17.08.22 Miljø, energi og klima Nyheder

Webinar: Biodiversitet som forretningsmulighed

Den 23. august fra klokken 9.00-10.00 præsenterer generalsekretær i WWF Verdensnaturfondens Bo Øksnebjerg og partner i Bain & Company Torsten Hvidt de vigtigste resultater fra rapporten ”Danish Businesses & the Biodiversity Crisis - opportunities and risks associated with biodiversity loss”, som er udarbejdet af WWF og Bain & Company.

I den udarbejdede rapport præsenterer WWF og Bain & Company et overblik over de mest presserende risici og muligheder, som danske virksomheder står over for i takt med, at biodiversitetskrisen intensiveres. Webinaret vil både omhandle selve biodiversitetskrisen og fokusere på at vise, hvordan virksomheder kan drage stor fordel af at skifte til mere natur-positive forretningsmodeller.

Rapporten viser, at naturkrisen kan blive dyrere for danske virksomheder end klimakrisen. Trods dette viser rapporten også, at selvom 70 pct. af de største danske virksomheder ser biodiversitetskrisen som en trussel mod deres forretning, er det kun 10 pct. af disse, der har en konkret plan for, hvordan de vil handle på det.

Tabet af natur vil på globalt plan medføre stigende råvarepriser, vandmangel og et behov for at skifte til nye produktionsmetoder. Selvom danske virksomheder på tværs af brancher ifølge rapporten sætter et stort naturmæssigt fodaftryk både herhjemme og i udlandet, viser rapporten også, at der er store muligheder for, at de danske virksomheder kan bidrage til at vende udviklingen. Dette kan de tilmed gøre på en måde, der både er gavnlig for naturen og kan skabe ekstra værdi på bundlinjen. Det er netop disse muligheder, som webinaret især vil omhandle.

Hovedbudskaber fra rapporten: Danish businesses & the biodiversity crisis

  • Hvis der ikke gøres noget for at stoppe naturødelæggelserne inden 2030, kan det risikere at koste op mod halvdelen af den globale BNP.
  • Danske virksomheder påvirker biodiversiteten på flere områder. Det sker primært via deres globale værdikæde, men også i en lokal dansk kontekst.
  • Der er nye metoder og værktøjer på vej, der kan hjælpe virksomheder til at takle biodiversitetskrisen, men allerede nu findes der en række værktøjer, som de danske virksomheder med fordel kan bruge til at sætte gang i en mere natur-positiv udvikling.

Rapporten er baseret på input fra 44 af de største danske virksomheder samt en række dybdegående interviews med danske virksomhedsledere.

Du kan læse et resumé af rapporten på dansk her og hele rapporten på engelsk her.

Kitt Bell Andersen

Kitt Bell Andersen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3036
  • Mobil +45 3083 1076
  • E-mail kiba@di.dk

Relateret indhold