DI Mener:

Kvindelige iværksættere og øget diversitet

Kun hver fjerde iværksætter er kvinde – og samtidig går kun godt og vel 1 pct. af investorkapitalen til kvindelige iværksættere. Det er en helt skæv balance – som vi skal have rettet op på. Vi skal have et mere diverst iværksættermiljø, og det betyder blandt andet flere kvindelige iværksættere.

Mere mangfoldighed i det danske iværksættermiljø

Danmark halter bagefter, når det kommer til kønsdiversitet i iværksættermiljøet. Det er desværre ikke nogen nyhed, og det er en problemstilling, DI længe har arbejdet på at forbedre. For det er vigtigt, at alle iværksættertalenter får den chance, de fortjener, uanset køn. Alternativet er nemlig, at vi som samfund går glip af mangfoldige perspektiver, gode idéer og nye virksomheder med potentialet til at skabe vækst, arbejdspladser og innovation.

Derfor arbejder vi i DI for at skabe bedre vilkår for alle iværksættere – og ikke mindst for kvinderne. For selvom kvindelige og mandlige iværksættere på papiret møder den samme lovgivning og de samme rammevilkår, er der alligevel forskelle.

I anledning af Kvindernes Internationale Kampdag har DI gennem en samling af aktuel statistik og analyser tegnet konturerne af både de synlige og de usynlige barrierer, der er for kvindelige iværksættere, med fokus på, hvordan vi skaber bedre adgang til finansiering, styrker indsatserne i vores uddannelsessystem og sikrer bedre rammer for familielivet som iværksætter.

Du kan læse hele analysen sammen med DI’s forslag i vores nye publikation nedenfor.

Publikationer

Mere mangfoldighed i det danske iværksættermiljø

Download

DI’s Startup Sponsorship Programme

Vores samfund går glip af ideer, innovation og vækst, når vi ikke bruger hele talentmassen. Udover at kun en lille del af kapitalen får til kvindelige iværksættere, har iværksætterkvinder også ofte et mindre netværk og dermed mindre adgang til de forbindelser, der kan hjælpe med at få deres startup udover rampen.

Det vil DI lave om på! Vi vil hjælpe med at bane vejen for mere diversitet i erhvervslivet og sikre, at flere kvinder kan omsætte deres iværksættereventyr til fremtidens succesfulde forretninger.

Derfor har vi startet DI’s Startup Sponsorship Programme, hvor vi matcher udvalgte kvindelige iværksætterildsjæle med erfarne topledere – en sponsor – med et udbygget netværk og rygsækken fuld af erfaringer.

Sponsporshippet skal give de kvindelige iværksættere uvurderlig sparring og adgang til et bredere netværk, som kan være det afgørende skub i den rigtige retning ift. at udvikle, skalere og finde finansiering til deres forretninger. Der er tale om et pilotprojekt, hvor erfaringerne vil blive evalueret efter projektets afslutning.

Publikationer

DI’s Startup Sponsorship Programme

Download

8 forslag til at styrke kvindeligt iværksætteri

I dag er hver fjerde iværksætter kvinde, men det er kun 1,5 pct. af investorkapitalen, der går til kvinder. Fordelingen af investorkapital i Danmark er skæv. Flere studier har vist, at mandligt dominerende investormiljøer primært investerer i virksomheder med mandlige stiftere. Det betyder, at store markedspotentialer overses, blot fordi selskabet er stiftet af en kvinde.

DI har lavet et politisk udspil, der kommer med forslag og anbefalinger til, hvordan vi som samfund kan styrke kvindelig iværksætteri.

Du kan læse alle DI’s forslag til, hvordan vi kan styrke kvindeligt iværksætteri her: Et skub til kvindeligt iværksætteri - DI (danskindustri.dk)

Vi foreslog bl.a., at Vækstfonden (nu EIFO) skulle gøre sine låneprodukter mere barselsegnede, så iværksættere kan få finansiering af lønudgift til interimsdirektør før, under og efter barsel og i samme forbindelse afdragsfrihed på nuværende og fremtidige lån.

Vækstfonden lyttede til DI’s anbefalinger og har nu indført de efterspurgte vilkår. Det betyder, at man som iværksætter nu kan få en større økonomisk tryghed, hvis man vil stifte familie og skal på barselsorlov.

Det er et vigtigt skridt i den rigtige retning, men vi er stadig langt fra at være i mål. Det kræver et langt, sejt træk, og vi har stadig flere politiske tiltag på vores ønskeliste.

10 kvindelige investorer, der inspirerer

I dag er 9 ud af 10 angel investorer mænd. I Norden går 82 pct. af alle angel investeringerne til mandlige iværksættere, mens 12,5 pct. går til mixed teams og kun 5,5 pct. til kvindelige iværksættere. Det er en skæv fordeling af investeringskapital – også taget i betragtning, af at hver fjerde iværksætter er kvinde.

Derfor udnævnte Dansk Industri sammen med investeringsplatformen Angella Invest og en erfaren fagjury 10 enestående kvindelige angel investorer i Danmark, der går foran til inspiration for andre.

Publikationer

Læs 10 kvindelige investorer, der inspirerer

Download