Bliv medlem

IAA byder løbende velkommen til nye medlemmer - på tværs af brancher, geografi og størrelse. Som forening afspejler IAA det generelle billede i Danmark: Få store og mange mindre virksomheder. De få største IAA-medlemmer har 500-1.000 medarbejdere, mens hovedparten af medlemmerne er SMV'er. Og knap halvdelen af IAA-medlemmerne har op til 10 ansatte. Samlet set beskæftiger IAA-virksomhederne ca. 20.000 medarbejdere. Den geografiske fordeling mellem Jylland og Sjælland og øerne er ca. 50/50, mens 8 pct. af medlemmerne driver virksomhed fra Fyn. Foreningens solide økonomi betyder, at der ikke opkræves kontingent for medlemskab af IAA. Kontakt os for en dialog om din virksomheds muligheder i IAA.

  1. Let adgang til beslutningstagere og dermed gode muligheder for indflydelse.

  2. Stærkt netværk på tværs af virksomheders branche, størrelse og geografi. Diversiteten er en styrke, vi bruger til åbent at drøfte udvikling af vores virksomheder.

  3. Unikke muligheder for inspiration uden barrierer i form af f.eks. særlige branchehensyn.

  4. Gratis medlemskab: IAA's formue sikrer, at foreningen gennem mange år har holdt kontingentet på 0 kr.

Pris for medlemskab

Kontingent til IAA

Kontingentet til IAA udgør:

- Kr. årligt  0

IAA's formue sikrer, at foreningen gennem mange år har holdt et kontingent på 0 kr. Og alt tyder på, at det fortsætter således.

For at være medlem af IAA skal din virksomhed være tilknyttet DI enten som medlem, associeret eller iværksætter.

Kontingent til DI

Kontingent til DI

Kontingentet til DI beregnes af virksomhedens totale lønsum og antal ansatte i Danmark. Dette indberettes til DI årligt i januar måned.
Kontingentsatsen er 0,24 pct. af lønsummen for Medlem og Erhvervsmedlem.
For Erhvervsmedlem Basis er satsen 0,19 pct.
Har virksomheden en lønsum større end 256 mio. kroner, vil der ske en graduering af kontingentsatsen for den øvrige del af lønsummen.

Lønsumsintervallerne er:

Lønsum

Sats Medlem og Erhvervsmedlem

Sats Erhvervsmedlem Basis

0-256 mio. kr.

0,24 pct.

0,19 pct.

256-511 mio. kr.

0,21 pct.

0,16 pct.

511-1533 mio. kr.

0,18 pct.

0,13 pct.

>1533 mio. kr.

0,15 pct.

0,10 pct.

Vi har et loft for den gennemsnitlige løn per medarbejder, som din virksomhed skal betale kontingent af. Dette loft er på 490.500 kr. om året.

DI har et minimumskontingent på 5.288 kroner og et maksimumskontingent på 6.132.000 kroner.

Samlet betaling

Den samlede betaling til DI består af kontingent til DI og betaling for kontingent til de foreninger, du eventuelt har tilvalgt.

Steffen Egebjerg

Steffen Egebjerg

Økonomichef

  • Direkte +45 3377 3196
  • Mobil +45 5213 2398
  • E-mail seg@di.dk