DI Mener:

Vækst og velstand i Danmark

Danmark er et velfungerende og velstående land. Det skal det blive ved med at være. Forudsætningen for det er, at danske virksomheder klarer sig godt og skaber værdier til gavn for hele samfundet.

Når virksomhederne klarer sig godt, så skabes der flere job, og der betales flere penge i skat, der bruges til skoler og sygehuse. Hvis vi oven i købet bruger skattekronerne fornuftigt og giver virksomhederne flere og nye muligheder for at klare sig endnu bedre – for eksempel ved at investere i bedre uddannelser, ny viden, teknologi eller infrastruktur – så kan vi skabe en positiv spiral til glæde for os alle.

I DI tror vi på, at ambitiøse mål kan være en drivkraft. Det er lykkedes for DI at få de seneste regeringer til at opstille konkrete vækstmål for det danske samfund. Det har været en stor gevinst, for målene forpligter og sikrer, at vi udvikler og igangsætter initiativer og reformer, der bringer os videre – og skaber vækst og velstand. 

Vigtigt at sætte nye mål

Vi skal fortsætte den gode udvikling. Derfor vil DI også blive ved med at fremlægge konkrete løsninger på, hvordan vi når nye mål. Det gør vi blandt andet i vores 2030-plan og i en række politiske udspil.

Danske virksomheder kæmper hver eneste dag overalt i verden for at sælge deres varer og ydelser. Forud for salget er der investeret masser af ressourcer - viden, timer, ny teknologi osv. – for at kunne tilbyde produkter og løsninger, der har en chance på konkurrenceprægede globale markeder. Selv om det er dyrt at være virksomhed i Danmark, så lykkes det tit og ofte at skabe succes. Det skal vi være stolte over.

Selvom virksomhederne opererer globalt, så lever de lokalt. DI’s 18.000 medlemsvirksomheder er spredt over det ganske land. Flere og flere danskere bor i byer, både de største og de mange mellemstore byer over hele landet, der står som lokale vækstområder. Det gør Danmark robust, og med stærkt samarbejde mellem ledelser og medarbejdere finder vi som regel løsninger, der kan vende udfordringer til muligheder i hele landet. Det skal vi holde fast i.

Sådan skaber vi fortsat vækst og velstand

DI arbejder for et rigere, dygtigere, flittigere og grønnere Danmark. Det kræver, at vi giver virksomhederne gode rammer for at udvikle sig og konkurrere på lige vilkår i Danmark.

Hvordan vi helt konkret skaber de bedste rammer for virksomhederne er der masser af svar og løsninger på i DI’s 2030-plan, hvor der samtidig er taget højde for, at økonomien skal hænge fornuftigt sammen.

Skatter og afgifter finansierer velfærden. Men det er helt afgørende, at de politisk bestemte omkostninger er på et leje og i en form, så danske virksomheder er internationalt konkurrencedygtige. Ellers taber vi arbejdspladser og velstand.

Medarbejdere skaber de værdier, der kan omsættes til vækst og velfærd. Hvis virksomhederne ikke kan skaffe nok medarbejdere, og hvis de ikke har de kompetencer, der er nødvendige for at udvikle virksomhederne og deres løsninger, så går det ud over Danmarks vækst og velstand. Derfor er det nødvendigt med tiltag, der øger arbejdsstyrken.

Men det er desværre ikke gjort med at sikre hænder og hoveder nok. Danske medarbejdere skal også være dygtige – meget dygtige. Det er, når virksomhederne lykkes med at omsætte medarbejdernes viden til produkter og services, at der skabes værdi. Det kræver investeringer – flere investeringer end i dag - offentlige som private – i ny viden og teknologi. Og det er helt fra folkeskolen til universiteterne.

DI ser ikke den grønne omstilling som en hindring for øget velstand. Tværtimod kan vi med de rette investeringer og beslutninger skabe en konkurrencefordel for danske virksomheder, så danske klimaløsninger eksporteres til hele verden.

Hele Danmark skal blomstre

I Danmark skal både borgere og virksomheder have gode muligheder for at trives og udvikle sig uanset hvor i landet, de bor eller etablerer sig. Virksomhederne skaber job til medarbejdere, der betaler skat, handler lokalt og i mange tilfælde også f lytter til lokalområdet med deres familier. Medarbejderne skaber liv, omsætning, udvikling og fremgang – og trækker flere til. Virksomhederne er med andre ord nøglen til lokal udvikling.

Urbanisering er et vilkår, og vi kan ikke skabe fuldstændig ens betingelser overalt. Men det er afgørende at skabe de mest optimale vilkår for alle virksomheder – i storbyerne, i provinsen og i de tyndere befolkede områder, hvor det kan være sværere at tiltrække de rette kvalificerede medarbejdere og holde på både dem og de unge.

Med udspillet ”Hele Danmark skal blomstre”  kommer DI med en 44 forslag til, hvordan man kan løse nogle af udfordringerne, som kommuner landet over møder.

Relevante analyser

Morten Granzau Nielsen

Morten Granzau Nielsen

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 4676
  • Mobil +45 2245 4620
  • E-mail mogr@di.dk