Om Fugebranchen

Fugebranchen, FSO er et videncenter etableret i 1980 af en kreds af professionelle fugeentreprenører og leverandører med særlig interesse indenfor anvendelse, udvikling og produktion af fuge-, klæbe- og tætningsprodukter.

FSO's formål er jvf. FSO´s vedtægter:
"Gennem sagligt informationsarbejde at medvirke til, at fugematerialer finder rigtig anvendelse, hvad angår såvel materialekvalitet som arbejdsudførelse"

FSO entreprenører er virksomheder med fagfolk, fugemestre og fugemontører med mangeårig viden og erfaring indenfor fuge- og tætningsarbejde.

FSO leverandører, såvel producenter som importører, er internationale virksomheder, der tilbyder kvalitetsproduktprogrammer indenfor fuge-, klæbe- og tætningsmaterialer samt materialer til byggeindustri.

Medlemmer

På Fugebranchens hjemmeside kan du søge efter en leverandør eller entreprenør, der netop lever op til dine forventninger.

Det er muligt at vælge en leverandør eller entreprenør, som har det antal certificeret ansatte, som du har brug for.

FSO's entreprenørmedlemmer er nu medlem af DI Byggeri.

Søg din leverandør eller entreprenør her.

Læs mere om DI Byggeri.


Garantiordning

Fuger med garanti - Fugebranchens Garantiordning

FSO stiftede i 1997 Fugebranchens Garantiordning, en garantiordning som skal sikre bygherrer og forbrugere gode, holdbare og funktionsdygtige fuger.

Ordningens formål er jf. Vedtægter for Fugebranchens Garantiordning § 2:
"Garantiordningens formål er at sikre bygherrer og andre slutaftagere mod økonomisk tab som følge af mangler ved fugearbejde og fugematerialer fra medlemmer af Fugebranchens Garantiordning."

Find vedtægter for Fugebranchens Garantiordning nedenfor. Yderligere information fås ved henvendelse til FSOs sekretariatet pr. e-mail, fax, telefon, eller brev.

Jens Peder Guldberg

Konsulent

Telefon: 72 16 02 87
E-mail: fso@fugebranchen.dk

<iframe src="https://www.google.com/maps/d/embed?mid=10bn2DLlw_htX0SD_xMRcfwM3VB95xLU&ehbc=2E312F" width="640" height="480"></iframe>