Med DI Produktion ønsker syv brancheforeninger, Emballageindustrien, Fremstillingsindustrien, Industriens Almene Arbejdsgiverforening, Industriens Arbejdsgiverforening i Danmark, Plastindustrien, Procesindustrien og Træ- og Møbelindustrien samt DI at styrke og forny fortællingen om ”Produktionsdanmark”.

22.05.22 DIB Nyheder

Danske produktionsvirksomheder samlet i kæmpe branchefællesskab

Kernen i dansk erhvervsliv, de mange produktionsvirksomheder, der står for 40 procent af dansk eksport, samler kræfterne i et nyt branchefællesskab. DI Produktion får 3.800 virksomheder som medlemmer.

Med etableringen af DI Produktion i dag etablerer DI Danmarks største branchefællesskab, som samler og favner de danske virksomheder, der har produktion som fællesnævner på tværs af brancher.

DI Produktion skal give disse virksomheder en endnu højere og klarere stemme i samfundsdebatten.

- I DI Produktion vil vi løfte både den politiske interessevaretagelse og medlemsbetjeningen for produktionsvirksomheder på tværs af traditionelle brancheskel til nye højder. Vi har nu etableret et netværk, hvor virksomheder på tværs af Produktionsdanmark kan arbejde med nogle af de helt store politiske og udviklingsmæssige udfordringer og samtidig lære af hinanden og blive inspireret på  tværs af de eksisterende strukturer. Jeg er glad for at kunne tilbyde denne helt centrale gruppe af virksomheder en endnu stærkere platform, siger adm. direktør Lars Sandahl Sørensen.

Syv brancheoreninger forenet

Med DI Produktion ønsker syv brancheforeninger, Emballageindustrien, Fremstillingsindustrien, Industriens Almene Arbejdsgiverforening, Industriens Arbejdsgiverforening i Danmark, Plastindustrien, Procesindustrien og Træ- og Møbelindustrien samt DI at styrke og forny fortællingen om ”Produktionsdanmark”.

DI Produktion kommer på et tidspunkt, hvor danske produktionsvirksomheder står med store udfordringer lige nu. Materialemangel, råstofmangel, ubalance i forsyningskæder, markante prisstigninger og følgerne af krigen i Ukraine har skabt stor bølgegang. Derfor er en samlet stærk politisk stemme og en fælles front i samfundsdebatten nødvendig for produktionsvirksomhederne.

- Tiden er i den grad inde til at værne om virksomhedernes konkurrenceevne. Det vil DI Produktion lægge sig i selen for. Med 3.800 virksomheder bag sig kan ingen anden aktør tale med så megen vægt for produktionsvirksomhedernes sag. Det er vanskelige tider – DI Produktion vil tage arbejdshandskerne på fra første dag, siger Lars Sandahl Sørensen.

Lønsum over 100 mia. kroner

Fokus i DI Produktion vil i årene frem ligge på arbejdskraft, grøn omstilling og digitalisering og automatisering. Det er kerneområder, hvor der er store udfordringer – men også muligheder.. Den konkrete politik og initiativer på områderne vil blive besluttet under den kommende direktør i tæt samarbejde med branchefællesskabets bestyrelse, de tilknyttede brancheforeninger og DI.

Samlet har virksomhederne i DI Produktion ca. 200.000 medarbejdere og en lønsum på over 100 mia. kr.

- Trods nedgang i antal medarbejdere over årene, så er produktiviteten steget, og produktionsvirksomhederne vil også i fremtiden være en afgørende faktor i dansk erhvervsliv. Produktionsvirksomhederne står for en femtedel af værditilvæksten i Danmark. Det er en glæde at kunne samle denne gruppe i et historisk stærkt branchefællesskab, siger Lars Sandahl Sørensen.

Fra 2000 til 2021 har der hos produktionsvirksomhederne været en årlig stigning i produktiviteten på 3,6 procent Det er markant højere end produktivitetsvæksten på 1,3 procent i det private erhvervsliv generelt.

På den stiftende generalforsamling i dag bliver branchefællesskabets første bestyrelse valgt, ligesom der vil blive valgt en bestyrelsesformand.

Læs også: ”Den grønne skattereform skal styrke dansk erhvervsliv”

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Anders Søndergaard Larsen

Anders Søndergaard Larsen

TBD

  • Direkte +45 3377 3799
  • Mobil +45 2060 6962
  • E-mail asl@di.dk

Relateret indhold