DI Mener:

Sammen sikrer vi Danmarks digitale fundament

Danmark har verdens bedste digitale velfærdsløsninger målt på anvendelse, robusthed, innovation og sammenhæng på tværs af samfundet. Det er DI's vision.

I Danmark gik vi i gang med de digitale landvindinger længe før vores nabolande, og står nu med nogle uhensigtsmæssige huller i vores digitale fundament, som vi hurtigst muligt skal have udbedret. Det gælder eksempelvis vores skatte- og retssystemer og i forhold til flere af de centrale registre.

Men vi skal samtidig forblive fremsynede og huske at høste gevinsterne for samfundet ved at anvende de nyeste teknologier optimalt. Hele tiden, hver dag.

Med et digitalt fundament i verdensklasse, kan vi lettere skærme os mod cyberkriminalitet målrettet vores stadig mere digitaliserede forsyningskæder. Vi kan udbygge brugen af telemedicinsk behandling og genoptræning i eget hjem. Vi kan øge brugen af robotteknologi på operationsstuen, i klasseværelset og i produktionskæden, hvor det giver mening og løfter vores velfærd eller virksomhed. Vi kan kommunikere med hinanden og det offentlige når som helst og hvor som helst, og vi kan opfinde og udvikle fremtidens digitale og teknologiske løsninger på egne og verdens udfordringer.

Det her skal vi lykkes med

De offentlige investeringer i digitalisering og brug af nyeste teknologi spiller en essentiel rolle for vores digitale fundament. Eksempler på vigtige grundpiller i det digitale fundament er NemID, Digital Post, Virk, Borger.dk, CPR-registret og CVR-registeret.

Men vi skal rykke tættere sammen i bussen for at sikre en fortsat værdifuld digitalisering i vores samfund.

Den offentlige og private sektor bør i højere grad samarbejde om udvikling, drift, indkøb og udbredelse af digitale fællesløsninger og -platforme. Alle kompetencer og adgang til ekspertviden skal i spil. Det er ikke tid til konsulentbesparelser og digitale nedprioriteringer, hvis vi vil tage vores digitale ambitioner alvorligt, og vi skal ikke være bange for at tænke i flere fælles løsninger på tværs af det offentlige og det private. Vi skal tænke nyt. Investeringen kan komme fra begge sider af bordet til systemer og løsninger, der løfter hverdagen på begge sider af bordet.

Vi skal etablere et nationalt digitaliseringsråd, der sætter fælles mål for udviklingen, og etablerer de nødvendige rammer for at nå derhen. Rådet skal desuden understøtte arbejdet her og nu med at udskifte kritiske legacysystemer med nye tidssvarende, digitale services, men skal også nytænke eksisterende digitale hjørnesten som f.eks. Sundhed.dk og Virk og give bud på nye eksempelvis fælles platforme for deling af data og system-til-systemløsninger eller skalering af eksisterende, der kan løfte vores virksomheder såvel som velfærd.

Vi skal have en OPS-enhed med stærk forankring i de danske kommuner og regioner og med repræsentanter fra dansk erhvervsliv i et ligeværdigt partnerskab. Enheden skal give virksomheder og iværksættere bedre muligheder for og adgang til at bidrage med innovation, nytænkning, nye arbejdsgange og ikke mindst udbredelse af teknologiske løsninger, der kan udvikle og løfte det danske velfærdssamfund.

Vi skal gå efter at have det bedste digitale fundament i EU med bredbånd-, mobil- og IoT-dækning, så virksomheder kan etablere sig, og folk vil bosætte sig og arbejde i hele Danmark. Det er også afgørende for, om vi kan bruge de IoT-løsninger, der kan opsamle data, som vi så bagefter kan trække værdi ud af.

Danmark er i dag bredbåndsmester i EU, ikke mindst grundet massive private investeringer i bredbånd. For at forsætte den udvikling, er det nødvendigt med en ny, og ambitiøs bredbåndsmålsætning. Samtidig skal konkurrencen på disse markeder fremmes, så vi fastholder høje investeringer, lave priser og hurtige forbindelser.

Publikationer

Digitalisering der flytter Danmark: Kort version af DI's forslag

Hent pjecen

Inspiration

Rikke Hougaard Zeberg

Rikke Hougaard Zeberg

Branchedirektør

Direkte +45 3377 3173

Mobil +45 2084 0194

E-mail riz@di.dk