DI Mener:

Dansk økonomi lige nu

Det økonomiske tilbageslag i foråret 2020 var det største i nyere tid.

Det tabte blev dog hurtigt indhentet igen og vi er tilbage i en højkonjunktur med omfattende mangel på arbejdskraft.

Nu er der behov for, at det offentlige i mindre grad stimulerer økonomien og reducerer den offentlige beskæftigelse, som er steget kraftigt under Coronakrisen. Sikres dette vil vi fortsat have en sund offentlig økonomi.

Reformer har skabt sund økonomi

Når økonomien grundlæggende er sund, skyldes det især de reformer, der er gennemført i de seneste ca. 15 år, ikke mindst velfærdsreformen og tilbagetrækningsaftalen. Disse reformer har øget vækstpotentialet i økonomien væsentligt, og bidraget til at sikre et finanspolitisk råderum. De politiske reformer, der er gennemført siden 2006, skønnes således samlet at løfte bruttonationalproduktet (BNP) i 2025 med ca. 240 mia. kr. og beskæftigelsen med omkring 250.000 personer. Det understreger med al tydelighed fornuften i, at politikerne i de kommende år fortsætter i reformsporet.

Danmark er en lille åben økonomi, der er helt afhængig af udviklingen i eksporten og dermed udviklingen i udlandet. Det er helt afgørende for produktionen i Danmark, hvordan eksporten udvikler sig. Dette er helt afhængigt af væksten i verdensøkonomien, hvilket DI følger tæt. 

 

Morten Granzau Nielsen

Morten Granzau Nielsen

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 4676
  • Mobil +45 2245 4620
  • E-mail mogr@di.dk