15.07.21 DIB Nyheder

Den store rejseguide er opdateret: Sådan er reglerne for erhvervsrejsende

Udenrigsministeriet har opdateret deres oversigt over adgangen for forretningsrejsende på en række af de vigtigste eksportmarkeder for danske virksomheder. Få overblikket her.

Selvom sommerferien er godt i gang, er der stadig masser af forretningsrejsende, der skal rundt i verden. Hvis du eller en fra din virksomhed skal afsted, er det vigtigt, at holde dig orienteret om adgangen for forretningsrejsende – ikke mindst i disse dage, hvor nye varianter af corona sender smitten op i mange lande.

Her følger reglerne fra Udenrigsministeriets seneste opdatering, som er fra den 13. juli.

Oversigt for erhvervsrejsende til udvalgte danske eksportmarkeder - tjek altid regler via link til relevant dansk ambassades hjemmeside. 

Adgang for erhvervsrejsende

 Lande

Anerkendelse af dokumentation for færdigvaccination og tidligere smitte 

 Krav 

Adgang for erhvervsrejsende evt. med test eller registrering

Belgien

Ja

Rejsende fra Danmark er i udgangspunktet undtaget test- og karantænekrav. Vær opmærksom på evt. testkrav fra flyselskabet. Krav om udfyldelse af Passenger Locator Form for alle indrejsende.

Frankrig

Ja

Fremvisning af gyldigt europæisk coronapas (Mht. test accepteres antigen- eller PCR-test maks. 72 timer gammel) samt tro- og loveerklæring.

Italien

Ja

Ved dokumenterert erhversrejse på mindre end 120 timer er der ikke krav om fremvisning af det europæiske coronapas. Krav udfyldelse af Passenger Locator Form for alle indrejsende.

Nederlandene

Ikke relevant

Fri indrejse fra Danmark. Ved indrejse med fly krav om en sundhedserklæring.

Norge

Ja, for færdigvaccinerede og tidligere smittede med det digitale europæiske coronapas 

Rejsende fra grønne regioner (Region Nordjylland, Midtjylland, Syddanmark og Sjælland) kan frit rejse ind i Norge. Test og indrejseformular ved grænsen. Indrejseforbud for rejsende fra Region Hovedstaden med få undtagelser og indrejserestriktioner herunder test, indrejseformular og karantæne. Færdigvaccinerede og tidligere smittede er undtaget indrejseforbuddet fra Region Hovedstaden. a)

Spanien

Ja

Fremvisning af gyldigt europæisk coronapas (mht. test accepteres antigen- eller PCR-test maks. 48 timer gammel) for indrejse fra højrisikoområder, hvilket d.d. er Region Hovedstaden. Ved indrejsemed fly fra hele Danmark krav om udfyldelse af indrejseformular.

Sverige 

Ikke relevant

Fri adgang for nordiske rejsende til Sverige uden krav om fremvisning af negativ test eller dokumentation for færdigvaccination eller immunitet.

Tyskland

Ja

Ved indrejse med fly krav om gyldigt europæisk coronapas (mht. test maks. 48 timer gammel for antigentest og maks. 72 timer gammel for PCR-test).

Adgang for erhvervsrejsende, men krav om karantæne/selvisolation

Finland 

Ja

Erhvervsrejsende kan indrejse med krav om dokumentation for erhvervsrejsens formål mm. Krav om fremvisning af europæisk coronapas. Anbefaling om selvisolation med mulighed for afbrud på dag 3 ved negativ test. Færdigvaccinerede og tidligere smittede er undtaget testkravet og opfordring til karantæne.

