I Asien spiller Kina med musklerne omkring Taiwan.

13.05.23 DIB Nyheder

Danmarks sikkerhed skal styrkes med erhvervspolitik

Erhvervspolitik er afgørende for Danmarks sikkerhed, mener DI, der er klar med sikkerhedspolitisk udspil.

Globalisering, som vi har kendt den de seneste 30 år, har skabt økonomisk vækst og velstand. Men samtidig står det i dag klart, at overbevisningen om, at øget global handel ville medføre fælles globale værdier og verdensopfattelse, har fejlet.

Derfor er Dansk Industri (DI) klar med et sikkerhedspolitisk udspil med en række anbefalinger.  

- Der er krig, ustabilitet og konflikter i stort set alle hjørner af verdenskortet. I Europa udspiller der sig en forfærdelig krig i Ukraine. I Mellemøsten har undertrykkende regimer fremgang. I Asien spiller Kina med musklerne omkring Taiwan. Og i Afrika vokser befolkningen med så stor hastighed, at kontinentet er ved at udvikle sig til en storpolitisk spilleplade, hvor stormagter kappes om at få indflydelse på landenes vækst og eftertragtede naturressourcer, siger Lars Sandahl Sørensen, adm. direktør i DI.

Han mener, at den nye sikkerhedspolitiske situation betyder, at et lands rigdom i høj grad definerer evnen til at forsvare sig selv og sine allierede.

- Man kan enten lukke øjnene og vente, til man bliver ramt lige i panden. Eller man kan acceptere, at verden er et helt andet sted end for bare få år siden. Det er der, vi er nu. Så for mig står det krystalklart, at vi bliver nødt til at tænke sikkerhedspolitik på en helt ny måde i Danmark, i EU og resten af Vesten. I den forbindelse skal det slås fast, at vi ikke kan løse forsvars- og sikkerhedsproblemer uden erhvervslivet. Derfor er erhvervspolitik sikkerhedspolitik, siger Lars Sandahl Sørensen.

Læs hele DI’s oplæg til sikkerhedspolitiske prioriteringer for Danmark og Europa

Uklar krystalkugle

Det står ikke klart i krystalkuglen, hvordan verdensordenen kommer til at se ud om fem, ti eller 20 år. Men for Danmark er der et godt økonomisk udgangspunkt. Udlandsgælden er på rekordlavt niveau, og Finansministeriet forventer et øget økonomisk råderum.

- Den danske rigdom betyder, at vi kan lave massive investeringer i vores forsvar uden at skære i andre sektorer. Det kunne vi altså ikke gøre, hvis billedet var som under oliekrisen i 70’erne, i 80’erne, hvor gælden var høj og betalingsbalancen i bund, siger direktøren.

Derfor, mener direktøren, er det af afgørende betydning for sikkerhedspolitikken, at danske virksomheders konkurrencekraft forbliver stærk.

- Usikkerhederne i geopolitikken kræver, at danske virksomheder afdækker sig for risici. Det betyder øgede udgifter, og det kan koste betydeligt på konkurrenceevnen, når virksomheder skal indordne sig efter en ny verdensorden. Det kan få direkte indflydelse på vores evne til at stå mere sikkert i en usikker verden, siger Lars Sandahl Sørensen.

Læs også analysen: 6.500 virksomheder har talt – inflation, geopolitik og pengepolitik er de største usikkerheder i år

EU skal stå side om side med USA

Den geopolitiske situation betyder også, at Danmark nødvendigvis skal være endnu tættere bundet op på det europæiske fællesskab, mener direktøren.

- Efter briternes exit og Ruslands invasion af Ukraine har fællesskabet vist nye styrker, og enhver tanke om dansk udenrigspolitisk enegang forekommer naiv. Løsningerne skal findes i fællesskab, siger Lars Sandahl Sørensen.

Han mener, at EU entydigt skal bekende kulør og stå side om side med USA, men derfra være i stand til at have et samarbejde og en åben dialog med Kina.

- Vi kan som lille land ikke løse alle verdens kriser. Men vi kan komme bedre igennem dem, hvis vi bliver bedre til at hægte sikkerhedspolitik og erhvervspolitik sammen. Og vi kan tilmed styrke begge dele, hvis vi griber det rigtigt an, siger Lars Sandahl Sørensen.

Læs også ny analyse: Kinas økonomiske betydning for Danmark

Fakta

10 udvalgte anbefalinger til et sikkert og konkurrencedygtig Danmark og Europa

1. Dansk og europæisk tilstedeværelse i Asien og Afrika skal styrkes. Danmark skal indgå nye grønne partnerskaber med udvalgte afrikanske lande og arbejde for, at EU styrker sin strategiske tilgang til Afrika.

2. Sagsbehandlingstid på eksportkontrol og sanktioner skal nedbringes.

3. EU skal indgå flere handelsaftaler og partnerskaber med ressourcerige og pålidelige lande.

4. EU’s medlemslande og Europa-Parlamentet bør hurtigst muligt nå til enighed om ’Net Zero Industry Act’, der vil fremme udviklingen af grønne teknologier inden for EU.

5. Samarbejdet mellem Forsvaret og erhvervslivet skal styrkes og udbredes.

6. Politiet skal moderniseres i forhold til cyberkriminalitet.

7. Selskabsskatten skal sænkes til 15 pct. frem mod 2030.

8. Det offentlige forskningsbudget bør øges til 1 ¼ pct. af BNP i 2026 stigende til 1,5 pct. af BNP i 2030.

9. Borgere fra EU-ansøgerlandene og UK skal kunne søge arbejde i Danmark på linje med EU-borgere der kan søge og arbejde i Danmark jf. arbejdskraftens fri bevægelighed.

10. FoU-fradraget på 130 pct. skal permanentgøres.

Læs hele DI’s oplæg til sikkerhedspolitiske prioriteringer for Danmark og Europa

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Thomas Qvortrup Christensen

Thomas Qvortrup Christensen

Fagleder, Politikkoordinering

  • Direkte +45 3377 3316
  • Mobil +45 2128 6671
  • E-mail tqch@di.dk

Relateret indhold