25.05.22 Miljø, energi og klima Nyheder

Webinar: Finansieringskilder til projekter inden for genanvendelse af plastik og tekstiler

Miljøministeriet er gået sammen med flere nøgleaktører om at holde et gratis, virtuelt webinar den 9 juni for alle, der arbejder med cirkulær økonomi med fokus på plast og tekstiler, og som er interesseret i at vide mere om finansieringskilder på området.

Webinaret, der afholdes den 9 juni kl. 9.30-12.05, stiller spørgsmålet om, hvor finansieringen til Danmarks ambition om at gå forrest i den grønne omstilling skal komme fra. I den grønne omstilling er ambitionen netop, at cirkulær økonomi skal være en bæredygtig vækstmotor i Danmarks grønne erhvervseventyr. For at efterleve denne ambition kræver det både forskning og innovation, særligt ift. udvikling af ny teknologi til genanvendelse af tekstiler. Her spiller både danske vidensinstitutioner og erhvervslivet en central rolle, men der er behov for flere finansieringskilder og et øget samarbejde på tværs af grænser.

Webinarets indhold

Webinaret har til formål at informere om de danske styrkepositioner inden for genanvendelse af plastik og tekstiler, samt hvilke politiske tiltag, der allerede eksisterer på området. Derudover er der et centralt fokus netop på hvilke muligheder, der er for finansiering til virksomheder og forskningsinstitutioners innovative cirkulære økonomi-projekter.

Af konkrete emner vil webinaret blandt andet berøre klimapartnerskabet for affald, vand og cirkulær økonomi, det danske roadmap for cirkulær økonomi for plastik og tekstiler samt mulighederne for national- og EU-finansiering.

Program

9.30-9.40

Velkomst og introduktion

v. afdelingschef Jakob Møller Nielsen, Miljøministeriet

9.40-9.55

Klimapartnerskabet for affald, vand og cirkulær økonomi,

v. Camilla Haustrup Hermansen, formand for regeringens Klimapartnerskab for affald, vand og cirkulær økonomi

09.55-10.10

CLEAN – Danmarks Miljøklynge

Anne Dorthe Josiassen, projektchef i CLEAN

10.10-10.15

Pause

10.15-10.35

Introduktion til det danske roadmap for cirkulær økonomi for plastik og tekstiler

v. Kristian Syberg, Roskilde Universitet

10.35-10.50

Innovationsfondens programmer

v. Jakob Vedel, Innovationsfonden

10.50-11.05

Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP)

v. Bjørn Olsen, Miljøstyrelsen

11.05-11.10

Pause

11.10-11.35

Cirkulær Økonomi i EU’s rammeprogram for forskning og innovation, Horizon Europe

v. Stefanie Bondy Jørgensen, Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

11.35-11.50

Anvendelse af data i den cirkulære økonomi, Digital Europe-programmet

v. Frederik Weiergang Larsen, Erhvervsstyrelsen

11.50-12.00

Q&A

v. Christel Mattsson, Miljøministeriet /Alle

12.00-12.05

Opsummering og tak for i dag

v. Christel Mattsson, Miljøministeriet

Iben Kinch Sohn

Iben Kinch Sohn

Fagleder for cirkulær økonomi

  • Direkte +45 3377 3713
  • Mobil +45 2625 0910
  • E-mail ibso@di.dk

Relateret indhold