Bliv medlem

IAA byder løbende velkommen til nye medlemmer - på tværs af brancher, geografi og størrelse. Som forening afspejler IAA det generelle billede i Danmark: Få store og mange mindre virksomheder. De få største IAA-medlemmer har 500-1.000 medarbejdere, mens hovedparten af medlemmerne er SMV'er. Og knap halvdelen af IAA-medlemmerne har op til 10 ansatte. Samlet set beskæftiger IAA-virksomhederne ca. 20.000 medarbejdere. Den geografiske fordeling mellem Jylland og Sjælland og øerne er ca. 50/50, mens 8 pct. af medlemmerne driver virksomhed fra Fyn. Foreningens solide økonomi betyder, at der ikke opkræves kontingent for medlemskab af IAA. Kontakt os for en dialog om din virksomheds muligheder i IAA.

  1. Let adgang til beslutningstagere og dermed gode muligheder for indflydelse.

  2. Stærkt netværk på tværs af virksomheders branche, størrelse og geografi. Diversiteten er en styrke, vi bruger til åbent at drøfte udvikling af vores virksomheder.

  3. Unikke muligheder for inspiration uden barrierer i form af f.eks. særlige branchehensyn.

  4. Gratis medlemskab: IAA's formue sikrer, at foreningen gennem mange år har holdt kontingentet på 0 kr.

Pris for medlemskab

Kontingent til IAA?

Kontingentet til IAA udgør:

- Kr. årligt  0

IAA's formue sikrer, at foreningen gennem mange år har holdt et kontingent på 0 kr. Og alt tyder på, at det fortsætter således.

For at være medlem af IAA skal din virksomhed være tilknyttet DI enten som medlem, associeret eller iværksætter.

Kontingent til DI?

Din virksomhed kan blive tilknyttet DI på tre måder:

Medlem af DI

Kontingentet til DI beregnes af virksomhedens totale lønsum og antal ansatte i Danmark.

DI har et loft for den gennemsnitlige løn per medarbejder, som din virksomhed skal betale kontingent af. Dette loft er på 490.500 kr.

Medlemmerne betaler kontingent af en procentsats af lønsummen (eventuelt korrigeret jf. ovenfor).

Kontingentsatsen er 0,24 pct. af lønsummen. Har virksomheden en lønsum større end 256 mio. kroner, vil der ske en graduering af kontingentsatsen for den øvrige del af lønsummen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Lønsumsintervallerne er: 

Lønsum

Kontingentsats

0-256 mio. kr.

0,24 pct.

256-511 mio. kr.

0,21 pct.

511-1533 mio. kr.

0,18 pct.

>1533 mio. kr.

0,15 pct.

DI har et minimumskontingent på 5.288 kroner og et maksimumskontingent på 6.132.000 kroner.

Associeret til DI (For virksomheder der ikke er omfattet af overenskomst).

Virksomheder, der ikke er omfattet af overenskomst, bliver associerede og fortsætter uden overenskomst.

Som associeret virksomhed får du adgang til samtlige af DI's øvrige services, bortset fra de, der er knyttet til det at have overenskomster og aftaler med fagforbund.

Iværksætter
Medlemskabet af DI er gratis det første år.

Læs mere om dine muligheder

Lisbeth Heyde

Lisbeth Heyde

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 4602
  • Mobil +45 2949 4620
  • E-mail lin@di.dk