 

Storbritannien

Nej 

Fremvisning af maks. 72 timer gammel negativ test og udfyldt registrering ved indrejse. I udgangspunktet 10 dages karantæne med krav om selvbetalt PCR-test på dag 2 og dag 8. Muligt at tilkøbe en PCR-test på dag 5, hvorefter karantænen kan afbrydes ved negativt svar. Dog skal testen på dag 8 fortsat foretages. Bestilling på alle test skal dokumenteres i registeringsformularen ved indrejse. En række specifikke erhvervskategorier er undtaget kravet om karantæne. b)

Begrænset adgang for erhvervsrejsende

Canada

Ja, færdigvaccinerede

Indrejseforbud for rejsende fra Danmark med undtagelse af erhvervsrejsende, som vurderes af essentiel karakter eller søger dispensation. Krav om indsendelse af rejseplan med daglig indberetning under karantænen samt medbragt negativ PCR-test test ved ankomst, hvorefter resultatet afventes på karantænehotel. 14 dages karantæne med krav om test på dag 10. c)

Japan

Nej 

Generelt indrejseforbud med mulighed for at søge om ekstraordinær tilladelse til visa hvis erhvervsrejsen omhandler samfundskritiske opgaver. Krav om fremvisning af maks. 72 timer gammel negativ test, udfyldelse af formular og 14 dages karantæne. d)

Kina

Nej 

Indrejseforbud med få undtagelser for erhvervsrejser, som vurderes nødvendige af de kinesiske myndigheder. Fremvisning af negativ PCR-test samt negativ antistoftest maks. 48 timer før boarding samt, afhængig af provins, omkring 14 dages statskontrolleret karantæne for egen regning. Særlige krav til tests og registrering inden afrejse. Godkendes af den kinesiske ambassade i Danmark. e)


Sydkorea

 

Nej 

Visum (opnås ved invitation fra sydkoreansk partner) og fremvisning af maks. 72 timer negativ test. Ved ankomst foretages screening (temperaturmåling og spørgeskema) samt krav om download af obligatorisk app, test og 14 dages karantæne med mulighed for dispensation. f) 

USA 

Nej 

Indrejseforbud for rejsende fra Danmark. Kun erhvervsrejsende, der rejser til USA for at yde vital støtte eller ledelse ifm. betydelig økonomisk aktivitet i USA, kan søge dispensation. Fremvisning af maks. 72 timer gammel negativ test eller dokumentation for tidligere smitte samt anbefaling om 7 dages karantæne, med anbefaling om test efter 3-5 dage. g)

 

a) Ved indrejseforbud: Undtagelser for rejsende inden for samfunds- og virksomhedskritiske funktioner samt en snæver, ansøgningsbaseret undtagelsesordning for indrejserestriktioner for personale med ”strengt nødvendige tekniske kompetencer” og ”specialiseret udenlandsk arbejdskraft, der er strengt nødvendigt af hensyn til den fortsatte virksomhedsdrift”.b) En række tekniske specialister er undtaget, hvis arbejdet har en kritisk karakter. Eksempelvis jobs inden for følgende sektorer: affaldshåndtering, energi infrastruktur, offshore olie og gas.c) Essentiel karakter dækker over jobkategorier inden for bl.a. følgende sektorer: sundhed, spildevandshåndtering, fødevare produktion, kommunikationsinfrastruktur, IT-infrastruktur, teknikere inden for energi. Ligeledes mulighed for at søge dispensation.d) Visum til samfundskritiske opgaver kan eksempelvis være infrastrukturprojekter.e) Erhvervsrejsende inden for nødvendige økonomiske, handelsrelaterede, videnskabelige eller teknologiske aktiviteter kan søge om visum.
f) Karantæne kan dispenseres hvis rejsen er erhvervsrelateret af væsentlighed eller er officielle delegationer. Kontakt den danske ambassade i Sydkorea for nærmere information om karantæneundtagelse.
g) Undtagelse gælder også for journalister og akademikere. Dispensation for indrejseforbuddet skal søges på den amerikanske ambassade i Danmark.

For mere information - tjek Udenrigsministeriets rejseråd til erhvervsrejsende her. 

Peter G. H. Madsen
Skrevet af:

Peter G. H. Madsen

Peter G. H. Madsen

Peter G. H. Madsen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3832
  • Mobil +45 2974 3995
  • E-mail pema@di.dk

Relateret indhold