Om Industriens Almene Arbejdsgiverforening

IAA er forening for ca. 700 virksomheder på tværs af brancher, geografi og størrelse. Fælles for virksomhederne er, at alle repræsenterer særlige produkter og services eller særlige produktionsforhold.

Om IAA

I IAA samles virksomheder, der får værdi af et fællesskab, der går på tværs af branche, størrelse og geografi. Medlemskredsen strækker sig bredt over virksomheder som Kopenhagen Fur, BKI Foods, DLG, Bryggeriet Skands,  GMPack, Tivoli, KiMs, Icopal og 700 andre virksomhedsadresser fordelt over Danmark.

Fælles for virksomhederne er, at produkter og services ofte tilhører up-market, og hver især har vi en bevidsthed om, hvad der adskiller os fra konkurrenterne.

Vi anser vores forskellighed for at være en styrke. Vores diversitet bruger vi til åbent at drøfte udvikling af vores virksomheder. For vi har alle det til fælles, at vi har en lidt særlig produktion eller produktionsforhold.

Vi interesserer os for erhvervspolitiske temaer som rammevilkår, færre byrder og administration, uddannelse og kompetencer, infrastruktur og meget mere. Og vi bruger IAA til at skabe indflydelse på DI’s arbejde for at sikre dansk erhvervsliv gode rammer, der gavner det danske samfund.

Lisbeth Heyde

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 4602
  • Mobil +45 2949 4620
  • E-mail lin@di.dk