikling (2022)
- Sikkerhed i perronovergange 
- Omstilling af infrastruktur til batteritog og battritogsdrift i landsdelsdrift

Læs også:DI: Historisk aftale om infrastruktur støber fundament til fremtidens samfund 

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Peter G. H. Madsen
Skrevet af:

Peter G. H. Madsen

Michael Svane

Michael Svane

Branchedirektør

  • Direkte +45 3377 4652
  • Mobil +45 4036 1348
  • E-mail misv@di.dk

Relateret indhold