DI Mener:

Vækst og velstand i Danmark

Danmark er et velfungerende og velstående land. Det skal det blive ved med at være. Forudsætningen for det er, at danske virksomheder klarer sig godt og skaber værdier til gavn for hele samfundet.

Når virksomhederne klarer sig godt, så skabes der flere job, og der betales flere penge i skat, der bruges til skoler og sygehuse. Hvis vi oven i købet bruger skattekronerne fornuftigt og giver virksomhederne flere og nye muligheder for at klare sig endnu bedre – for eksempel ved at investere i bedre uddannelser, ny viden, teknologi eller infrastruktur – så kan vi skabe en positiv spiral til glæde for os alle.

I DI tror vi på, at ambitiøse mål kan være en drivkraft. Det er lykkedes for DI at få de seneste regeringer til at opstille konkrete vækstmål for det danske samfund. Det har været en stor gevinst, for målene forpligter og sikrer, at vi udvikler og igangsætter initiativer og reformer, der bringer os videre – og skaber vækst og velstand. 

Vigtigt at sætte nye mål

Vi skal fortsætte den gode udvikling. Derfor vil DI også blive ved med at fremlægge konkrete løsninger på, hvordan vi når nye mål. Det gør vi blandt andet i vores 2025-plan og i en række politiske udspil.

Danske virksomheder kæmper hver eneste dag overalt i verden for at sælge deres varer og ydelser. Forud for salget er der investeret masser af ressourcer - viden, timer, ny teknologi osv. – for at kunne tilbyde produkter og løsninger, der har en chance på konkurrenceprægede globale markeder. Selv om det er dyrt at være virksomhed i Danmark, så lykkes det tit og ofte at skabe succes. Det skal vi være stolte over.

Selvom virksomhederne opererer globalt, så lever de lokalt. DI’s 10.000 medlemsvirksomheder med en halv million ansatte er spredt over det ganske land. Flere og flere danskere bor i byer, både de største og de mange mellemstore byer over hele landet, der står som lokale vækstområder. Det gør Danmark robust, og med stærkt samarbejde mellem ledelser og medarbejdere finder vi som regel løsninger, der kan vende udfordringer til muligheder i hele landet. Det skal vi holde fast i.

Sådan skaber vi fortsat vækst og velstand

DI arbejder for, at både Danmarks samlede erhvervspolitik og enkeltstående initiativer følger DI’s erhvervspolitiske principper, der sigter mod effektiv brug af offentlige midler samt lige og mest mulig konkurrence mellem virksomheder.

Hvordan vi helt konkret skaber de bedste rammer for virksomhederne er der masser af svar og løsninger på i DI’s 2025-plan, hvor der samtidig er taget højde for, at økonomien skal hænge fornuftigt sammen.

På den lidt kortere bane har DI en række politiske mærkesager, der kan sikre, at ”den gode cirkel” bevares og udvikles. Der er visse elementer i ”den gode cirkel”, der er helt fundamentale, hvis vi fortsat skal udvikle velfærdssamfundet og skabe øget velstand.

Skatter og afgifter finansierer velfærden. Men det er helt afgørende, at de politisk bestemte omkostninger er på et leje og i en form, så danske virksomheder er internationalt konkurrencedygtige. Ellers taber vi arbejdspladser og dermed velstand. Det er grunden til, at DI blandt andet anbefaler, at Folketinget vedtager, at selskabsskatten skal være på niveau med vores store handelspartnere og landene omkring os.

Medarbejdere skaber de værdier, der kan omsættes til vækst og velfærd. Hvis virksomhederne ikke kan skaffe nok medarbejdere, og hvis de ikke har de kompetencer, der er nødvendige for at udvikle virksomhederne og deres løsninger, så går det ud over Danmarks vækst og velstand.

Fire ud af ti virksomheder har det seneste år forgæves forsøgt at rekruttere medarbejdere, og meldingerne om mangel på medarbejdere vokser til flere og flere faglige og geografiske områder. Derfor er det helt centralt, at flere danskere tager del i det private arbejdsmarked, og det bliver lettere at hente kvalificeret udenlandsk arbejdskraft til Danmark

Det er desværre ikke nok at sikre hænder og hoveder nok. Danske medarbejdere skal også være dygtige – meget dygtige. Det er, når virksomhederne lykkes med at omsætte medarbejdernes viden til produkter og services, at der skabes værdi. Det kræver investeringer – flere investeringer end i dag - offentlige som private – i ny viden og teknologi. Og det er helt fra folkeskolen til universiteterne.

Vækst og velstand i byer over hele landet

Flere og flere danskere søger mod byerne over hele landet. Fra landområder til lokale større byer og fra hele landet til Danmarks største byer. Udviklingen går langsomt, men den går den vej. Det giver både udfordringer og fordele for virksomhederne.

Der ligger vækstbyer i hele Danmark og det gavner hele landet, at virksomhederne omkring byerne står stærkere. Virksomhederne handler med hinanden og medarbejdere pendler til og fra arbejde. Det betyder, at gevinsterne spreder sig langt uden for de byer, hvor væksten er størst – også set i lyset af, at Danmark heller ikke er større.

I hæftet "Vækst og udvikling i byer over hele landet" præsenterer DI 22 konkrete forslag til, hvordan politikerne i lyset af, at flere danskere flytter mod byerne – kan skabe de bedste rammer for virksomhederne over hele landet. Forslagene er inddelt i fem indsatsområder: Investeringer i infrastruktur, kommunalt erhvervsklima, stærke lokale vækstområder, styrk uddannelser og fokus på lokale og regionale effekter af nationale forslag.

Endvidere har DI’s regionalforeningerne i første halvdel af 2018 udarbejdet udviklingsstrategier med anbefalinger til lokale og nationale beslutningstagere for DI's regionalforeninger. De regionale udviklingsstrategier kan læses på DI’s regionalforeningernes hjemmesider.

Virksomhedernes geografiske udfordringer og muligheder

Morten Granzau Nielsen

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 4676
  • Mobil +45 2245 4620
  • E-mail mogr@di.dk