Et pilotprojekt på Herlev Asfaltfabrik skal vise veje til udvikle oprindelig natur og biodiversitet i byområder. Lignende projekter gennemføres i Torino og Ljubljana.

Foto: Madeleine Kate McGowan
19.05.22 DIB Nyheder

Danmark skal vise vejen for 100 klimaneutrale storbyer

Når 100 europæiske storbyer i 2030 med €360 million støtte fra Horizon Europe er blevet klimaneutrale, bliver det på basis af dansk viden, design og rådgivning.

Europas byer skal være klimaneutrale. De skal også være aktive bidragsydere til øget biodiversitet. Og så skal de være sat op med ”smart city” teknologi, der både skaber et attraktivt bymiljø for borgerne og hjælper med at modvirke effekterne af klimaforandringerne.

Det er en del af essensen i EU’s ”Green Deal”, og det skal blandt andet ske gennem €360 million støtte fra Horizon Europe til udvikling i 100 europæiske storbyer – heraf tre danske. De skal fungere som rollemodeller for andre byer og dermed bidrage til udviklingen af fremtidens løsninger.

Men før det skal Dansk Industri (DI) sammen med et konsortium af danske og europæiske partnere skabe noget af det grundlag, som de 100 byer skal stå på.

Læs også: Havvind fra fire lande skal sætte strøm til Europa

Samarbejde med 40 forskellige virksomheder

Konsortiets projekt, der bærer navnet DESIRE (Designing the Irresistible Circular Society), har netop vundet en EU konkurrence og bliver dermed et af fem europæiske ”fyrtårnsprojekter”, der skal skabe viden og formidle den til de 100 europæiske storbyer – samt alle andre, der kan drage nytte af den.

- I projektforberedelsen har vi samarbejdet med over 40 forskellige danske virksomheder fra entreprenører og it-virksomheder til arkitekter og rådgivningsvirksomheder. I fællesskab har vi lokaliseret 8 konkrete byrum, der nu skal udvikles og opbygges. Vores rolle bliver dernæst at koordinere den viden, der opnås og sørge for, at den når frem til beslutningstagerne i andre byer, siger Thomas Bustrup, viceadm. direktør i DI.

Læs også: DI åbner dørene til USA’s største festival for cirkulær økonomi

Tre danskere vandt ”blindt” EU-konkurrence

De 8 sites er fordelt på forskellige temaer, så der opnås viden og erfaring med flere forskellige indgang.

I Danmark er det Herlev Asfaltfabrik, der skal vise veje til udvikle oprindelig natur og biodiversitet i byområder. Lignende projekter gennemføres i Torino og Ljubljana, og derudover skal der arbejdes med borgerinddragelse når 3 sociale boligbyggerier skal energirenoveres i Tåstrup, Riga og Amsterdam. De sidste projekter handler om ”Zerowaste” i Kalundborg og Milano.

- Vi glæder os i den forbindelse til at etablere samarbejde med organisationen ICLEI, der hjælper med at formidle til deres kontakter i 2.500 byer fordelt på 125 lande, siger Thomas Bustrup.

Han påpeger, at danske virksomheders kompetencer spiller rigtig godt sammen med visionerne i EU’s ”Green Deal”.

- Det bedste eksempel, jeg kan finde på det, er at de tre danske arkitektvirksomheder COBE, Dorthe Mandrup og BIG var de tre bud, der tog de tre første pladser, da det stort anlagte Sevilla – Joint Research Center for nylig lavede en”blind” arkitektkonkurrence  til alle europæiske arkitektvirksomheder. Det er den ekspertise – og samarbejdet på tværs af faggrupper, vi skal arbejde videre med i DESIRE, siger Thomas Bustrup.

Læs også: Danske virksomheder har nået millioner af indere

Syv ministre har bakket op

DI har i projektfasen arbejdet tæt sammen med organisationerne i BLOX, som består af Dansk Arkitektur Center, Dansk Design Center, Creative Denmark og BLOXHUB. Torben Klitgaard, CEO i BLOXHUB, mener, at  projektet især kan bidrage til at skabe løsninger, som alle kan se sig selv i.

- Den grønne omstilling i EU fremover skal være ”irresistible”. Det vil sige, at arkitektur og design kombineres med æstetik og borgerinddragelse, nye finansieringsmetoder, nye rammer og regler osv. hvilket samlet fører til ”uimodståelige bæredygtige løsninger,” siger Torben Klitgaard.

Syv danske ministre har underskrevet et støttebrev til ansøgningen i januar 2022. Disse er Udenrigsminister Jeppe Kofoed, Klima- energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen, Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen, Erhvervsminister Simon Kollerup, daværende Indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek, Miljøminister Lea Wermelin samt Uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen.   

- Den grønne omstilling er en af de vigtigste udfordringer, vi står over for. Bæredygtighed skal tænkes ind i hele vores samfund, og det gælder også vores byudvikling og arkitektur. Derfor tog regeringen i efteråret initiativ til en ny national arkitekturpolitik, som bl.a. skal fokusere på at skabe bæredygtige byer. Det er afgørende, at der findes attraktive grønne valg, når vi fx bygger nyt, og derfor bakker regeringen i høj grad op om partnergruppens kommende arbejde. Jeg ønsker dem al mulig held og lykke, siger Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen.

Projektet går i gang 1. september 2022 og du kan følge med på www.irresistiblecircularsociety.dk

Fakta

Internationalt partnerskab og projekter 

DESIRE-projektet er blevet til med mange parter involveret. Styregruppen består af BLOXHUB, Dansk Industri, Dansk Design Center, Dansk Arkitektur Center, Creative Denmark, Realdania, Molio, CHART Art Fair, Det Kongelige Danske Akademi, Arkitektforeningen samt Danske Ark. Derudover består partnerkredsen af repræsentanter fra eksisterende byggeprojekter i Tåstrup, Herlev, Kalundborg, Riga i Letland, Amsterdam, Milano, Torino og Ljubljana i Slovenien.  

 

Om BLOX 

BLOX er Danmarks samlingspunkt for arkitektur, design og innovation indenfor bæredygtig byudvikling. BLOX består af Dansk Arkitektur Center, Dansk Design Center, Creative Denmark og BLOXHUB, og har til huse på havnefronten midt i København. På vegne af BLOX og DI er BLOXHUB udpeget som den officielle ansøger til DESIRE.  

 

Læs mere: www.blox.dk

Følg klima hos DI

Regeringen og dansk erhvervsliv har indgået 13 klimapartnerskaber. Vi præsenterer dig for hvert enkelt partnerskab, og følger udviklingen.

Læs mere om klimapartnerskaberne

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Henriette Thuen

Henriette Thuen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 7216 0283
  • Mobil +45 4098 4130
  • E-mail htu@di.dk

Relateret indhold