Den polske vicelandbrugsminister Janusz Kowalski mødtes i juni med Ole Toft, Danmarks ambassadør i Polen. Her stod det ifølge Udenrigsministeriet klart, at ladeporten for bilateralt samarbejde om biogas er åbnet for fuld gab.

Foto: MARD
23.08.23 DIB Nyheder

Polen satser stærkt på dansk biogas

Polen vil frem mod 2025 udvide landets energiforsyning fra biogas med 100-120 MW elproduktionskapacitet om året. Danske leverandører er inviteret med til festen.

Antallet af biogasanlæg i Polen var i slutningen af 2020 på 335 anlæg. Til sammenligning er der sket en europæisk udvikling fra 483 biogasanlæg i 2018 til 1322 i april 2023.

Men der skal mere til. Det mener den polske regering, der har biogas som prioriteret område. Derfor forventes det, at landets elforsyning fra biogas frem mod 2030 vil blive forøget med mellem 100-120 MW hvert år, således at landet når en samlet kapacitet på 1 GW i 2025.

Hvis man antager, at elproduktionskapaciteten udnyttes 90 procent over årets timer, så vil den give  anledning til en produktion på knap 8 TWh i 2025. Det svarer til elforbruget i ca. 2 mio. danske husholdninger.

- Ambitionen er, at Polen kan blive en af EU’s største biogasproducenter, hvis det rette rammeværk er på plads. Polens Energi Politik frem mod 2040 sigter mod etablering af energiforsyning fra forskellige energikilder, hvor de grønne energiformer forventes løbende at få større betydning. Polen satser derfor på biogasproduktion baseret på biomasse fra landbrugsproduktion, men også fra fødevareindustrien. Og med den nye biogaslov om etablering af biogasanlæg vedtaget af et enigt polsk parlament er den politiske ambition om øget biogasproduktion i Polen virkelig på ret kurs, siger Jeppe Juul Petersen fra Udenrigsministeriet.

Læs også: Ambassadører i DI: Danmark nyder stor anseelse

Dansk biogasklynge er inviteret

Regeringens opmærksomhed på biogas er blandt andet kommet på baggrund af et biogasdelegationsbesøg i Danmark fra 13.-14 februar 2023. Her var det polske landbrugsministerium, klima- og miljøministeriet samt repræsentanter fra en række polske byråd i Danmark for at finde inspiration.

- Vicelandbrugsminister Janusz Kowalski var med på delegationsbesøget, og det har ifølge ham bibragt en afgørende forståelse for den danske model med privat-offentligt partnerskab. Derfor er der også en betydelig polsk interesse for at invitere danske biogasleverandører til Polen, fordi polakkerne kan se hvordan dansk biogas knowhow og teknologiløsninger bidrager til  lokal, men også den samlede nationale energiforsyning, siger Jeppe Juul Petersen.

I Danmark er vi gået væk fra elproduktion med biogas. Den massive danske udbygning med biogas har været til produktion af biogas opgraderet til naturgaskvalitet og indfødt i det gasdistributionsnettet. Det er også en vej for biogasproduktionen i Polen, som bliver undersøgt.

- Der er en udtalt interesse for at samarbejde, fordi Danmark igennem en årrække har haft biogasproduktion som en integreret del af energiforsyningen. Den danske biogassektor er derfor et godt og legitimt symbol på et veletableret hjemmemarked med innovative og alternative løsninger på et marked med høj politisk prioritet, siger Troels Ranis, branchedirektør i DI Energi.

Den danske biogassektor kan møde interessenter fra Polen samt den danske repræsentation til Green Energy Export Day den 29. August I Industriens Hus

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Kristian Nielsen

Kristian Nielsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3345
  • Mobil +45 5213 2375
  • E-mail krni@di.dk

Relateret indhold