Udbygningen af sol og vindenergi skal accelereres, mener DI.

Foto: Ørsted
05.10.22 DIB Nyheder

Valgkamp: Sådan bliver Danmark klimaneutralt

Veje til grøn omstilling bør ifølge DI være en hovedprioritet for Folketinget, når pladserne er besat. Her er DI's konkrete forslag til tiltag, der gør Danmark til et grønt og bæredygtigt foregangsland.

Når danskerne har afgivet deres stemmer til folketingsvalget den 1. november, skal det nye Folketing i arbejdstøjet for at skabe grøn omstilling.

DI bakker fuldt op om målet om klimaneutralitet, og vi mener, at Danmark skal være et grønt og bæredygtigt foregangsland, hvor erhvervslivet er i rivende udvikling når det kommer til omstilling og innovative løsninger.


For at nå det, anbefaler DI, at:


Der laves en strategi for energieffektivisering. Folketinget skal vedtage, at der skal investeres en halv mia. kr. i en samlet strategi for, hvordan Danmark bliver det land i verden, der har den højeste energiproduktivitet.

Udbygningen af sol og vind accelereres. Udbygningen skal blandt andet accelereres ved fremdriftskrav i myndighedernes godkendelsesprocesser, så projekter godkendes på maksimalt 2 år ved at frisætte markedskræfterne til at sikre nødvendig kapacitetsudbygning på grøn strøm og ved at gentænke udbudsmodellen for vedvarende energi, så den i højere grad aktiverer industrien og sikrer balance mellem natur og miljø.

Virksomhedernes muligheder for grøn omstilling fremrykkes og styrkes. Aftalepartierne skal blandt andet forlænge det eksisterende grønne investeringsvindue, indtil det nye investeringsvindue er på plads, annullere den tidligere aftalte forhøjelse af procesenergiafgifterne i 2023-2024, udrulle puljer til CO2-fangst- og lagring samt grøn omstilling og fjerne afgiftsmæssige barrierer for at skifte til og bruge grøn ledningsført bionaturgas.

Der handles på de ambitiøse kortsigtede klimamål og igangsættes nye initiativer. Det betyder, at investeringer i CCS-teknologi bør fastholdes i henhold til CCS-strategien, at afgifterne for diesel og biobrændstoffer omlægges, at den kollektive trafik styrkes og at der foretages skovrejsning, som fordobler Danmarks selvforsyningsgrad af bæredygtigt træ.

Find flere konkrete forslag, analyser og valgdebatter på di.dk/valg

 

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Anne Højer Simonsen

Anne Højer Simonsen

Vicedirektør

  • Direkte +45 3377 3465
  • Mobil +45 4014 0603
  • E-mail anhs@di.dk

Relateret indhold