06.12.22 DI Pressemeddelelse

DI: Der skal ikke rokkes ved den politiske aftale om CO2-afgift

Ifølge Det Miljøøkonomiske Råd vil den politisk aftalte CO2-afgift på industrien ikke indbringe lige så mange reduktioner som lovet. Det vækker undren hos DI, at Vismændene skaber usikkerhed om en afgift, der endnu ikke er omsat til lovgivning. En markant højere CO2-afgift, som Vismændene foreslår, vil være gift for den grønne omstilling.

Vismændenes har i en ny rapport regnet sig frem til, at den kommende CO2-afgift på 750 kr. per ton i industrien kun giver 3 mio. tons CO2-reduktion. De tal holder ikke, hvis man spørger Dansk Industri, der læner sig op af Skatteministeriets beregninger. De viser, at aftalen om CO2-afgiften på industrien sikrer 4,3 mio. tons CO2-reduktioner. Dermed kan Danmark komme et væsentligt skridt nærmere målet om en 70 procent CO2-reduktion i 2030.

- Det er decideret uhensigtsmæssigt for danske virksomheder, at Vismændene skaber usikkerhed om en vigtig grøn aftale, inden den overhovedet er udmøntet og har fået effekt. Det går samtidigt imod en anden pointe fra Vismændenes rapport – nemlig, at der skal være forudsigelige og klare rammevilkår i dansk klimapolitik. Så duer det altså ikke, at man lige pludselig får jorden til at ryste under de virksomheder, der står midt i en omfattende grøn omstilling, siger politisk direktør i DI, Emil Fannikke Kiær.

De klare og forudsigelse rammevilkår er nødvendige for at mindske omkostningerne forbundet med den grønne omstilling af dansk erhvervsliv. DI fremhæver, at klare og forudsigelige rammer gør det nemmere for de enkelte virksomheder og deres medarbejdere at forberede og prioritere de forandringer, der er forudsætningen for, at de kan nå deres CO2-reduktionsmål.

- Vi lovede hinanden med klimaloven, at dansk erhvervsliv skal udvikles og ikke afvikles. Hvis vi justerer afgiftssatsen efter forgodtbefindende, så kan det få fatale konsekvenser for de virksomheder, der er i fuld gang med at investere grønt. En ensartet CO2-beskatning er en god ide, men den skal suppleres med målrettede indsatser inden for nye grønne teknologier. Det gælder eksempelvis CO2-fangst, lagring og anvendelse samt pyrolyse i landbruget. Ingen af disse teknologier er på nuværende tidspunkt rentable, siger Emil Fannikke Kiær.

Mange danske virksomheder lever af at eksportere, og derfor vil det være problematisk, hvis Danmark skruer for højt op for nationale afgifter, der ændrer konkurrenceforholdene i eksempelvis EU, fordi udenlandske producenter ikke påvirkes på samme måde.

- Dansk erhvervsliv foretager lige nu nogle meget langsigtede grønne investeringer, der vil bidrage til at nedbringe det danske CO2-udslip. Det bør de have tid til at gennemføre. Det gælder også landbruget, der med landbrugsaftalen fra sidste efterår skal reducere med 5 mio. tons CO2. Der er allerede gode muligheder for at fremme reduktioner gennem ændret fodersammensætning, arealanvendelse, pyrolyse og klimamålretning af eksisterende ordninger, så lad os begynde dér, før vi kaster os ud i umodne metoder, siger Emil Fannikke Kiær. 

Følg os på:

    

Relateret indhold