Den grønne omstilling er et stort arbejde, som vi har brug for, at alle er med til at udføre, sagde Kim Graugaard til concito-konference afholdt hos PensionDanmark

Foto: Mathilde Oda Meyer Jørgensen
25.08.22 DIB Nyheder

Graugaard: Gymnasier skal levere elever til erhvervsuddannelser

Alle er enige om, at den grønne omstilling kræver mange flere hænder. Derfor skal vi have arbejdsmarkedsreformer, som kan skaffe flere hænder generelt. Og så skal gymnasier i højere grad levere elever til erhvervsuddannelserne, sagde DI's viceadm. direktør Kim Graugaard på Concito-konference.

Det kræver mange flere hænder, hvis Danmark skal nå i mål med de ambitiøse klimamål. Det var der bred enighed om, da Concito i samarbejde med Mandag Morgen, Industriens Fond, Novo Nordisk Fonden og PensionDanmark holdt konference om fremtidens grønne arbejdsmarked.

Konferencen tog sit afsæt i to analyser, der kaster lys på henholdsvis behovet for arbejdskraft og de kompetencer, den grønne omstilling vil kræve.

Analyserne udpeger såvel byggeriet som industrien som væsentlige brancher for den grønne omstilling med størst behov for arbejdskraft. Men der var generel enighed om, at den grønne omstilling vil berøre alle faggrupper og brancher.

Blandt deltagerne var Dansk Industris (DI)viceadm. direktør Kim Graugaard, der i en paneldebat styret af Connie Hedegaard, formand for Concito, blandt andet gjorde det klart, at mangel på medarbejdere er et udtalt problem, som der skal gøres noget ved generelt. Ikke mindst for at vi kan nå i mål med grønne omstilling.

- Både i virksomheder og i det offentlige er der mangel på medarbejdere. Derfor er vi nødt til at tænke i arbejdsmarkedsreformer, som kan skaffe de hænder, som både de private og offentlige arbejdsgivere efterspørger, sagde Kim Graugaard.

Derudover pegede han på behovet for, at flere studenter går den faglærte vej.

- Der er desværre flere og flere, der fuldfører gymnasiet, som ikke får en videregående uddannelse. Derfor har DI arbejdet for at få oprettet praksisrettede studieretninger i gymnasiet, så de i højere grad kan levere elever til erhvervsuddannelserne, sagde Kim Graugaard.

Læs også: Rekord: 27.595 lærepladsaftaler indgået i 2022

Ufaglærte er vigtige for grøn omstilling

Han slog dog samtidig fast, at ufaglærte også er en vigtig medarbejdergruppe i den grønne omstilling.

- De specialkompetencer, som er efterspurgte i disse funktioner, kan leveres på relativ kort tid, mens det tager flere år at uddanne en faglært, sagde Kim Graugaard.

Regeringen har indbudt parterne til trepartsforhandlinger om voksen- og efteruddannelsessystemet. Den lejlighed skal ifølge Kim Graugaard bruges til at få ændre rammerne i systemet, så det kan levere den efteruddannelse, som er nødvendig for den grønne omstilling.

Til den ende spurgte Connie Hedegaard, hvad DI selv gør for at sætte skub i den grønne omstilling. Til det svarede Kim Graugaard, at der blandt andet er lanceret et stort arbejde med Klimaklar Produktionsvirksomhed, hvor virksomheder får – og giver - hjælp til omstillingen.

- Det er et stort arbejde, som vi har brug for, at alle er med til at udføre. Der er budt op til dans, lad os få fundet nogle løsninger nu. Vi skal ikke bare snakke, vi skal handle, sagde Kim Graugaard.

Læs også: Begrav myten om manglende lærepladser

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Inge Steen Mikkelsen

Inge Steen Mikkelsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3851
  • Mobil +45 2949 4613
  • E-mail inm@di.dk

Relateret indhold