Arrangementer

En række større og mindre arrangementer giver hen over året adgang til faglig viden og stærke personlige netværk mellem medlemmerne.

Kommende arrangementer

Generalforsamling og familiedag 2022

IAA inviterer øverste leder med familie til IAA’s generalforsamling og familiedag, der holdes lørdag den 24. september i Tivoli, København.

På dagen sætter IAA fokus både på det faglige og formelle med foreningens ordinære generalforsamling og I inviteres til et aktuelt politisk-økonomisk oplæg, der vil afsæt for medlemsdialog. Netværket og de sociale relationer får også fokus, når alle inviteres til en fælles brunch og senere adgang til Tivoli.

Arrangementet er for øverste leder i IAA-virksomheder, der inviteres med direkte mail.

TIDLIGERE ARRANGEMENTER

Generalforsamling og familiedag 2021

IAA inviterer øverste leder med familie til IAA’s generalforsamling og familiedag, der afholdes lørdag den 25. september i Tivoli, København.

Dagen sætter fokus både på det faglige og formelle med foreningens ordinære generalforsamling og et politisk-økonomisk oplæg, der er afsæt for medlemsdialog. Netværket og de sociale relationer får også fokus, når alle inviteres til en fælles brunch og senere adgang til Tivoli.

Arrangementet er kun for medlemmer af IAA, der inviteres med direkte mail.

IAA's generalforsamling og familiedag 2020

IAA havde den 3. oktober 2020 samlet ledere i IAA-virksomhederne og deres familier til IAA’s generalforsamling og familiedag, der blev holdt i Tivoli, København.

Dagen viste, at med et corona-justeret program og Tivolis mange gode foranstaltninger, blev IAA-dagen igen et markant samlingspunkt. Denne gang dog med en samling ”i Tivoli hver for sig”.

Dagen satte fokus både på det faglige og formelle med foreningens ordinære generalforsamling og et inspirationsoplæg om virksomhedsopstart og -udvikling, der har fokus på bæredygtighed. Dette oplæg ved CEO Anders Mørck, Goboat, var afsæt for medlemsdialog, der bidrog til videndeling i netværket og pleje af relationer på tværs af virksomheder.

Aflyst - Medlemsmøde - Viden og indsigt om plast

Som led i de tiltag der iværksættes - for at vi samlet kan bidrage til at begrænse spredning og risiko for smitteoverførsel

Aflyses IAA-medlemsmøde og virksomhedsbesøg på Dansk Retursystem, hvor vi den 31. marts 2020 havde planlagt at dele viden om plast.

Vi ser frem til at kunne mødes med jer ved anden lejlighed.

IAA's generalforsamling og familiedag 2019

Lørdag den 26. oktober i Tivoli, København.

Virksomhedsledere fra IAA havde taget deres familier med til Tivoli, da IAA lørdag den 26. oktober havde inviteret til generalforsamling og familiedag. I alt var op mod 230 personer samlet til arrangementet, der blev indledt med en stor fællesbrunch i Nimb.

Kl. 12 blev IAA’s generalforsamling afviklet, og i forlængelse heraf gav DI’s nye adm. direktør Lars Sandahl Sørensen oplæg og inviterede IAA-medlemmerne til dialog. Temaer som grøn omstilling, det politiske landskab, økonomiske konjunkturer, foreningsarbejdet i DI, beskatning i forbindelse med ejerskifte af virksomheder og overenskomstforhandlinger i 2020 var nogle af de mange emner, der blev berørt.

Se konstituering af bestyrelse og repræsentantskab.

IAA's generalforsamling og familiedag 2018

Lørdag den 27. oktober i Tivoli, København

Op mod 220 personer var samlet, da IAA lørdag den 27. oktober havde inviteret øverste leder med familie til IAA’s generalforsamling og familiedag i Tivoli. Arrangementet blev indledt med en stor fællesbrunch i Nimb. Kl. 12 blev IAA’s generalforsamling afviklet, og i forlængelse heraf drøftede ledere i IAA-virksomheder med direktør Kent Damsgaard, DI, hvorledes det økonomiske landskab skal læses lige nu, og hvordan usikkerheden påvirker virksomheder i Danmark.

Se konstituering af bestyrelse og repræsentantskab.

Medlemsmøde april 2018

IAA inviterede til medlemsmøde den 4. april på BKI Foods A/S i Højbjerg, hvor der blev delt viden om, hvad andre virksomheder gør for at tiltrække de relevante kompetencer, og deltagerne fik inspiration til at tænke i nye baner for rekruttering.

Medlemsmødet satte også fokus på at styrke netværket i IAA: BKI Foods inviterede deltagerne på kaffeskole, hvor virksomhedslederne på tværs af IAA-netværket blev klogere på kaffe, og fik en unik rundvisning i produktionen, hvor automation, proces og kvalitetssikring er nøgleord for BKI Foods' produktionsflow.