Lina Gandløse Hansen - direktør for global handel og udvikling i Udenrigsministeriet og Michael Starbæk Christensen – Danmarks ambassadør i Frankrig - i samtale med adm. direktør Lars Sandahl Sørensen, DI, under brunch i Industriens Hus.

Foto: Michael Stub
21.08.23 DIB Nyheder

Ambassadører i DI: Danmark nyder stor anseelse

Atter i år blev Udenrigsministeriets årlige møde for de danske ambassadører skudt i gang med uformel brunch i Industriens Hus, hvor mere end 70 af Danmarks udsendte ambassadører og generalkonsuler var med til at diskutere Danmarks rolle globalt. Og Danmark nyder stor global anseelse, lyder det fra ambassadørerne i USA og Tyrkiet.

”EU taber konkurrencekraft lige nu, og det er et alvorligt problem, hvis investeringer i grøn teknologi og digital innovation går uden om EU og i stedet flytter til USA og Kina.”
Sådan lød det fra Dansk Industris (DI) adm. direktør Lars Sandahl Sørensen, da han bød velkommen til Danmarks ambassadører ved den årlige brunch, der traditionen tro igen i år var startskuddet til Udenrigsministeriets årlige møde for de danske statsrepræsentanter i udlandet.
Han påpegede desuden, at der hele tiden kommer ny regulering, som stiller store krav til virksomhederne.
- Det gælder også jer ude på de enkelte repræsentationer, når I skal hjælpe dem med at navigere i komplekse, lokale og globale vilkår, sagde Lars Sandahl Sørensen.
Han sluttede af med et ønske om en fortsat udvikling af samarbejdet mellem DI og de danske repræsentationer.
- Vi håber, at I ser os som en naturlig partner i arbejdet for at sikre danske virksomheder den bedst mulige platform for at styrke deres eksport, sagde Lars Sandahl Sørensen.

Læs også: Udenrigsministeren: Vi støtter dansk Eksport af forsvarsmateriel

Grønne løsninger anerkendt i USA

Ambassadør Berit Basse, generalkonsul i New York, oplyser, at USA har været Danmarks største eksportmarked siden 2020. Eksporten til landet steg med 89 mia. kr. fra 2021 til 2022 og gav i 2022 en samlet indtægt på 284 mia. kr., hvilket er 13 procent af Danmarks samlede eksport.

- USA er et stort og komplekst marked og reelt 50 forskellige markeder med forskellige love og regler. Det gør, at USA kan være en stor mundfuld for danske eksportvirksomheder, særligt SMV’erne, siger Berit Basse.
Hun oplyser, at der er 912 danske virksomheder, der opererer i USA. Medicin og søtransport er de største danske eksportvarer til USA, men den nuværende administration har vist stor handlekraft i forhold til de grønne investeringer med især Inflation Reduction Act (IRA) fra august 2022, der afsætter 369 milliarder dollar til klima- og energiområdet.

- Klimadagsordenen fylder meget under den nuværende præsident. De sidste to år er der afsat over 1.500 milliarder dollars til infrastruktur, klimaprojekter og energiforbedringer i to tværpolitiske pakker. Forventningen er, at markedet virkelig vil rykke sig nu, siger Berit Basse.

De store investeringer betyder, at der er stor efterspørgsel på grønne løsninger.

- Danske virksomheder er anerkendt som nogle af de dygtigste til at levere bæredygtige løsninger, så det er mulighedernes tid lige nu. Netop derfor organiserer vi et tredages ’Sustainability Summit NYC’event med danske virksomheder og organisationer i forbindelse med FN’s Generalforsamling i september, hvor vi sætter fokus på privatsektorens bidrag til den bæredygtige omstilling og fremviser danske løsninger og styrkepositioner til et globalt publikum, siger Berit Basse.


Få hjælp af DI's kontor i USA

Årelang tyrkisk tiltro til danske varer

I Tyrkiet oplever ambassadør Danny Annan stigende interesse fra danske virksomheder, der leder efter underleverandører.

- I løbet af de seneste to årtier er samhandelen mellem Tyrkiet og Danmark femdoblet på et bagtæppe af et land i konstant forandring og udvikling. Fra 2021 til 2022 voksede dansk vareeksport med over tyve procent. I år er eksportvæksten noget mere moderat, hvilket afspejler de økonomiske udfordringer som Tyrkiet for øjeblikket oplever, siger Danny Annan.

Han understreger, at en stor del af den tyrkiske industri er eksportorienteret – med Europa som den primære aftager.

- Derfor er store dele af tyrkisk erhvervsliv mindre påvirket af den indenlandske økonomiske udvikling end tyrkiske forbrugere. Den lave tyrkiske valutakurs har medvirket til at gøre tyrkiske eksportører mere konkurrencedygtige, og europæiske krav til bæredygtighed har gjort, at de tyrkiske virksomheder er blevet mere fokuserede på bæredygtighed, siger Danny Annan.

Det tiltagende fokus på bæredygtighed er medvirkende til at øge interessen fra danske virksomheder, der leder efter underleverandører, mener ambassadøren.

- Tyrkiet grænser op til EUs Indre Marked, har en veludviklet logistiksektor og en toldunion med EU, der fritager stort set alle fremstillede varer for told. Ambassaden og Generalkonsulatet i Istanbul arbejder målrettet på det område, og sidstnævnte er blevet styrket med en udsendt bæredygtighedsrådgiver, der bistår om lige præcis de spørgsmål, siger Danny Annan.


Stærkt og robust forhold til Tyrkiet

Den danske eksport til Tyrkiet afspejler ifølge ambassadøren i høj grad danske styrkeområder, med fokus på bl.a. det grønne, sundhedsområdet og fødevarefremstilling.
- Der er mindre fokus på forbrugsvarer, og det er en af grundene til, at jeg ikke på nuværende tidspunkt forventer, at koranafbrændingerne vil få stor indvirkning på danske virksomheders afsætning. Der er et markant behov for de løsninger, vi kan levere, og en årelang tiltro til danske kompetencer. Den kan blive udfordret, men der er grundlæggende skabt et stærkt og robust forhold mellem Danmark og Tyrkiet. De senere år har vi f.eks. haft et tæt og tillidsfuldt samarbejde mellem danske og tyrkiske myndigheder på energiområdet, ligesom vi også er ved at opbygge noget tilsvarende på fødevareområdet, siger Danny Annan.

Læs også: DI: CO2-fangst kan blive et erhvervseventyr uden statsstøtte

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Clara Halvorsen

Clara Halvorsen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3739
  • Mobil +45 2849 4672
  • E-mail clha@di.dk

Relateret indhold