- Der er virkelig mange frister, virksomhederne skal være opmærksomme på i år. Vi vil i DI løbende gøre vores for at minde virksomhederne om fristerne, ligesom jeg selvfølgelig også forventer, at Skattestyrelsen vil være meget aktive i kommunikationen, siger Jacob Bræstrup fra Dansk Industri.

11.01.22 DIB Nyheder

Husk det nu: Seks coronalån skal tilbagebetales i 2022

53.000 virksomheder har fået mindst ét coronalån. Seks af lånene skal tilbagebetales i 2022. Få overblikket her

Der er i alt tilbudt ti rentefri coronalån i 2020 og 2021, og ca. 53.000 virksomheder har ifølge Skattestyrelsen fået mindst ét lån. Seks af lånene skal betales tilbage i 2022. 

Især 1. april er en vigtig dato, her skal tre momslån (momslån 1, 2 og 3) samt et A-skattelån  betales tilbage. Dette sker kort tid efter, at der falder en frist for den ordinære indberetning og betaling af moms 1. marts.

Her er de vigtige datoer, som du skal huske: 

A-skattelån 2

        1. april 2022

Momslån 1&2

        1. april 2022

Momslån 3:       

        1. april 2022

A-skattelån 3  

        1. juni 2022

A-skattelån 1:    

      1. november 2022

Momslån 4  

      1. november 2022

A-skattelån 4       

        1. februar 2023

A-skattelån 5      

        1. maj 2023

 

Husk også udskudt betalingsfrist for A-skat

Skattepolitisk chef Jacob Bræstrup fra Dansk Industri (DI) oplyser, at virksomhederne ud over at være opmærksomme på fristerne for coronalån også skal være opmærksomme på, at der er en udskudt betalingsfrist for A-skat og AM-bidrag, som forfalder til betaling allerede her i januar.

Små og mellemstore virksomheder, der almindeligvis afregner A-skat midt i måneden, skal således 31. januar 2022 betale den A-skat/AM-bidrag, der er udskudt fra 10. juni 2021, mens store virksomheder allerede 17. januar 2022 skal betale den A-skat/AM-bidrag, der er udskudt fra 30. juni 2021.

- Der er virkelig mange frister, virksomhederne skal være opmærksomme på i år. Vi vil i DI løbende gøre vores for at minde virksomhederne om fristerne, ligesom jeg selvfølgelig også forventer, at Skattestyrelsen vil være meget aktive i kommunikationen, siger Jacob Bræstrup, skattepolitisk chef i Dansk Industri.

Udvidet betalingsordning til virksomhederne

For at imødekomme virksomhedernes udfordringer med at få tilbagebetalt alle lån i tide tilbydes der nu en udvidet betalingsordning, der løber over 24 måneder fremfor 12, som er det sædvanlige.

Den udvidede betalingsordning på 24 måneder kan oprettes fra 15. marts til 15. april 2022. Den oprettes på Skattekontoen under Betalingsordning i TastSelv Erhverv.

Skattepolitisk chef Jacob Bræstrup hilser den udvidede betalingsordning velkommen.

- Tilbagebetalingen af coronalånene er dog noget, vi har afventet med tilbageholdt åndedræt. Vi kommer derfor til at følge tæt, hvordan tilbagebetalingen forløber. Nogle virksomheders overlevelse har haft låneordningerne som forudsætning. Det har på grund af tvangslukningen været rimeligt, at virksomhederne har kunnet få lån, men vi skal selvfølgelig også tilbage til normalen. Formålet med den udvidede betalingsordning er at bidrage til dette.

Et vigtigt kriterie i den udvidede betalingsordning handler om, at virksomheden ikke må have skattekontogæld, som er under inddrivelse hos Gældsstyrelsen. Har virksomheden det, skal gælden betales, før betalingsordningen kan oprettes.

Om virksomheden har skattekontogæld under inddrivelse kan ses i TastSelv Erhverv under Kontostatus. Hvis teksten Poster overdraget til inddrivelse hos Gældsstyrelsen fremgår nederst på siden, har virksomheden gæld til inddrivelse.

Kun én betalingsordning ad gangen

Et andet vigtigt kriterie er, at virksomheden ikke må have andre betalingsordninger på Skattekontoen. Hvis en virksomhed har en eksisterende betalingsordning, der strækker sig længere end 1. april 2022, skal denne betalingsordning indfries, før der kan oprettes en udvidet betalingsordning.

 

Alle kriterier for at kunne oprette en betalingsordning:

Virksomheden må ikke have skattekontogæld, der er til inddrivelse.

Betalingsordningen kan ikke omfatte toldfordringer.

Virksomheden skal have overholdt eventuelle andre betalingsordninger på Skattekontoen inden for den sidste måned.

Virksomhedens gæld skal være på mindst 800 kr.

Betalingsordningen skal starte senest 30 dage efter, den er oprettet.

Virksomheden kan kun have en betalingsordning ad gangen.

Virksomhedens afgiftsperiode kan ikke ændres, når en betalingsordning oprettes.

Læs mere om betalingsordning og betaling på skat.dk/betalingsordning.

Når du har fået betalingsordningen

Hvis en virksomhed har fået en betalingsordning, er det vigtigt at huske følgende, ellers kan virksomheden miste ordningen: 

Overhold alle betalingsrater i betalingsordningen og alle andre betalingsfrister på Skattekontoen, herunder betaling af renter, i hele betalingsordningens løbetid.

Hvis betingelserne for et lån ikke overholdes, og Skattestyrelsen  opsiger lånet, ophører betalingsordningen, hvis den inkluderer det rentefrie lån, der forfalder til betaling efter 1. april.

Husk at indberette til tiden - især hvis virksomheden har coronalån.

Har virksomheden et coronalån, skal virksomheden være ekstra opmærksom på fristerne for at indberette f.eks. moms, A-skat eller punktafgifter til tiden. Ellers risikerer virksomheden at få en foreløbig fastsættelse af Skattestyrelsen og dermed ikke længere opfylde betingelserne for lånet. Herefter skal lånet straks tilbagebetales.

DI er kritisk over for streng praksis

I DI er man kritisk over for Skattestyrelsens strenge praksis med at kræve lånene tilbagebetalt ved selv den mindste indberetningsfejl.

- Vi har 6. januar 2022 fulgt op på en tidligere henvendelse til Folketingets Skatteudvalg og bedt udvalget se på, om det ved låneordningernes vedtagelse var hensigten, at lån skal betales tilbage straks, hvis en virksomhed får en foreløbig fastsættelse. Det har vi set nogle uheldige eksempler på, siger DI’s skattepolitiske chef Jacob Bræstrup og tilføjer:

- DI mener, at lovgivningen giver basis for, at virksomhederne får en rimelig frist til at  erstatte en foreløbig fastsættelse med en angivelse af den skyldige skat eller afgift, før lånet opsiges.

Alle virksomhedsfrister kan ses på skat.dk/frister, og vil en virksomhed gerne have påmindelser om kommende frister via mail, skal virksomhedens mailadresse oplyses til Skattestyrelsen. Se mere om dette på www.skat.dk/fristerpåmail.

skat.dk/corona kan både frister for tilbagebetaling af coronalån samt frister for ordinær indberetning, udskudte frister mv. læses.

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Lene Nielsen

Lene Nielsen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3563
  • Mobil +45 2949 4402
  • E-mail lni@di.dk

Relateret indhold