21.02.24 DI Pressemeddelelse

DI om Svarer-rapport: En klimaafgift på landbruget skal udvikle og ikke afvikle erhvervet

CO2e-afgift kombineret med ny teknologi skal bane vejen for en grøn omstilling i landbruget. Det anbefaler en ekspertgruppe med økonomiprofessor Michael Svarer i spidsen i en ny rapport. Landets største erhvervsorganisation, Dansk Industri, er enig i behovet for en ambitiøs grøn omstilling af hele landbrugserhvervet, og med rapporten er vi et skridt nærmere at få styr på de værktøjer, der skal sikre, at Danmark når klimamålene.

I 2030 skal vi i Danmark have reduceret drivhusgasser med 70 pct., hvilket kræver en grøn omstilling af hele samfundet. Alle sektorer skal bidrage i klimakampen, og i dag peger den såkaldte Svarer-ekspertgruppe på, hvordan der kan gennemføres en grøn omstilling af dansk landbrug. I en rapport peges der på tre modeller for CO2e-afgifter kombineret med statslig finansiering af ny teknologi.

 - Alle sektorer skal bidrage i klimakampen, og nu ser vi frem til at diskutere de tre modeller for, hvordan dansk landbrug kan levere markante reduktioner af drivhusgasser med omtanke for erhvervets konkurrenceevne og arbejdspladser, siger Emil Fannikke Kiær, politisk direktør i Dansk Industri.

Dansk Industri, der inden længe skal være med til at finde en løsning på landbrugets grønne omstilling i en grøn trepart, mener, at det er en bunden opgave, at landbruget leverer reduktioner både frem mod og efter klimamålstregen i 2030. Og erhvervsorganisationen vurderer, at det vil kræve en CO2-afgift at nå reduktionerne, men at det ikke kan stå alene.

- Landbruget står over for nogle store udfordringer i klimakampen, fordi vi har med dyre og biologiske processer at gøre. Derfor skal der innovative værktøjer i brug, når vi skal skabe en bæredygtig grøn omstilling af landbruget. En CO2e-afgift er en del af løsningen, og indretter vi afgiften smart, så er jeg overbevist om, at vi kan udvikle fødevareerhvervet til at producere endnu flere grønne fødevarer, som vil komme os alle til gavn, siger Emil Fannikke Kiær.

Ekspertgruppen peger som nævnt på tre scenarier og modeller for en CO2e-afgift på landbrugets udledninger, og det bliver med rapporten tydeligt, at vi ved at indføre en meget høj afgift risikerer at sende CO2e-udledninger over grænserne, såkaldt CO2-lækage, så produktion af landbrugsprodukter bliver afviklet i Danmark og i stedet varetaget i andre lande.  

- Vi skal have de grønneste produkter i verden, og det tror jeg sagtens, vi kan få med en fornuftigt afgiftsstruktur, der skaber incitament til grøn omstilling uden at flytte produktion til udlandet. For os er det vigtigt, at vi ligesom i industriens grønne skattereform ikke smider klimaregningen i nabolandenes baghaver. For så har vi på ingen måde hjulpet klimaet, siger Emil Fannikke Kiær og fortsætter:

- Som det første land i verden vil vi indføre en CO2e-afgift på landbruget, men vi fikser ikke en grøn omstilling alene med afgifter. Derfor mener vi også, at der fra statens side både skal investeres i udtagning af lavbundsjorde og afsættes betydelige midler til innovation og teknologiinvesteringer.

Relateret indhold