DI Mener:

Digitale kompetencer er for alle

Den enkeltes digitale kompetencer styrkes fra første skoledag til sidste dag på arbejdsmarkedet. Det er DI's vision.

Virksomhederne skriger efter digitale kompetencer nu og her. Behovet dækker over en lang række tekniske (f.eks. programmering) og ikke-tekniske kompetencer (f.eks. viden om digital forretningsforståelse, behandling af virksomhedens data og digital innovation).

Det kan være medarbejdere, som binder ny digital teknologi sammen med udvikling af nye produkter, koncepter og forretningsudvikling. Det kan være erhvervsøkonomen, der anvender machine learning til at forudsige markedsbevægelser eller advokaten, der rådgiver kunder på baggrund af databaserede og automatisk genererede kontraktudkast. Men det kan også være produktionsmedarbejderen, der kan betjene virksomhedens nyeste robot, som kan gøre arbejdet smartere end den tidligere maskine.

Danske virksomheder bruger mange kræfter på at udvikle deres medarbejderes kompetencer. Kun i Finland, Sverige og Schweiz er andelen af medarbejdere, der har modtaget uddannelse eller træning inden for den seneste måned, højere end i Danmark (Eurostat, 2019).

Det handler ikke kun om specialister, men om at alle skal blive dygtigere til at bruge de digitale muligheder derfra, hvor de står. Derfor skal vi også have sat rammerne for, at alle kan blive bedre til at bruge de digitale muligheder i deres dagligdag. Fra første skoledag til sidste dag på arbejdsmarkedet. Så flere bidrager til at skabe vækst og finde svar på samfundets problemer
gennem digitale løsninger indenfor stort set alle sektorer, Det kan være bedre ældrepleje, løsninger, der reducerer vores klimaaftryk, løsninger til hurtigere distribution af fødevarer, mere effektiv byggestyring – ja kun fantasien sætter grænser.

I folkeskolen er der allerede sat rigtig meget ind på at integrere digitale kompetencer bedre i undervisningen. Siden 2018 har en række folkeskoler på forsøgsbasis haft teknologiforståelse og digitalisering på skoleskemaet, og efter et år i coronaens tegn har alle elever som led i hjemmeundervisningen gjort sig erfaringer med digital læring i forbindelse med fjernun-dervisning. Men fjernundervisning giver ikke i sig selv bedre læring. Det gør digital læring, når det kombineres klogt med traditionelle måder at lære på. Digital læring bruger f.eks. spilelementer, det digitale rums muligheder for at gøre ting levende og data til at tilpasse niveauet til den enkelte elev – såkaldt adaptiv læring.

Det her skal vi lykkes med

Hvis alle løbende skal prioritere at blive digitalt dygtigere, så skal vi have skabt de rette rammer. Indsatsen skal være mest ambitiøs der, hvor vi har størst impact, nemlig i folkeskolen og ungdomsuddannelserne. Her skal der arbejdes mere systematisk, og de gode erfaringer skal udbredes. Vi skal også have pigerne med. Alle undersøgelser viser, at der er en skævvridning i forhold til kvinders og mænds forståelse og anvendelse af teknologi. Hvis blot én pige mere i hver folkeskoleklasse valgte en naturvidenskabelig retning i sit liv, ville det løfte Danmarks adgang til digitale kompetencer til et helt andet niveau.

Det skal være attraktivt og let for lærerne at efteruddanne sig, så alle elever får et højt niveau af digitale kompetencer. Det er nemlig ikke tilstrækkeligt, at den digitale undervisning kun beror på ildsjæle, og den enkelte læres insisteren på at lære noget nyt.

Det gælder også på erhvervsuddannelserne og de videregående uddannelser. Vi skal gennemgå alle uddannelser, og se på om de færdiguddannede får de digitale kompetencer, der skal til for, at de kan være med til at nytænke mulighederne inden for deres fag.

Teknologipagten adresserer, at Danmark inden 2030 skal have 20 pct. flere uddannede med STEM kompetencer. Her ligger allerede adskillige eksempler på tiltag, som virker, og hvilke vi skal iværksætte i fællesskab.

Ligesom lærernes digitale kompetencer skal i vejret, gælder det også en lang række andre medarbejdergrupper. Der er lavet mange nye kurser til ufaglærte og faglærte for at klæde dem på med digitale kompetencer inden for brancher som handel, service, byggeri og industri. Her gælder det om at finde motivationen til at lære og tage medarbejderen med på rejsen. Der er behov for en fokuseret indsats fra uddannelsesinstitutioner, der udbyder digitale kurser i at synliggøre mulighederne og efteruddanne deres lærere til opgaven.

Publikationer

Digitalisering der flytter Danmark: Kort version af DI's forslag

Hent pjecen

Inspiration

Rikke Hougaard Zeberg

Rikke Hougaard Zeberg

Branchedirektør