Betonvareforeningen

Beregning af vandføringsevne

Beregning af vandføringsevnen i rør afhængig af diameter, ruhed og hældning kan gennemføres ved hjælp af et beregningsprogram.

 

Beregningsgrundlag

Indvendig diameter:
[mm]
Hældning:
[0/00]
Ruhed:
[mm]

Resultat

Fuldløbende rør:
0 l/s

70% fyldt rør:
0 l/s

50% fyldt rør:
0 l/s

    

Vandføringsevnen beregnes vha. Colebrook-White's formel. Endvidere fås også vandføringsevnen for delfyldte rør (0,5 og 0,7) beregnet vha. Brettingsformel. Begge formler kan ses i DS 432.

Forslag til ændringer, udbygninger mv. samt øvrige kommentarer til programmet modtages gerne på dma@di.dk. 

Indvendig diametre

Desuden ses en oversigt over den indvendige diameter for forskellige rørtyper. Det er vigtigt, at den indvendige diameter benyttes, da blot få mm afvigelse fra den virkelige diameter har stor indflydelse på resultatet.

Hældning

Den hældning, der skal indtastes, er energiliniens hældning, hvilket for gravitationsledninger i praksis vil sige ledningens hældning.

Ruhed

Størrelsen af den indtastede ruhed har stor betydning for resultatet. Hvor stor ruhed der skal benyttes, er der stor diskussion om, se bl.a. emnet hydraulik. Konklusion er, at ruheden hovedsagelig er afhængig af:

  • Lunker
  • Deformationer
  • Ujævnt fald
  • Indragende dele
  • Kloakhud/aflejringer

Meget tyder på, at ruheden er uafhængig af rørmaterialet og hovedsageligt afhænger af den anlægs- og driftsmæssige tilstand af ledningen. Der mangler stadig et større arbejde for at fastlægge, hvor stor ruheden er i afløbsledninger. Indtil dette er gennemført, er anbefalingen fra PH-Consult og DANAS følgende:

 
V < 1 m/s
V > 1 m/s
Spildevand Regnvand
Betonrør
3,0
1,5
0,6
Plastrør
1,5
0,6
0,6

Der skal gøres opmærksom på, at ruheden også influerer på beregning af bundforskydningsspændingen i forbindelse med kontrol af selvrensningsevnen.

Større ruhed giver større bundforskydningsspænding, men det må også forventes at den kritiske værdi, som bundforskydningsspændingen skal overstige (jf. DS 432), ligeledes skal forøges.

 

Handels
betegn.
Indvendig diameter [mm]
Beton
PVC
PP
PEH
  klasse
N
klasse
S
Ultra Ultra
2
Optirib X-
stream
Dupplex Regn-
vands-
system
SEW
150 150           148       
160   153 151              
200 200 191 188 180 175 176 196 174 172  
233                      
250 250 238 235 226 220 221 246 216 215  
300 300           295       
315   300 297 284 277 278   277 272  
400 400 380 377 359   350 393 351     
450         392       400   
500 500 476 471     500 500      
560        505 493       500  
600 600         593 593     600
670                 600  
700 700                  700
800 800                  800
900 900                 900
1000 1000                  1000
1200 1200                 1200
1400 1400                  
1600 1600                 1600
1800 1800                  
2000 2000                 2000
2250 2250                  
2500 2500                 2500

Indvendig diametre for betonrør og nogle af de plastrør, der findes på det danske marked.

Relateret indhold