13.03.24 DFL Nyheder

Ansøgninger til MUDP 2024 - 135 millioner i puljen

Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) har nu åbnet for ansøgninger til en pulje på 135 millioner kroner. Tilskuddene skal gå til projekter, der fremmer udvikling og anvendelse af miljøeffektive løsninger på prioriterede miljøudfordringer samt understøtte vækst og beskæftigelse

I 2024 har programmet særligt fokus på projekter, der bidrager til at løse miljømæssige udfordringer inden for:

  • Rent vand
  • Ren luft
  • Miljøfarlige stoffer
  • Klima
  • Bæredygtig udnyttelse af ressourcer
  • Biodiversitet

Se mere i MUDP handlingsplanen 2024

Ansøgningsfrister for projekttyperne

For at kunne ansøge om tilskud skal projektet høre ind under en af fire projekttyper. Projekttyperne samt tilhørende ansøgningsfrist ses herunder:

  • 8 mio. kr. til Forprojekter og ETV-projekter (Environmental Technology Verification) – Ansøgningsfrist 30. april 2024
  • 63,5 mio. kr. til Udviklings-, test- og demonstrationsprojekter – Ansøgningsfrist 15. maj 2024
  • 63,5 mio. kr. til Fyrtårnsprojekter – Ansøgningsfrist 3. september 2024

Se mere på Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram - MUDP

Relateret indhold