Om Industriens Almene Arbejdsgiverforening

IAA er forening for ca. 850 virksomheder på tværs af brancher, geografi og størrelse. Fælles for virksomhederne er, at alle repræsenterer særlige produkter og services eller særlige produktionsforhold.

Om IAA

I IAA samles virksomheder, der får værdi af et fællesskab, der går på tværs af branche, størrelse og geografi. Medlemskredsen strækker sig bredt over virksomheder som Kopenhagen Fur, BKI Foods, DLG, Bryggeriet Skands,  GMPack, Tivoli, KiMs, Icopal og flere end 900 andre virksomhedsadresser fordelt over Danmark.

Fælles for virksomhederne er, at produkter og services ofte tilhører up-market, og hver især har vi en bevidsthed om, hvad der adskiller os fra konkurrenterne.

Vi anser vores forskellighed for at være en styrke. Vores diversitet bruger vi til åbent at drøfte udvikling af vores virksomheder. For vi har alle det til fælles, at vi har en lidt særlig produktion eller produktionsforhold.

Vi interesserer os for erhvervspolitiske temaer som rammevilkår, færre byrder og administration, uddannelse og kompetencer, infrastruktur og meget mere. Og vi bruger IAA til at skabe indflydelse på DI’s arbejde for at sikre dansk erhvervsliv gode rammer, der gavner det danske samfund.

Vedtægter

De gældende vedtægter for Industriens Almene Arbejdsgiverforening blev vedtaget på den ordinære generalforsamling den 15. oktober 2011.

Se vedtægterne her

Repræsentantskabet

Et repræsentantskab på op til 11 virksomhedsledere støtter og sparrer med IAA's bestyrelse ift. drift og udvikling af IAA. Repræsentantskabet er samtidig delegeret til DI's generalforsamling og dermed en del af IAA's talerør i DI's øverste organ. Virksomhedslederne i IAA's repræsentantskab bidrager dermed både med input til de beslutninger, der træffes af IAA's bestyrelse og DI's generalforsamling.
IAA's repræsentantskab afspejler bredden i IAA både hvad størrelse, branche og geografi.

Adm. direktør Jesper Uggerhøj, Løgismose Meyers A/S

Adm. direktør Lars Krejberg Petersen, Dansk Retursystem A/S

Koncernchef Group CEO Kristian Hundebøll, DLG

Adm. direktør Helle Reinevald, Eliza Chokolade ApS

Direktør Hanne Rosenvold Anderson, Fleye ApS

Adm. direktør Knud Lomberg, F&H A/S

Direktør Margith Adler, GMPack ApS

Adm. direktør og ejer Anders Ekelund Mørck, GoBoat ApS

Adm. direktør Susanne Mørch Koch, Tivoli A/S

Koncerndirektør Jacob Holm Pedersen, Vilofoss A/S

 

Steffen Egebjerg

Steffen Egebjerg

Økonomichef

  • Direkte +45 3377 3196
  • Mobil +45 5213 2398
  • E-mail seg@di.dk