Antallet af kinesiske patentansøgninger til det europæiske patentkontor EPO buldrer frem, mens det danske antal ligger ret konstant. Tal fra 2014 til 2021.

Illustration: Belle Djerberg
25.05.22 DIB Nyheder

Kinesiske patentansøgninger vælter ind i Europa

Kinesiske virksomheder har mangedoblet antallet af europæiske patentansøgninger, siden Danmark i 2014 stemte ja til deltagelse i Den europæiske Patentdomstol.

Knap 17.000 kinesiske patentansøgninger tikkede der ind på det europæiske patentkontor, EPO, i 2021. Det er lige omkring 12.000 flere, end kineserne søgte om i 2014, hvor Danmark ved en folkeafstemning stemte ja til at deltage i det europæiske samarbejde om Den Europæiske Patentdomstol.

- Med det nye enhedspatent kan danske og udenlandske virksomheder ansøge om patent til EPO, der ikke kun vil gælde i et enkelt land i Europa, men i alle de deltagende lande af det nye patentsystem i Europa. Ikrafttrædelsen af enhedspatentet og den nye europæiske patentdomstol har været længe undervejs. Det har desværre været en lang proces at få alle aftaler på plads, og derfor er det faktisk først med udgangen af 2022, at systemet er endeligt på plads, siger Kim Haggren, vicedirektør i Dansk Industri (DI).

Gennem de otte år, processen har taget, er patentaktiviteterne fra Kina altså eksploderet.

- Det er en helt vild udvikling, vi har set i Kina. Den bunder i en meget markant velstandsudvikling og bevidst strategi fra det kinesiske styre. Så når det nye patentsystem går i luften, er der god sandsynlighed for, at vi vil se endnu flere ansøgninger fra Kina, som dermed kan få patenter i alle de deltagende europæiske lande med blot én ansøgning, siger Kim Haggren.

Skal danske virksomheder bruge fællesdomstolen?

Mens Kina altså har skruet gevaldigt op for antallet af patentansøgninger til EPO, har antallet af danske ansøgninger stort set ligget stabilt på cirka 2.000 årlige ansøgninger.

- Set i lyset af Danmarks størrelse er det et stabilt højt antal. Men danske virksomheder skal i gang med at overveje, hvordan de vil forholde sig til systemet, nu hvor den snart bliver sat i værk. Der er åbenlyse fordele og besparelser ved at kunne få patenter i alle de deltagende lande på en gang, ligesom det er en fordel, at patentstridigheder kan afgøres for alle lande på en gang, siger Kim Haggren.

Omvendt betyder et afslag på patent også, at patentet ikke kan opnås i nogen af de europæiske lande, der er med i  systemet.- Vi er og har været stærke fortalere for den fælles patentdomstol i Dansk Industri. Men det betyder ikke, at danske virksomheder ukritisk skal sende ansøgninger ind til systemet. Der er svære overvejelser og både for og imod, som kræver aktiv stillingtagen, siger Kim Haggren.


Læs også: Nu kommer den europæiske patentdomstol – skal du bruge den?

Kom og bliv klogere

DI har i fællesskab med advokathuset Plesner sat en eftermiddag op, der skal klæde virksomheder på til at forholde sig til de nye muligheder. Eftermiddagen byder på oplægsholdere med juridisk ekspertise indenfor patentret og innovative virksomheder med internationale patentporteføljer.

- Vi har samtidig sørget for tid til at netværke med andre patentindehavere eller patenteksperter og så håber vi også på, at deltagere på dagen vil dele deres overvejelser om det nye patentsystem med hinanden, siger Kim Haggren.

Læs mere og tilmeld dig arrangementet den 15. juni i Industriens Hus: ”Forberedelser til den europæiske patentdomstol”.

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Mie Nancy Grouleff

Mie Nancy Grouleff

Konsulent

  • Direkte +45 3377 3638
  • Mobil +45 6060 6634
  • E-mail migr@di.dk

Relateret indhold