17.12.21 DI Pressemeddelelse

DI: Mangel på arbejdskraft kalder på færre offentligt ansatte

Finansministeriet har i dag offentliggjort en ny prognose for dansk økonomi. Finansministeriet skønner en vækst i dansk økonomi på 3,9 procent i 2021, mens væksten aftager til 2,8 procent i 2022 og 2,1 procent i 2023. - Genåbningen har sat fart på væksten over det seneste år. Det har sikret, at vi hurtigt er vendt tilbage til historisk høj økonomisk aktivitet og beskæftigelse. Vi har kurs mod den højeste vækst i 15 år, siger underdirektør Morten Granzau, DI.

- Dansk økonomi er i et bredt funderet opsving med fremgang i privatforbruget, investeringerne og eksporten. Det er arbejdsmarkedet, der sætter grænsen for hvor høj væksten kan blive.

- Det er udsigt til, at opsvinget kan fortsætte, men mangel på arbejdskraft presser tempoet ned i de kommende år. Arbejdsmarkedet er allerede nu under et massivt pres, det svækker væksten og øger behovet for en stram finanspolitik. Virksomhederne oplever en historisk stor mangel på arbejdskraft, de har svært ved at skaffe nye medarbejdere, og derfor vil væksten være aftagende i de kommende år, siger Morten Granzau.

Når prognosen viser, at det går hurtigt i dansk økonomi, og at vi nu er i højkonjunktur med mangel på arbejdskraft, så er det ifølge DI også meget uheldigt, at den offentlige beskæftigelse forbliver på et meget højt niveau med regeringens politik, og at finanspolitikken bidrager til at øge aktiviteten i økonomien.

- Den offentlige beskæftigelse er steget med 30.000 personer under corona. Man skulle tro, at meget af det er midlertidige corona-ansættelser, men vi kan jo se i prognosen, at den offentlige beskæftigelse kun falder med 4.000 frem mod 2023.

- Det er meget bekymrende. I en ny analyse, vi har lavet i DI, kan vi se, at den underliggende stigning i den offentlige beskæftigelse faktisk kommer fra den offentlige administration. Regeringen bør lægge sig i selen for at bringe den offentlige beskæftigelse ned igen, så virksomhederne kan levere på den høje efterspørgsel de oplever, siger Morten Granzau.

Finansministeren har lagt vægt på, at finansloven for 2022 er stram, da den dæmper BNP i forhold til sidste år. Men det skyldes primært, at det er indregnet i prognosen, at mange af de coronarelaterede udgifter falder bort. Ser man i stedet i forhold 2019 – altså før corona – øger finanspolitikken kapacitetpresset med 1,3 pct. af BNP, når man ser bort fra midlertidige kompensationsordninger.

- Det, vi kan se i denne prognose, er, at der planlægges med offentligt underskud og at presset i økonomien øges. Jeg håber at finansministeren holder skarpt øje med udviklingen, for det virker som en lidt for lempelig finanspolitik, der ikke er helt afstemt med konjunkturerne, siger Morten Granzau.

- Den stigende coronasmitte er en stor joker, når vi ser på udviklingen i økonomien i den kommende tid. Udvalgte brancher som rejser og oplevelser har helt sikkert mere dystre udsigter nu end hvad vi håbede på for bare ganske få måneder siden. Det er utrolig ærgerligt, for det er samtidig de brancher, der har haft det hårdest over de seneste par år. Regeringen skal hjælpe med kompensation til de hårdt ramte virksomheder, siger Morten Granzau.

DI's nye analyse kan læses her.

Yderligere oplysninger fås hos Morten Granzau, tlf. +452245 4620, e-mail mogr@di.dk, eller presserådgiver Bo Hjuler, tlf. 2328 4912, e-mail boh@di.dk

Morten Granzau Nielsen

Morten Granzau Nielsen

Vicedirektør

  • Direkte +45 3377 4676
  • Mobil +45 2245 4620
  • E-mail mogr@di.dk

Relateret indhold