18.02.21 Miljø, energi og klima Nyheder

Nyt forløb til virksomheder inden for bio-solutions og tekstil

Et nyt initiativ giver virksomheder med nye teknologier og forretningsmodeller inden for bio-solutions og tekstil mulighed for at søge om adgang til et forløb, der hjælper med at få styr på reglerne.

Formålet med det nye initiativ er at støtte iværksættere og virksomheder, der er i gang med at udvikle nye teknologier og/eller forretningsmodeller, og som oplever regulatoriske eller andre barrierer.

Med afklarings- og testforløbet vil relevante myndigheder stå til rådighed med koordineret vejledning ved spørgsmål om gældende regler, eller hvad der kan lade sig gøre, for eksempelvis udstedelse af dispensationer, tilpasning af utidssvarende regulering eller håndhævelse af reguleringer. Det betyder altså, at selv om deltagerne har brug for hjælp fra både den og den anden styrelse, så skal de nøjes med at henvende sig ét sted, og så samarbejder myndighederne om at finde gode svar.

Hvem kan søge?

For at komme i betragtning til et afklarings-og testforløb skal projekter inden for bio-solutions bidrage til at muliggøre udvikling af nye bioteknologier, -materialer og -løsninger med henblik på at finde alternativer til traditionelle fossile produktionsmetoder, processer og produkter.

Projekter inden for tekstilområdet skal bidrage til øget genbrug eller genanvendelse, der derigennem sænker klimabelastningen. Dette kan eksempelvis være igennem nye løsninger til design, produktion, forarbejdning, distribution, forbrug eller bortskaffelse af tekstiler, men også ved udvikling af nye bæredygtige materialer- eller produkttyper mv.

En forudsætning for at kunne deltage i forløbet er, at projektet opfylder fire kriterier, som vurderes af Erhvervsstyrelsen:

  • Projektets gennemførelse er udfordret af en regulatorisk barriere.
  • Projektet er innovativt og fremmer den grønne omstilling.
  • Projektets løsning tilbydes endnu ikke kommercielt.
  • Projektet er modent til at indgå i et testforløb.
Louise Bünemann

Louise Bünemann

Fagleder for EU miljøpolitik

  • Direkte +45 3377 3024
  • Mobil +45 4070 6911
  • E-mail lobu@di.dk

Relateret indhold