DI Mener:

Dansk økonomi lige nu

Det økonomiske tilbageslag i foråret 2020 var det største i nyere tid. I den kommende tid skal såvel Danmarks som resten af verdensøkonomien genoprettes. Men høje smittetal og nedlukninger presser væksten i vintermånederne. Heldigvis skaber udbredelsen af vacciner lys for enden af tunnelen – både sundhedsmæssigt og økonomisk.

De seneste års opsving betød, at mange kom i beskæftigelse, og at den økonomiske vækst var pæn. Samtidig var der ikke tegn på større ubalancer i dansk økonomi før coronakrisen ramte.

Det holdbare opsving før det økonomiske tilbageslag gjorde også, at de offentlige finanser i Danmark var kernesunde. Derfor har vi i Danmark kunnet handle resolut med store kompensationsordninger og økonomiske stimulanstiltag, uden umiddelbart at være bekymrede for de offentlige finansers sundhedstilstand.

Vejen ud af krisen skal være brolagt med hjælp til de brancher, der er hårdest ramt, herunder de virksomheder, som skal tilbage på eksportmarkederne. Samtidig er det vigtigt at de investeringer og initiativer, som foretages fra politisk side, har fokus på det, som vi skal nå på længere sigt – det gælder bl.a. investeringer i klimaet, digitalisering og uddannelse.

Reformer har skabt sund økonomi

Når økonomien grundlæggende er sund, skyldes det især de reformer, der er gennemført i de seneste ca. 15 år, ikke mindst velfærdsreformen og tilbagetrækningsaftalen. Disse reformer har øget vækstpotentialet i økonomien væsentligt, og bidraget til at sikre et finanspolitisk råderum. De politiske reformer, der er gennemført siden 2006, skønnes således samlet at løfte bruttonationalproduktet (BNP) i 2025 med ca. 240 mia. kr. og beskæftigelsen med omkring 250.000 personer. Det understreger med al tydelighed fornuften i, at politikerne i de kommende år fortsætter i reformsporet.

Danmark er en lille åben økonomi, der er helt afhængig af udviklingen i eksporten og dermed udviklingen i udlandet. Det er helt afgørende for produktionen i Danmark, hvordan eksporten udvikler sig. Dette er helt afhængigt af væksten i verdensøkonomien, hvilket DI følger tæt. 

 

Morten Granzau Nielsen

Morten Granzau Nielsen

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 4676
  • Mobil +45 2245 4620
  • E-mail mogr@di.dk