Ti kommuner er udvalgt som eksempler, hvor konkrete tiltag har skabt forbedringer for de seks kategorier af erhvervsforhold, som virksomheder bliver spurgt til i DI’s årlige undersøgelse af Lokal Erhvervsvenlighed.

29.11.22 DIB Nyheder

Kommuneeksempler viser veje til større erhvervsvenlighed

Med en række kommuneeksempler viser DI konkrete tiltag, som har gjort det nemmere at være virksomhed i kommunerne. Håbet er, at andre kommuner vil lade sig inspirere.

Thisted Kommune er sprunget fra nummer 92 til en 6. plads i DI’s erhvervsvenlighedsundersøgelse med en ny strategi med målbare handleplaner. Den nye strategi førte til ændrede arbejdsgange og et nyt mindset, hvor man nu møder borgere og erhvervslivet, hvor de er.

Ballerup Kommune har med et succesfuldt virksomhedsnetværk fået færre til at køre alene i bil og flere til at tage cyklen eller bussen.

I Sønderborg Kommune er der i løbet af de sidste 2 år flyttet 500 tyskere til kommunen, og virksomheder beretter om mange ansøgere og nye medarbejdere fra Tyskland.

Skive Kommune har med et særligt team skabt projekter om el-delebiler, biogas, genbrug af byggematerialer og geotermi, der har givet kommunen førstepladsen i Lokal Erhvervsvenlighed, når det gælder grøn udvikling.

Trods bevilling af ekstra ressourcer har det ikke været muligt for Holstebro Kommune at rekruttere medarbejdere til at nedbringe en voksende pukkel af byggesagsbehandlinger. Alligevel er det lykkedes kommunen at reducere behandlingstiden væsentligt med i dag otte byggesagsbehandlere, der blandt andet har arbejdet med straksafgørelser, forhåndsdialog og straksscreeninger af ansøgninger

Ringsted Kommune har med en helhedsplan og tæt dialog med potentielle købere skabt Business Park Ringsted. Forventning var, at de 136 hektar grunde ville være solgt i 2035, men efterspørgslen har vist sig at værre større end forudset og salget går hurtigt.

Nordfyns Kommune inviterede i 2021 otte erhvervsfolk til at give input til ny erhvervs- og vækststrategi. De blev udvalgt på tværs af brancher og geografi og alle sagde ja, da de fik tilbuddet. I 2022 er gruppen igen samlet for at give input til, hvordan strategien skal effektueres og hvilke handlinger man skal foretage sig for at det kan lykkes.

Lolland Kommune har udnyttet udsigten til 10 års byggeri af Femernforbindelsen til etablering af en international skole som en del af flere bosætnings- og rekrutteringsinitiativer.

Varde kommune har sat et mål om 30 pct. skulle tage en erhvervsuddannelse efter 9. og 10. klasse i 2025. Til det formål har de ansat en erhvervsplaymaker og en erhvervsguide. Arbejdet med at etablere praktikker, lærepladser, trainee-forløb, forpraktikker og studie- og fritidsjobs er gået over alt forventning.

I Frederikshavn Kommune går befolkningsudviklingen nedad. Men et erhvervsudviklingsprojekt med navnet Recycling City skal skrottede borerigge, skibe og vindmøller sætte gang i en ny økonomi centreret om genanvendelse. Ambitionen at skabe 1000 nye arbejdspladser i løbet af 5-10 år. Indtil videre har Recycling City skabt 350 nye jobs. Blandt andet fordi den amerikanske virksomhed Modern American Recycling System (M.A.R.S) har etableret en afdeling i Frederikshavn, hvor borerigge og skibe omdannes til nye ressourcer.  

Lær af de bedste

Og hvad har kommunerne så til fælles? De er udvalgt som eksempler på kommuner, der  med konkrete tiltag har skabt forbedringer for de seks kategorier af erhvervsforhold, som virksomheder bliver spurgt til i DI’s årlige undersøgelse af Lokal Erhvervsvenlighed.

Det gælder:

Infrastruktur og transport

Arbejdskraft

Sagsbehandling

Grøn udvikling

Skatter, gebyrer og erhvervsarealer

Information og dialog med kommunen

- Vi vil meget gerne bidrage til udveksling af erfaringer mellem kommunerne, så selvom kataloget selvfølgelig langt fra er udtømmende for de gode tiltag, som kommuner rundt om i landet har gennemført, håber vi, det kan bidrage med inspiration til, hvordan man på meget forskellig vis kan gøre det lettere at være virksomhed.

Se uddybning af alle eksemplerne på: ”Sådan bliver din kommune bedre

Annette Christensen

Annette Christensen

Chef for Erhvervsudvikling

  • Direkte +45 3377 4838
  • Mobil +45 2829 8384
  • E-mail anch@di.dk

Relateret indhold